Bendrasis vidaus produktas: Skirtumas tarp puslapio versijų

S (Atmestas Lietuvos paštas pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (Tocekas keitimas))
# '''pelnas''' (П – profit) – tai įvairių tipų firmų (individualių, partnerinių įmonių ar akcinių bendrovių) grynosios pajamos, liekančios padengus gamybos kaštus.
 
Taigi, GVPajGVP nėra lygioslygus BVP. Nustatant BVP pajamų būdu, prie vidaus pajamų dar pridedami du elementai, nesusiję su pajamų paskirstymu gamybos veiksniams: tai '''kapitalo nusidėvėjimo išlaidos''' (amortizacija) ir '''netiesioginiai mokesčiai''' (Ti – taxes indirect). Kadangi dalis galutinių prekių vertės įgyja amortizacijos (De – depreciation) formą, t. y. pasireiškia kaip suvartoto kapitalo atstatymas, rodantis per metus suvartoto kapitalo vertę, todėl amortizacinės lėšos nepriskiriamos kuriam nors gamybos veiksniui kaip jo pajamos; jos vėl investuojamos į gamybą, išsaugant pradinį gamybos priemonių darbinį pajėgumą. O netiesioginius mokesčius gaminamai produkcijai (mokesčius, kuriuos vyriausybė uždeda prekėms ir paslaugoms) nustato vyriausybė, todėl jie įtraukiami į firmos gamybos kaštus ir jų dydžiu padidėja pagamintos prekės rinkos kaina. Šie mokesčiai apima: pridėtinės vertės mokestį, pardavimo mokestį, turto ir licencijų mokesčius, [[akcizas|akcizus]], muitus ir t. t. Netiesioginiai mokesčiai šalies požiūriu yra pirminės valstybės pajamos.
 
Taigi, BVP apskaičiuojant pajamų metodu, rinkos kainomis yra per metus gautų darbo užmokesčio, palūkanų, rentos, pelno, nusidėvėjimo (amortizacijos) bei netiesioginių mokesčių suma. Tačiau jeigu vyriausybė teikia subsidijas iš [[Lietuvos valstybės biudžetas|valstybės biudžeto]] konkrečioms prekėms ar paslaugoms, tai tų subsidijų suma atimama iš netiesioginių mokesčių sumos, kadangi jos yra įskaitomos į pajamas, bet nėra gaminamo produkto kainos dalis:
Anoniminis naudotojas