Atverti pagrindinį meniu

Pakeitimai

6 490 baitų pašalinta ,  prieš 4 metus
atmetu visą PR
[[Vaizdas:Mykolas Romeris University.jpg|thumb|250px|Mykolo Romerio universitetas]]
Universitete vykdomos: apskaitos, ekonomikos, filologijos, filosofijos, informatikos, komunikacijos, pedagogikos, politikos mokslų, psichologijos, socialinio darbo, socialogijos, švietimo ir ugdymo, teisės, verslo, verslo ir vadybos, viešojo administravimo, visuomenės saugumo studijų krypčių bakalauro, magistro ir doktorantūros studijos. Studentai gali rinktis iš daugiau kaip 90 studijų programų ir specializacijų lietuvių, anglų. Mykolo Romerio universitetas – daugelio tarptautinių organizacijų narys, aktyviai bendradarbiaujantis su daugiau nei 150 pasaulio universitetų.
 
Mykolo Romerio universitetas plėtoja tarptautiškumą,suvokdamas save kaip pasaulio ir Europos mokslo bei studijų rinkos dalyvį. Aktyviai bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas studentų ir dėstytojų judumas, įgyvendinamos ir kuriamos jungtinės studijų programos bei mokslo projektai. Universiteto studentai, dėstytojai ir mokslo
darbuotojai yrą tapę vientisos tarptautinių studijų bei mokslo sistemos dalimi. Sistemos, kurioje partneriai suinteresuoti tarpusavio sėkme.
 
* Universiteto rektorius doc. dr. [[Algirdas Monkevičius]]
* Kancleris doc. dr. [[Saulius Spurga]]
* Senato pirmininkas prof. dr. [[Gintaras Aleknonis]]
 
=== Misija ===
Universiteto misija – remiantis pasaulio, Europos ir
Lietuvos universitetų tradicijomis, vadovaujantis demokratijos principais ir
gerbiant žmogiškąsias vertybes, mokslinti visuomenę, kaupti ir puoselėti
intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, gebančius kurti ir diegti inovacijas,
lemiančias visokeriopą mokslo, kultūros ir technologijų pažangą, skleisti
žinias bei inovacijas.
 
=== Vizija ===
Universiteto vizija - inovatyvus, modernus pasaulinio
universitetinio judėjimo dalyvis, padedantis išaugti pasaulinio lygio
profesionalams, pilietiškai atsakingoms asmenybėms, puoselėjančioms
bendražmogiškąsias, akademines, verslo ir kultūros vertybes.
 
== Fakultetai ==
Į šias studijas priimami visi norintieji įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją. Galima pasirinkti vieną ar kelis atskirus studijų dalykus, tapti nuotolinių studijų klausytojais, kaupti studijų dalykų kreditus ir tokiu būdu „susirinkti“ visą studijų programą. Taip pat, surinkus 24 vienos studijų programos kreditus, yra galimybė keisti studijų būdą ir pasirinkti kurią nors labiau įprastą studijų formą – nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Registracija į atskirus studijų dalykus vykdoma nuolat, o studijos vyksta semestrais (pradedamos rugsėjo ir vasario mėnesiais).
 
== Moksleiviams ==
=== Jungtinės studijų programos ===
'''Magistrantūros studijos''':
*     Lyginamoji socialinė politika ir gerovė ( Mykolo Romerio universitetas, Tamperės universitetas (Suomija), Linco Johano Keplerio universitetas)
 
=== Papildomosios studijos ===
Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra studijavęs. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį. Papildomųjų studijų trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.
 
=== Tęstinės studijos ===
*     Perkvalifikavimas
*     Kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos ar pan.)
*     Papildomų kompetencijų suteikimas
* Baigus tęstinių studijų programas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis įgytą kvalifikaciją ar kompetencijas bei kreditų skaičių.
 
== Mokslas ==
Mykolo Romerio universitetas plėtoja fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei.
 
Universitete plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, tradiciškai specializuojantis socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai atlieka dešimtis užsakomųjų mokslinių tyrimų, kurių rezultatai taikomi ne tik Lietuvos, bet ir Europos rinkose.
 
Platūs Universiteto tarptautiniai ryšiai: mokslininkai vykdydami mokslinius tyrimus bendradarbiauja su partneriais iš Austrijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Latvijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei kitų užsienio šalių.
 
2014 m. pavasarį Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), bendradarbiaudamas su pažangiais Europos (Middlesex (Jungtinė Karalystė), Bolonijos (Italija) bei Zagrebo (Kroatija) ir Azijos universitetais (Dongseo (Pietų Korėja), Josai (Japonija), Huazhong (Kinija)), įsteigė Europos-Azijos žinių konsorciumą „Knowledge Consortium: Social Technologies for Smart and Inclusive Society (SOCTECH)”.
 
Pagrindinis SOCTECH siekis yra suvienyti aukštojo mokslo institucijas  ir verslo įmones, kad jos, besiremdamos socialinėmis technologijomis grįstomis naujovėmis, įgyvendintų pažangios ir išmanios visuomenės viziją.
 
Pagrindiniai SOCTECH tikslai:
* dalyvauti Europos ir Azijos fondų remiamuose mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo projektuose;
* inicijuoti kūrybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi tarpdisciplininėmis žiniomis;
* rengti skirtingų žemynų studentų akademinio ir administracinio personalo mainus;
* skatinti aktyvesnius mokslo, kultūros ir verslo santykius;
* stiprinti tarptautines ir tarp sektorines paslaugas visuomenei individo, organizacijų ir sisteminiais lygmenimis.
 
=== Mokslo programos ===
2015-2020 m. prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis
SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI ir tarpdisciplininės mokslo programos:
*     Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
*     Socialinės technologijos
*     Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
*     Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
*     Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
 
=== Mokslo laboratorijos ===
* Aplinkos valdymo laboratorija
*         Edukacinių technologijų laboratorija
*         Gyvenimo kokybės laboratorija
*         Intelektinės nuosavybės laboratorija
*         Lyčių tyrimų laboratorija
*         Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija
*         Mokymosi visą gyvenimą laboratorija
*         Psichologinės gerovės tyrimų laboratorija
*         Saugumo tyrimų laboratorija
*         Skaitmeninių ir kūrybinių industrijų laboratorija
*         Socialinių technologijų laboratorija
*         Sociologinių tyrimų laboratorija
*         Statistikos laboratorija
*         Sveikatos tyrimų laboratorija
*         Teisingumo tyrimų laboratorija
*         Verslo inovacijų laboratorija
*         Vertybių tyrimų laboratorija
*         Viešojo valdymo inovacijų laboratorija
*         Žmogaus teisių laboratorija
 
== Studentų gyvenimas ==
*         Debatų klubas
*         ELSA
*         ESN MRU Vilnius
*         Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius
*         LiPSA MRU
*         MRU Investuotojų klubas
*         MRUSA
*         Studentų mokslinė draugija
*         Tarptautinių studentų asociacija
 
=== Saviraiška ===
*     Šokių studija
*     Universiteto teatras
*     Mišrus choras
*     Styginių ansamblis
*     Pop vokalinė grupė
*     Instrumentinė grupė " MRU Jazz Band"
*     Folkloro grupė "Ritingo"
 
== Akademijos moksleiviams ==
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/ekonomikos_fakultetas/jaunojo_finansininko_akademija/ Jaunojo finansininko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/jaunojo_teisininko_akademija/ Jaunojo teisininko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filologo_akademija/ Jaunojo filologo akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filosofo_akademija/ Jaunojo filosofo akademija]
*
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleiviams/jaunojo_politiko_akademija/ Jaunojo politiko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technologiju_fakultetas/institutai/skaitmeniniu_technologiju_institutas/skaitmeninio_turinio_akademija/ Skaitmeninio turinio akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/apie/naryste/ Universiteto narystė organizacijose ir tinkluose]
* [http://www.mruni.eu/lt/apie/faktai_ir_skaiciai/ Faktai ir skaičiai apie universitetą]
* [http://www.mruni.eu/lt/studijos/studijos/ Studijos Mykolo Romerio universitete]