Vilniaus universiteto Studentų atstovybė: Skirtumas tarp puslapio versijų

Atnaujintas organizacijos aprašymas, ištaisytos gramatinės ir stiliaus klaidos, vietomis įkelti aiškesni aprašymai.
S (Atmestas Atstovybe pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (Snooker keitimas))
(Atnaujintas organizacijos aprašymas, ištaisytos gramatinės ir stiliaus klaidos, vietomis įkelti aiškesni aprašymai.)
 
|}<noinclude>
 
'''Vilniaus universiteto Studentų atstovybė''' (VU SA) – seniausia ir didžiausia visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams [[VU|Vilniaus Universiteteuniversitete]] ir už jo ribų. Bendri siekiai, įvairūs projektai ir darbai šiuo metu vienija apie 1000 veiklių narių. VU SA rūpinasi studentų socialine ir akademine gerove, siekia gerinti studijų kokybę, gyvenimo sąlygas, rūpinasi studentų praktika, turiningu laisvalaikiu ir poilsiu.
VU SA yra visų svarbiausių Universiteto valdymo institucijų narė, todėl turi didelės įtakos VU valdymui.
 
VU SA vienija 16 akademinių kamieninių padalinių atstovybių, joje veikia: debatų, fotografijos ir kino, debatų, jaunųjų energetikų ir Kendo klubai, Studentų investicinis fondas, taip pat vykdomos mentoriųkuratorių ir studentų su negalia programos.
 
VU SA taip pat išsiskiria tuo, jog vienintelė Lietuvoje karjeros dienas universitete organizuoja savarankiškai.
Organizacijos šūkis: ''Vieningai už studentų ateitį!''
 
Organizacijos šūkis: ''Vieningai studentųStudentų ateitįAteitį!''
 
== Vizija ==
 
== Misija ==
VU SA siekia efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams, kurdama palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei savarankiškumą Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.
 
== Veikla ==
*Rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai studentų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja poilsio zonų įrengimą, dalyvauja skirstant stipendijas);
*Skleidžia informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studentus).
*organizuojaOrganizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų).
 
== Struktūra ir valdymas ==
'''Ataskaitinė-rinkiminė konferencija''' - aukščiausia VU SA savivaldos institucija, kurioje skaitoma ir tvirtinama metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA prezidentas, renkama ir tvirtinama Revizijos komisija. Joje dalyvauja po 10 atstovų iš kiekvieno VU SA padalinio ir VU SA Prezidentas.
 
'''Parlamentas''' susideda iš VU fakultetųSA padalinių konferencijų išrinktų atstovų (po 2 iš kiekvieno fakulteto) Tarybos narių, Prezidento bei Viceprezidentų. Jis atlieka visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos Konferencijai. Parlamentas renkasi ne rečiau nei kartą kaip vieną kartą per mėnesį.
 
'''Taryba''' - sudaro VU SA padalinių vadovai bei Prezidentas. Tarybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Tarybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises.
Anoniminis naudotojas