Atverti pagrindinį meniu

Pakeitimai

6 030 pridėta baitų ,  prieš 4 metus
nėra keitimo aprašymo
*     Gerovės sociologija
*     Lyginamoji socialinė politika ir gerovė (anglų k.) su Tamprės ( Suomija), Lico Johano Keplerio universitetu
*
 
* Mediacija
*     Elektroninio verslo vadyba
*     Kibernetinio saugumo valdymas
*     Socialinių technologijų valdymas (anglų k.) (jungtinė programa kartu su Fernando Pessoa universitetu, Portugalija);;
*     Elektroninė valdžia;
*     Verslo informatika
*     Verslo informatika (anglų k.) (jungtinė programa kartu su Fernando Pessoa universitetu, Portugalija)
*     Komunikacija ir kūrybinės technologijos
'''[[Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetas|Teisės fakultetas]]'''
* Administracinė teisė
*     Bioteisė
*     Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė
*     Europos Sąjungos teisė
*     Finansų teisė
*     Teisė (Specializacijos: Tarptautinė teisė; Tarptautinės žmogaus, vartotojų, Intelektinės nuosavybės apsauga; Baudžiamoji teisė ir kriminologija; Civilinė teisė; Civilinė justicija);
*     Verslo teisė
*     Viešoji teisė
 
'''Viešojo saugumo fakultetas'''
* Administracinė teisė; Bioteisė; Darbo ir socialinio aprūpinimo teisė; Europos Sąjungos teisė; Europos ir Tarptautinė verslo teisė (anglų k.) su Savojos universitetu; Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.) su Bordo IV Moteskje universitetu; Finansų teisė; Teisė (specializacijos: tarptautinė teisė, tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga, baudžiamoji teisė ir kriminologija, civilinė teisė, civilinė justicija); Tarptautinė teisė (anglų k.); Verslo teisė; Viešoji teisė
* Aplinkosaugos teisė;
*     Teisė ir policijos veikla;
*     Teisė ir valstybės sienos apsauga.
'''Verslo ir medijų mokykla''' ( Business and Media School kartu su Middlesex universitetu, Jungtinė Karalystė)
*     Komunikacija ir kūrybinės technologijos
*     Elektroninio verslo vadyba
*     Finansų rinkos
 
=== Doktorantūra ===
* Edukologija
*     Ekonomika
*     Filologija
*     Psichologija
*     Teisė
*     Vadyba
 
=== Atvirosios nuotolinės studijos ===
'''Viešojo saugumo fakultetas'''
Į šias studijas priimami visi norintieji įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją. Galima pasirinkti vieną ar kelis atskirus studijų dalykus, tapti nuotolinių studijų klausytojais, kaupti studijų dalykų kreditus ir tokiu būdu „susirinkti“ visą
studijų programą. Taip pat, surinkus 24 vienos studijų programos kreditus, yra galimybė keisti studijų būdą ir pasirinkti kurią nors labiau įprastą studijų formą – nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Registracija į atskirus studijų dalykus vykdoma nuolat, o studijos vyksta semestrais (pradedamos rugsėjo ir vasario mėnesiais).
 
=== Jungtinės studijų programos ===
* Aplinkosaugos teisė; Teisė ir policijos veikla; Teisė ir valstybės sienos apsauga
'''Magistrantūros studijos:'''
 
    Lyginamoji socialinė politika ir gerovė ( Mykolo Romerio universitetas, Tamperės universitetas (Suomija), Linco Johano Keplerio universitetas).
 
=== DoktorantūraPapildomosios studijos ===
Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas
* Edukologija; Ekonomika; Filologija; Psichologija; Teisė; Vadyba
aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros
studijoms. Studijos apima pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių asmuo nėra
studijavęs. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties
universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems
kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį. Papildomųjų studijų
trukmė – 1 metai. Baigus šias studijas, išduodamas nustatytos formos
pažymėjimas.
* Tęstinės studijos
*     Perkvalifikavimas
*     Kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos ar pan.)
*     Papildomų kompetencijų suteikimas
Baigus tęstinių studijų programas, išduodamas nustatytos
formos pažymėjimas, liudijantis įgytą kvalifikaciją ar kompetencijas bei
kreditų skaičių.
 
== MOKSLAS ==
=== Atvirosios nuotolinės studijos ===
Mykolo Romerio universitetas plėtoja fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, dalyvauja nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse tyrimų programose ir projektuose, praktiškai pritaiko mokslo rezultatus ir viešai pristato juos visuomenei.
Į šias studijas priimami visi norintieji įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją. Galima pasirinkti vieną ar kelis atskirus studijų dalykus, tapti nuotolinių studijų klausytojais, kaupti studijų dalykų kreditus ir tokiu būdu „susirinkti“ visą studijų programą. Taip pat, surinkus 24 vienos studijų programos kreditus, yra galimybė keisti studijų būdą ir pasirinkti kurią nors labiau įprastą studijų formą – nuolatines dienines, vakarines ar ištęstines studijas. Atvirųjų nuotolinių studijų klausytojai studijuoja jiems patogiu laiku ir tempu, o visos studijos organizuojamos specialiai nuotolinėms studijoms sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje. Registracija į atskirus studijų dalykus vykdoma nuolat, o studijos vyksta semestrais (pradedamos rugsėjo ir vasario mėnesiais).
 
Universitete plėtojami tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, tradiciškai specializuojantis socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Universiteto mokslininkai atlieka dešimtis užsakomųjų mokslinių tyrimų, kurių rezultatai taikomi ne tik Lietuvos, bet ir Europos rinkose.
 
Platūs Universiteto tarptautiniai ryšiai: mokslininkai vykdydami mokslinius tyrimus bendradarbiauja su partneriais iš Austrijos, Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Latvijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos bei kitų užsienio šalių.
 
2014 m. pavasarį Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), bendradarbiaudamas su pažangiais Europos (Middlesex (Jungtinė Karalystė), Bolonijos (Italija) bei Zagrebo (Kroatija) ir Azijos universitetais (Dongseo (Pietų Korėja), Josai (Japonija), Huazhong (Kinija)), įsteigė Europos-Azijos žinių konsorciumą „Knowledge Consortium: Social Technologies for Smart and Inclusive Society (SOCTECH)”.
 
Pagrindinis SOCTECH siekis yra suvienyti aukštojo mokslo institucijas  ir verslo įmones, kad jos, besiremdamos socialinėmis technologijomis grįstomis naujovėmis, įgyvendintų pažangios ir išmanios visuomenės viziją.
 
Pagrindiniai SOCTECH tikslai:
* dalyvauti Europos ir Azijos fondų remiamuose mokslinių tyrimų, švietimo ir verslo projektuose;
* inicijuoti kūrybinį bendradarbiavimą ir keitimąsi tarpdisciplininėmis žiniomis;
* rengti skirtingų žemynų studentų akademinio ir administracinio personalo mainus;
* skatinti aktyvesnius mokslo, kultūros ir verslo santykius;
* stiprinti tarptautines ir tarp sektorines paslaugas visuomenei individo, organizacijų ir sisteminiais lygmenimis.
 
=== Mokslo programos ===
2015-2020 m. prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis
SOCIALINĖS INOVACIJOS GLOBALIAI PLĖTRAI ir tarpdisciplininės mokslo programos:
*     Teisingumas, saugumas ir žmogaus teisės
*     Socialinės technologijos
*     Darni plėtra globalizacijos sąlygomis
*     Gyvenimo kokybės gerinimas ir užimtumo galimybių didinimas
*     Vertybių tęstinumas ir kaita globalioje visuomenėje
Visi Mykolo Romerio universiteto moksliniai tyrimai, jų rezultatų sklaida (mokslo renginiai, leidyba, mokslo populiarinimas), doktorantūros studijos ir mokslininkų bei tyrėjų kvalifikacijos kėlimas, mokslinei veiklai skirtų išteklių paskirstymas vykdomas pagal šias programas.
 
=== Mokslo laboratorijos ===
* Aplinkos valdymo laboratorija
*         Edukacinių technologijų laboratorija
*         Gyvenimo kokybės laboratorija
*         Intelektinės nuosavybės laboratorija
*         Lyčių tyrimų laboratorija
*         Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija
*         Mokymosi visą gyvenimą laboratorija
*         Psichologinės gerovės tyrimų laboratorija
*         Saugumo tyrimų laboratorija
*         Skaitmeninių ir kūrybinių industrijų laboratorija
*         Socialinių technologijų laboratorija
*         Sociologinių tyrimų laboratorija
*         Statistikos laboratorija
*         Sveikatos tyrimų laboratorija
*         Teisingumo tyrimų laboratorija
*         Verslo inovacijų laboratorija
*         Vertybių tyrimų laboratorija
*         Viešojo valdymo inovacijų laboratorija
*         Žmogaus teisių laboratorija
 
== Studentų gyvenimas ==
* Debatų klubas
*         ELSA
*         ESN MRU Vilnius
*         Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius
*         LiPSA MRU
*         MRU Investuotojų klubas
*         MRUSA
*         Studentų mokslinė draugija
*         Tarptautinių studentų asociacija
 
=== Saviraiška ===
* Šokių studija
*     Universiteto teatras
*     Mišrus choras
*     Styginių ansamblis
*     Pop vokalinė grupė
*     Instrumentinė grupė " MRU Jazz Band"
*     Folkloro grupė " Ritingo"
 
== Moksleiviams ==
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filologo_akademija/ Jaunojo filologo akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/humanitariniu_mokslu_institutas/jaunojo_filosofo_akademija/ Jaunojo filosofo akademija]
*
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleiviams/jaunojo_politiko_akademija/ Jaunojo politiko akademija]
* [http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technologiju_fakultetas/institutai/skaitmeniniu_technologiju_institutas/skaitmeninio_turinio_akademija/ Skaitmeninio turinio akademija]
4

pakeitimai