Vilniaus universiteto Studentų atstovybė: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
Atmestas Atstovybe pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (Snooker keitimas)
S (Atmestas Atstovybe pakeitimas, grąžinta ankstesnė versija (Snooker keitimas))
|}<noinclude>
 
'''Vilniaus universiteto Studentų atstovybė''' (VU SA) – viena seniausiųseniausia ir didžiausiųdidžiausia visuomeniniųvisuomeninė, ne pelno siekiančiųsiekianti, nepolitiniųnepolitinė organizacijų.organizacija, VUatstovaujanti SA visų pakopųstudentų interesams [[VU|Vilniaus UniversitetoUniversitete]] studentams atstovauja savarankiškai tiek Universiteto,ir tiek nacionaliniujo lygmeniuribų. Bendri siekiai, įvairūs projektai ir darbai šiuo metu vienija apie 1000 veiklių narių. VU SA rūpinasi studentų socialine ir akademine gerove, siekia gerinti studijų kokybę, populiarinti mokslą, gyvenimo sąlygas, rūpinasi studentų praktika, turiningu laisvalaikiu ir poilsiu.
VU SA yra visų svarbiausių Universiteto valdymo institucijų narė, todėl turi didelės įtakos VU valdymui.
 
VU SA – vienija 16 akademinių padalinių atstovybių, veikia: debatų, fotografijos ir kino, debatų ir Kendo klubai, Studentų investicinis fondas, taip pat vykdomos mentorių ir studentų su negalia programos.
VU SA: 16+1=1! 16 Universiteto akademinių kamieninių padalinių (fakultetų, institutų, centrų) yra įsikūrę VU SA padaliniai, o observatorijos kiemelyje yra įsikūręs organizacijos centrinis biuras.
 
Taip pat po VU SA sparnu yra įsikūrę debatų, fotografijos, kino ir kendo klubai, vykdomi VU Karjeros dienų, kuratorių, "Sąžiningai" projektai, "Be etikečių" ir "Darnaus universiteto" programos bei veikia ESN VU sekcija, atsiradusi iš anksčiau veikusios VU SA mentorių programos. VU SA yra šių organizacijų dalininkė VšĮ "Teisės klinika", VšĮ "VU Būstas", VšĮ "VU Studentų investicinis fondas", VšĮ "Nekomercinės kultūros centras".
 
Šiuo metu VU SA priklauso vienai skėtinei organizacijai Lietuvoje - Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas".
 
Organizacijos šūkis: ''Vieningai už studentų ateitį!''
 
== Vizija ==
Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.
 
== Misija ==
EfektyviaiVU atstovaudamiSA siekia efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams, beikurdama palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami universitetinęstudentišką kultūrą, kuriamebei palankiausiassavarankiškumą sąlygasVilniaus studentouniversiteto saviraiškaistudentų bendruomenėje.
 
== Vertybės ir veiklos principai ==
Atvirumas, atsakomybė, veiklos kokybė, vieningumas ir tobulėjimas.
 
Vadovaudamasi šūkiu „Vieningai Už Studentų Ateitį!“ VU SA 2013 m. gegužės 11 d. ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje pasitvirtinto ilgalaikę 2013-2018 m. veiklos strategiją, kurios įgyvendinimas sukurs sąlygas dar geresniam VU studentų atstovavimui
 
== Strateginės kryptys ==
1. Poreikiais grįstas studentų atstovavimas
 
VU SA yra suvokiama kaip ekspertinė organizacija, turinti platų atstovavimo spektrą – VU SA atstovai veikia visose Universiteto institucijose ir daugybėje nacionalinių organų. Dėl ekspertų kompetencijos didėja VU SA rezultatyvumas, sprendžiant studentams kylančias problemas bei kuriant jiems palankesnę sistemą, bet neabejotina, jog tokių ekspertų dar trūksta.
 
VU SA vis dar nesugeba užtikrinti, jog atstovai visuose lygmenyse būtų pakankamai kompetentingi. Vis dar kyla sunkumų užtikrinant profesionalų studentų konsultavimą. Nors situacija gerėja, viena didžiausių šio laikotarpio silpnybių VU SA įvardija nepakankamą ryšį su studentais – tiek renkant jų nuomones, tiek informuojant apie pasiektus rezultatus, išspręstas problemas. Viešindami informaciją studentams nesugebame jos pakankamai aktualizuoti, dėl to dalies studentų ji nepasiekia.
 
VU SA didžiausia matoma grėsmė yra susijusi su nestabilumu ir nevaldomais bei sunkiai prognozuojamais pokyčiais visuose lygmenyse. Neabejotina grėsme laikomas pasiektos įtakos mažėjimas. Kita vertus, didžiausia galimybe VU SA laiko atstovavimo II ir III pakopos studentams plėtrą, kartu užsitikrinant didesnį studentų pasitikėjimą, leisiantį daryti didesnę įtaką.
 
 
2. Stipri studentų savivalda
 
VU SA daro daugybę mokymų savo nariams, bet didelė jų dalis orientuota į pirmakursius ar jaunesnius atstovybės narius. Taip pat ir kasdienėje veikloje daugiau dėmesio yra skiriama pirmakursiams, kas neretai lemia vyresnių žmonių pasitraukimą. VU SA trūksta bendro identiteto, ne visi VU SA struktūriniai dariniai supranta, jog jie yra organizacijos dalis. Proveržio galimybę VU SA mato aktyvesniame darbe su vyresniais nariais bei studentų savivaldos Alumni.
 
VU SA turi pinigų rezervą bei ganėtinai diversifikuotą pajamų struktūrą, tačiau dalis pajamų šaltinių nėra stabilūs, todėl VU SA mano, jog yra būtina plėsti socialinių paslaugų studentams paketą bei tobulinti ir plėsti turimą infrastruktūrą. VU SA yra susikūrusi gerai veikiančią IT infrastruktūrą, kuri kasmet plečiama, tačiau yra jaučiamas patalpų stygius. Organizacijoms nariams trūksta gebėjimų planuoti lėšas bei atsakomybės saugant bendrą turtą.
 
Esame parengę daug įvairių metodinių priemonių, padedančių vykdyti veiklą, veikla yra planuojama, tačiau trūksta sistemiškumo bei kasdienės veiklos kokybės standartų ir aprašų. VU SA pasigendama organizacinės kultūros, užtikrinančios efektyvų patirties perdavimą.
 
VU SA toliau plečiantis ir didėjant veiklų spektrui, taps nebeįmanoma suvaldyti visų procesų, tad vienas svarbiausių ateities darbų – vadybinių sistemų kūrimas bei taikymas.
 
 
3. Darni, atvira ir universitetines tradicijas puoselėjanti bendruomenė
 
Turime gilias padalinių dienų tradicijas, kurios sutraukia nemažą dalį bendruomenės. Kita vertus, trūksta renginių, tradicijų, kurios plačiau ir dažniau vienytų viso Universiteto bendruomenę; yra didelių su partneryste bei lygiavertiškumu susijusių problemų. VU SA grėsme mato dar didesnę padalinių decentralizaciją, atsiskyrimą ir bendro Universiteto identiteto praradimą, bet kaip galimybę įvardija akademinių renginių skaičiaus didinimą bei nuolatinį jų organizavimą.
 
Didele problema laikoma paplitusi akademinio nesąžiningumo kultūra, kuri mažina pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, neleidžia užtikrinti kokybiško ir laisvo bendravimo bei realizuoti žinių siekimo noro.
 
== Veikla ==