Valstybinė mokesčių inspekcija: Skirtumas tarp puslapio versijų

atkelta
(atkelta)
#REDIRECT{{LtInstitucija|Mokesčių [[inspekcija Vilniuje.JPG|Valstybinė mokesčių inspekcija|Finansų ministerija|1990|Modestas prieKaseliauskas|Vasario Lietuvos16-osios Respublikosg. finansų15, ministerijos]]Vilnius}}
 
'''Valstybinė mokesčių inspekcija''' – Lietuvos valstybės [[institucija]], atsakinga už mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. VMI prie [[LR FM]] ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos yra biudžetinės įstaigos, turinčios savo sąskaitų banke, antspaudus ir bendrą simboliką.
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM nuostatus tvirtina finansų ministras, o teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viršininkas.
 
== Struktūra ==
Valstybinę mokesčių inspekciją sudaro:
* Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM – centrinis mokesčių administratorius;
* teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos – vietos mokesčių administratoriai.
 
=== VMI prie LR FM ===
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Valstybine mokesčių inspekcija prie LR FM) – prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM vadovauja viršininkas. Jį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia finansų ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM struktūrą tvirtina jos viršininkas, suderinęs su finansų ministru.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pavaldi ir atskaitinga LR finansų ministerijai.
 
=== Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ===
 
Teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų skaičių bei jų teritorines veiklos zonas nustato finansų ministras Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko teikimu.
Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos struktūrą tvirtina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas.
 
Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos viršininką į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija pavaldi ir atskaitinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM.
 
== Uždaviniai ==
Pagrindiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai yra:
* padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas;
* įgyvendinti mokesčių įstatymus;
* užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai įgyvendindami, kai centrinis ir vietos mokesčių administratoriai atlieka įstatymų jiems pavestas funkcijas.
 
== VMI valstybės tarnautojai ==
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojus Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia tos mokesčių inspekcijos, į kurią jie priimami, viršininkas.
Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojų darbo ir apmokėjimo sąlygas, socialines garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir įstatymų lydimieji teisės aktai<ref>[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=334772 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas] (2008-12-30 redakcija)</ref>.
 
== Vadovybė ==
 
* Viršininkas [[Modestas Kaseliauskas]] (g. 1974 m.)
* Viršininko pavaduotojas [[Gediminas Vyšniauskis]] (g. 1974 m.)
 
== Šaltiniai ==
{{ref}}
 
[[Kategorija:Lietuvos mokesčių sistema]]
[[Kategorija:mokesčių teisė]]
[[Kategorija:Inspekcijos]]
[[Kategorija:Lietuvos institucijos]]
[[Kategorija:Lietuvos Respublikos finansų ministerija]]