Atverti pagrindinį meniu

Pakeitimai

5 210 pridėta baitų ,  prieš 4 metus
nėra keitimo aprašymo
Į šias studijas priimami visi norintieji įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją. Galima pasirinkti vieną ar kelis atskirus studijų dalykus, tapti nuotolinių studijų klausytojais, kaupti studijų dalykų kreditus ir tokiu būdu „susirinkti“ visą studijų programą. Taip pat, surinkus 24 vienos studijų programos kreditus, yra galimybė keisti studijų būdą ir pasirinkti kurią nors labiau įprastą studijų formą – nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Registracija į atskirus studijų dalykus vykdoma nuolat, o studijos vyksta semestrais (pradedamos rugsėjo ir vasario mėnesiais).
 
=== Jungtinės studijų programos ===
== Moksleiviams ==
'''Magistrantūros studijos:'''
 
    Lyginamoji socialinė politika ir gerovė ( Mykolo Romerio universitetas, Tamperės universitetas (Suomija), Linco Johano Keplerio universitetas)
 
=== Papildomosios studijos ===
Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį. Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
 
=== Tęstinės studijos ===
*     Perkvalifikavimas
*     Kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos ar pan.)
*     Papildomų kompetencijų suteikimas
Baigus tęstinių studijų programas, išduodamas nustatytos
formos pažymėjimas, liudijantis įgytą kvalifikaciją ar kompetencijas bei
kreditų skaičių.
 
== Mokslas ==
Mykolo Romerio universitetas plėtoja fundamentinius ir
taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse
tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir
viešai pristato juos visuomenei.
 
Universitete plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai
tyrimai, tradiciškai specializuojantis socialinių ir humanitarinių mokslų
srityse. Universiteto mokslininkai atlieka dešimtis užsakomųjų mokslinių
tyrimų, kurių rezultatai taikomi ne tik Lietuvos, bet ir Europos rinkose.
 
Platūs Universiteto tarptautiniai ryšiai: mokslininkai
vykdydami mokslinius tyrimus bendradarbiauja su partneriais iš Austrijos,
Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Latvijos, Nyderlandų,
Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei kitų
užsienio šalių.
 
2014 m. pavasarį Mykolo Romerio universitetas (Lietuva),
bendradarbiaudamas su pažangiais Europos (Middlesex (Jungtinė Karalystė),
Bolonijos (Italija) bei Zagrebo (Kroatija) ir Azijos universitetais (Dongseo
(Pietų Korėja), Josai (Japonija), Huazhong (Kinija)), įsteigė Europos-Azijos
žinių konsorciumą „Knowledge Consortium: Social Technologies for Smart and Inclusive
Society (SOCTECH)”.
 
Pagrindinis SOCTECH siekis yra suvienyti aukštojo mokslo
institucijas  ir verslo įmones, kad jos,
besiremdamos socialinėmis technologijomis grįstomis naujovėmis, įgyvendintų
pažangios ir išmanios visuomenės viziją.
 
Pagrindiniai SOCTECH tikslai: • dalyvauti Europos ir Azijos
fondų remiamuose mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo projektuose; • inicijuoti
kūrybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi tarpdisciplininėmis žiniomis; • rengti
skirtingų žemynų studentų akademinio ir administracinio personalo mainus; •
skatinti aktyvesnius mokslo, kultūros ir verslo santykius; • stiprinti
tarptautines ir tarp sektorines paslaugas visuomenei individo, organizacijų ir
sisteminiais lygmenimis.
 
=== Mokslo programos ===
2015-2020 m. prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis
SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI ir tarpdisciplininės mokslo programos:
*     Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
*     Socialinės technologijos
*     Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
*     Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
*     Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
 
=== Mokslo laboratorijos ===
* Aplinkos valdymo laboratorija
*         Edukacinių technologijų laboratorija
*         Gyvenimo kokybės laboratorija
*         Intelektinės nuosavybės laboratorija
*         Lyčių tyrimų laboratorija
*         Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija
*         Mokymosi visą gyvenimą laboratorija
*         Psichologinės gerovės tyrimų laboratorija
*         Saugumo tyrimų laboratorija
*         Skaitmeninių ir kūrybinių industrijų laboratorija
*         Socialinių technologijų laboratorija
*         Sociologinių tyrimų laboratorija
*         Statistikos laboratorija
*         Sveikatos tyrimų laboratorija
*         Teisingumo tyrimų laboratorija
*         Verslo inovacijų laboratorija
*         Vertybių tyrimų laboratorija
*         Viešojo valdymo inovacijų laboratorija
*         Žmogaus teisių laboratorija
 
== Studentų gyvenimas ==
*         Debatų klubas
*         ELSA
*         ESN MRU Vilnius
*         Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius
*         LiPSA MRU
*         MRU Investuotojų klubas
*         MRUSA
*         Studentų mokslinė draugija
*         Tarptautinių studentų asociacija
 
=== Saviraiška ===
*     Šokių studija
*     Universiteto teatras
*     Mišrus choras
*     Styginių ansamblis
*     Pop vokalinė grupė
*     Instrumentinė grupė " MRU Jazz Band"
*     Folkloro grupė " Ritingo"
 
== Akademijos Moksleiviams ==
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/ekonomikos_fakultetas/jaunojo_finansininko_akademija/ Jaunojo finansininko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/jaunojo_teisininko_akademija/ Jaunojo teisininko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filologo_akademija/ Jaunojo filologo akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filosofo_akademija/ Jaunojo filosofo akademija]
*
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleiviams/jaunojo_politiko_akademija/ Jaunojo politiko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technologiju_fakultetas/institutai/skaitmeniniu_technologiju_institutas/skaitmeninio_turinio_akademija/ Skaitmeninio turinio akademija]
13

pakeitimų