Valstybinė mokesčių inspekcija: Skirtumas tarp puslapio versijų

Atnaujinta informacija apie Valstybinę mokesčių inspekciją.
S (panaikinta Kategorija:Mokesčių teisė naudojant HotCat)
(Atnaujinta informacija apie Valstybinę mokesčių inspekciją.)
{{LtInstitucija|Mokesčių inspekcija Vilniuje.JPG|Valstybinė mokesčių inspekcija|Finansų ministerija|1990|ModestasDainoras KaseliauskasBradauskas|Vasario 16-osios g. 1514, Vilnius}}
 
'''Valstybinė mokesčių inspekcija''' prie Lietuvos valstybėsRespublikos [[institucija]],finansų atsakingaministerijos – centrinis mokesčių, išskyrusadministratorius muitus,(toliau administravimąvadinama Lietuvos Respublikoje. VMI prie [[LR FM]]) iryra Lietuvos teritorinėsRespublikos valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) sistemos dalis – šiai sistemai vadovaujanti įstaiga ir atskaitinga finansų ministrui. VMI prie FM yra biudžetinėsjuridinis įstaigosasmuo, turinčiosturi savo sąskaitųsąskaitas banke, antspaudusantspaudą irsu bendrąLietuvos simboliką.Respublikos herbu, naudojasi Valstybinės mokesčių inspekcijos simbolika
 
VMI prie FM yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. VMI prie FM finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM nuostatus tvirtina finansų ministras, o teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viršininkas.
 
VMI prie FM savininkė yra valstybė, VMI prie FM savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija
 
== Struktūra ==
Valstybinę mokesčių inspekciją sudaro:
* Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM – centrinis mokesčių administratorius;
* teritorinėsTeritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai (toliau – TVMI).
 
=== VMI prie LR FM ===
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Valstybine mokesčių inspekcija prie LR FM) – prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM vadovauja viršininkas. Jį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia finansų ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM struktūrą tvirtina jos viršininkas, suderinęs su finansų ministru.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pavaldi ir atskaitinga LR finansų ministerijai.
 
Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos viršininką į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijaiVMI prie LR FM.
 
== Uždaviniai ==
Pagrindiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai yra:
* padėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas;
* įgyvendinti mokesčių įstatymus;
* užtikrinti, kad mokesčiaimokesčių į biudžetą būtų sumokėti.sumokėjimą;
* užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant;
* Įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, finansų ministro įsakymai ir jais patvirtinti teisės aktai gali numatyti VMI prie FM ir kitų uždavinių
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai įgyvendindami, kai centrinis ir vietos mokesčių administratoriai atlieka įstatymų jiems pavestas funkcijas.
== Vadovybė ==
 
* Viršininkas [[ModestasDainoras Kaseliauskas]] (g. 1974 m.)Bradauskas
* Viršininko pavaduotojas [[GediminasArtūras Vyšniauskis]]Klerauskas (g. 1974 m.)
* Viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė
 
* Viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas
* Viršininko pavaduotojas Virginijus Narvilas
*
== Šaltiniai ==
{{ref}}
Anoniminis naudotojas