Jonas Boruta (1944): Skirtumas tarp puslapio versijų

241 pridėtas baitas ,  prieš 6 metus
[[Vaizdas:Vysk. Boruta.JPG|thumb|200px|Vyskupas Jonas Boruta SJ Skaistgirio bažnyčioje švenčiantis savo 25-metų kunigystės jubiliejų. [[2007 m.]] Kun. Mariaus Dyglio foto.]]
 
'''Vyskupas Jo­nas Bo­ru­ta SJ''' gi­mė [[1944 m.]] Kau­ne. [[1962]] m. baigė [[Viešoji įstaiga Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla|Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą]]. Bandė stoti į [[Kauno kunigų seminarija|Kauno kunigų seminariją]], bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į [[VU]] Fizikos ir matematikos fakultetą. [[1970 m.]] baigęs studijas, Jonas Boruta SJ dirbo [[Lietuvos mokslų akademija|Lietuvos mokslų akademijos]] Fizikos institute. [[1975]] m. slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, [[1981 m.]] - pogrindžio novicijatąnoviciatą [[Jėzuitai|Lietuvos jėzuitų provincijoje]].
 
[[1982 m.]] apgynė disertaciją, tačiau tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę [[Vilniaus universitetas|VU]] Mokslinė taryba išdavė pažymėjimą, liudijantį, jog jam [[1982 m.]] [[kovo 9]] d. suteiktas fizikos - matematikos mokslų kandidato laipsnis.
 
[[1982]] m. [[rugpjūčio 5]] d. [[Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia|Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje]] vyskupas [[Julijonas Steponavičius]] slapta suteikė jam kunigystės šventimus. Suėmus [[Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika|„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“]] pirmąjį redaktorių kun. [[Sigitas Tamkevičius|Sigitą Tamkevičių]], [[1983]]–[[1989]] m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Jam redaktoriaujant parengtas ir išleistas dvidešimt vienas šio svarbaus leidinio numeris. Kun. Jonas Boruta drauge su kun. [[Vaclovas Aliulis|Vaclovu Aliuliu]] MIC ir kun. Albinu Deltuva (1917–1999), taip pat vadovavo slaptiems seserų vienuolių teologijos ir katechetikos kursams. Katechetų rengimo darbą jis tęsė ir laisvės sąlygomis, būdamas nuo [[1989]] m.]] [[Vilniaus arkivyskupija|Vilniaus arkivyskupijos]] katechetinės komisijos (vėliau - centro) nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie [[VDU]] Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, o nuo [[1996 m.]] - šio skyriaus direktoriumi.
 
[[1989 m.]] [[birželio 2]] d. Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis tėvas Hansas Peteris Kolvenbachas paskyrė kun. Joną Borutą SJ Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniuoju - provincijolu. Pasibaigus vadovavimo provincijai kadencijai, [[1995 m.]] [[rugpjūčio 22]] d. generalinis vyresnysis H. P. Kolvenbachas patikėjo jam šias pareigas dar trejiems metams.
 
[[1992 m.]] [[spalio 19]] d. [[Lietuvos Mokslomokslo taryba]] nostrifikavo vyskupo Jono Borutos SJ disertaciją, jam suteikdama gamtos mokslų daktaro laipsnį.
 
Nuo [[1992 m.]] iki šiol kun. Jonas Boruta SJ dirbo docentu [[VU]] Istorijos fakultete. Jis taip pat yra Lietuvos[[Lietuvių katalikų mokslųmokslo akademija|Lietuvių katalikų mokslo akademijos]] centroCentro valdybos viceprezidentas mokslo sričiai, o 1997 m. išrinktas [[Lietuvių katalikų mokslo akademija|LKMA]] akademiku.
 
[[2002]] m. [[sausio 5]] d. [[popiežius]] [[Jonas Paulius II]] paskyrė Joną Borutą SJ [[Telšių vyskupija|Telšių vyskupu]].
Nuo [[2005 m.]] eina [[Lietuvos vyskupų konferencija|Lietuvos Vyskupų Konferencijos]] Ekumeninių reikalų tarybos pirmininko pareigas.
 
Tel­šių šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos dva­si­nin­kų ir pa­ra­pi­jie­čių siū­ly­mu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą [[Telšiai|Tel­šių]] mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti JE Tel­šių vys­ku­pui Jo­nui Bo­ru­tai SJ. Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja įvyko [[2010 m.]] [[Rugpjūčio 31]] Tel­šių šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ro­je.
227

pakeitimai