VšĮ Pranciškonų gimnazija: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
Pranciškonų įsteigtoji gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taip pat daug dėmesio skiria moksleivių ir mokytojų katalikiškos pasaulėžiūros formavimui. Mokyklos vadovai, siekdami išugdyti visapusiškai subrendusias asmenybes, planuoja bendradarbiauti su kitų šalių katalikiškomis mokyklomis, organizuoti mainus, specialias vasaros stovyklas ir kitus mokslo, kultūros bei religinius renginius.
 
Šiuo metu gimnazija į savo bendruomenę telkia per 1000 mokinių ir 75 mokytojus. Gimnazijos direktorius – Alvydas Virbalis, gimnazijoje taip pat dirba vienuolyno paskirtas brolis Paulius Dainius Vaineikis OFM bei sesuo Julija Lukauskaitė FSMCFMSC.
 
„Viską darykime su meile“ – svarbiausia gimnazijos bendruomenės nuostata (laikoma, kad dirbant su meile, atsidavimu pasiekiama gerų rezultatų). Gimnazijos mokiniai, ruošiami aukštos kvalifikacijos pedagogų, džiugina gerais valstybinių egzaminų rezultatais, dalyvauja ir laimi respublikiniuose konkursuose, aktyviai įsijungia į projektinę ir popamokinę veiklą.
11

pakeitimų