29-asis teritorinis šaulių korpusas: Skirtumas tarp puslapio versijų

nėra keitimo aprašymo
'''Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos 29-asis teritorinis šaulių korpusas''', (1-os formuotės) arba ''[[Raudonoji armija|Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos]] Lietuviškasis nacionalinis [[Korpusas (karyba)|korpusas]]'' – buv. [[Lietuvos liaudies kariuomenė]]s pagrindu suformuota [[TSRS]] ginkluotųjų pajėgų 11-osios [[Armija (karinis vienetas)|armijos]] (nuo 1941 m. liepos pr. – 22-osios armijos) sudėtinė dalis. Veikė nuo [[1940]] m. [[rugpjūčio 30]] d. iki [[1941]] m. rugsėjo II pusės (realiai – iki 1941 m. rugpjūčio pab.).
 
== Formuotės ==
Buvo trys 29-ojo šaulių korpuso formuotės:
* Pirmoji formuotė: 1940 m. rugpjūčio 30 d. iki 1941 m. rugsėjo II pusė. Likučiai išformuoti.
* Antroji formuotė: 1943 m. vasario 27 d. – 1943 m. balandžio 24 d. Performuotas į 3-ajį gvardijos šaulių korpusą.
* Trečioji formuotė: nuo 1943 m. birželio 25 d. Veikiančioje armijoje buvo iki 1945 m. gegužės 9 d.
 
== Lietuvos kariuomenės pertvarkymas į Raudonosios armijos korpusą ==
Vykdant TSRS gynybos liaudies komisaro [[1940]] m. [[rugpjūčio 17]] d. direktyvinį nurodymą Nr. 0/2/105022 Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos Karinei tarybai, atskira [[LTSR]] kariuomenė, t. y. [[Lietuvos liaudies kariuomenė]] turėjo būti palikta vienerius metus, iki galutinio šios kariuomenės likvidavimo iš jos pašalinant visą „nelojalų elementą“. [[Rugpjūčio 17]] d. nurodyme buvo pateikti ir būsimo 29-ojo teritorinio šaulių korpuso struktūros metmenys.
 
1940 m. [[rugpjūčio 30]] d. LTSR Liaudies Komisarų Taryba nutarė „perorganizuoti Lietuvos Liaudies Kariuomenę į Raudonosios Armijos šaulių teritorinį korpusą ir įjungti jį į Pabaltijo Ypatingosios Karo Apygardos kariuomenės sudėtį“, t. y. iš esmės likviduoti buv. Lietuvos kariuomenę. Vykdant šį nutarimą, Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos žinion turėjo būti perduota visas buv. Lietuvos kariuomenės turtas ir visos buv. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos; [[Kauno karo mokykla]] turėjo būti pertvarkyta į Raudonosios armijos [[Vilniaus pėstininkų karo mokykla|Vilniaus pėstininkų karo mokyklą]], o karo komendantūros – į Pabaltijo ypatingajai karinei apygardai pavaldžius sovietinio pavyzdžio karinius komisariatus.
 
Oficialiai 29-asis teritorinis šaulių korpusas buvo įsteigtas Vyriausiosios likvidacinės komisijos (LTSR krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos liaudies kariuomenei likviduoti) pirmininko [[Vincas Vitkauskas|V. Vitkausko]] 1940 m. [[rugpjūčio 30]] d. įsakymu, kuris skelbė: „Remiantis Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos nutarimu, nuo š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. Lietuvos Liaudies Kariuomenė performuojama į SSSR Raudonosios Armijos 29 šaulių teritorinį korpusą. Pagrindas: Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos 1940 m. rugpjūčio mėn. 30 d. raštas Nr. 00298/C“. Netrukus po šio įsakymo paskelbimo 29-asis šaulių korpusas perėmė didžiąją dalį [[Lietuvos liaudies kariuomenė]]s ginkluotės bei turto (įskaitant 20 karo lėktuvų, 44 [[Lengvasis tankas|lengvuosius tankus]] ir 10 [[šarvuotasis transporteris|šarvuotųjų transporterių]]). Rugpjūčio – rugsėjo mėn. atleidus apie 500 Lietuvoje gimusių korpuso dalinių [[politvadovas|politinių vadovų]] (vad. „politrukų“), juos pakeitė kitose Raudonosios armijos dalyse parinkti politiniai vadovai; tuo pat metu apie 300 ne Lietuvoje gimusių asmenų buvo paskirti korpuso dalinių [[karinis komisaras|kariniais komisarais]], o korpuso štabai ir kai kurie daliniai papildyti karininkais nelietuviais. Dalis korpuso karininkų ir civilių tarnautojų buvo išleisti į atsargą ar atleisti iš tarnybos Raudonojoje armijoje, o nenumatytos performuoti buv. Lietuvos kariuomenės valdybos, tarnybos, įstaigos ir įmonės – ilgainiui panaikintos.
* aviacijos [[eskadrilė]]
* [[615-asis korpusinis artilerijos pulkas (TSRS)|615-asis artilerijos pulkas]]
* 26-asis kavalerijos pulkas ir kt. daliniai
* [[473-asis atskirasis ryšių batalionas]]
* 179-oji šaulių divizija:
* [[306-asis atskirasis pionierių batalionas]]
* 600-oji lauko pašto stotis ir kt. korpuso daliniai
* [[179-oji šaulių divizija]]:
** divizijos štabas
** 215-asis šaulių pulkas
** 618-asis lengvosios artilerijos pulkas
** 619-asis [[haubica|haubicų]] pulkas ir kt. daliniai
* [[184-oji šaulių divizija (1 formuotė)|184-oji šaulių divizija]]:
** divizijos štabas
** 262-asis šaulių pulkas
34 231

pakeitimas