Šventoji Dvasia: Skirtumas tarp puslapio versijų

9 881 baitas pašalintas ,  prieš 10 metų
Atmestas "02:16, 5 liepos 2013‎ Dexterous" pakeitimas, grąžinta "09:09, 14 kovo 2013‎ Addbot" versija - mokslinis naujumas ir pan. Kiek plačiau - atitinkamame naudotojo aptarime.
Nėra keitimo santraukos
Atmestas "02:16, 5 liepos 2013‎ Dexterous" pakeitimas, grąžinta "09:09, 14 kovo 2013‎ Addbot" versija - mokslinis naujumas ir pan. Kiek plačiau - atitinkamame naudotojo aptarime.
Eilutė 13:
 
Mene Šventoji Dvasia dažnai vaizduojama kaip balandis.
 
== Šventosios Dvasios veikimas ==
 
Šventosios Dvasios veikimas pasireiškia per tris dalykus:
# krikštijimas Šventąja Dvasia;
# Šventosios Dvasios dovanos;
# Šventosios Dvasios vaisiai.
 
== Krikštijimas Šventąja Dvasia ==
 
Krikštijimas Šventąja Dvasia yra vykdomas uždėjus rankas ant žmogaus.
 
{{Citata|6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.<br>
7 Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų.|Biblija. Apaštalų darbai 19, 6<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_19 Biblija. Apaštalų darbai 19, 6]</ref> }}
 
{{Citata|14 Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną.<br>
15 Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią.<br>
16 Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu.<br>
17 Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.|Biblija. Apaštalų darbai 8, 14-17<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_8 Biblija. Apaštalų darbai 8, 14-17]</ref> }}
 
== Šventosios Dvasios dovanos ==
 
Šventosios Dvasios dovanos yra šios:
# pranašavimo dovana;
# kitų kalbų dovana (glossolalia);
# kitų kalbų išvertimo (paaiškinimo) dovana;
# dvasių atskyrimo dovana;
# išminties žodžių dovana;
# žinių žodžių dovana;
# tikėjimo dovana;
# gydymo dovana;
# stebuklų darymo dovana;
# gyvačių ėmimo plikomis rankomis dovana (ši dešimta dovana yra minima ''Evangelijoje pagal Morkų 16, 18'', tačiau daugelis krikščioniškų atšakų šios dešimtos dovanos nemini ir išvardija tik 9 dovanas).
 
=== Pranašavimo dovana ===
 
Pranašavimo dovana yra minima šiose Biblijos vietose:
 
{{Citata|6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.|Biblija. Apaštalų darbai 19, 6<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_19 Biblija. Apaštalų darbai 19, 6]</ref> }}
 
{{Citata|1 Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo.<...><br>
5 Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte.<...><br>
39 Taigi, mano broliai, siekite pranašystės dovanos, tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis.|Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 14, 1<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_14 Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 14, 1]</ref> }}
 
=== Kitų kalbų dovana (glossolalia) ===
 
Kitų kalbų dovana dar vadinama „glossolalia“.
 
Kitų kalbų dovana yra minima šiose Biblijos vietose:
 
{{Citata|6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti.<br>
7 Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų.|Biblija. Apaštalų darbai 19, 6<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_14 Biblija. Apaštalų darbai 19, 6]</ref> }}
 
{{Citata|1 Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje.<br>
2 Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo.<br>
3 Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.<br>
4 Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.<br>
5 Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi.<br>
6 Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant.<br>
7 Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai?<br>
8 Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba?!<br>
9 Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos,<br>
10 Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai,<br>
11 žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.<br>
12 Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo: „Ką tai reiškia?“<br>
13 O kiti šaipėsi: „Jie prisigėrę jauno vyno“.|Biblija. Apaštalų darbai 2, 1-11<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_2 Biblija. Apaštalų darbai 2, 1-11]</ref> }}
 
{{Citata|1 Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo.<br>
2 Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba paslaptingus dalykus.<br>
3 O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius.<br>
4 Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią.<br>
5 Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, ugdydamas Bažnyčią.<br>
6 Broliai, jei aš imčiau ir ateičiau pas jus kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, mokslo, pranašystės ar pamokymo?<br>
7 Taip pat jei negyvi instrumentai, skleidžiantys garsus, pavyzdžiui, fleita ar kanklės, neskambėtų skirtingai, iš ko pažintume, kuo griežiama ar skambinama?<br>
8 Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas rengtųsi į mūšį?<br>
9 Tas pat ir su jumis. Jei, kalbėdami kalbomis, netarsite aiškių žodžiu, kaipgi bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite vėjams!<br>
10 Kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau nėra bereikšmės kalbos.<br>
11 Tad jei aš nesuvoksiu kalbos reikšmės, būsiu kalbėtojui svetimšalis, ir kalbėtojas man bus svetimšalis.<br>
12 Taigi ir jūs, uoliai ieškantys Dvasios dovanų, siekite jų gausos Bažnyčiai ugdyti.<br>
13 Todėl kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti.<br>
14 Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis.<br>
15 Ką daryti? Aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; giedosiu dvasia ir giedosiu protu.<br>
16 Jei tu šlovini dvasia, kaipgi tavo padėkos maldai pridurs „amen“ pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi?<br>
17 Gal tu ir gražiai dėkoji, bet kitam iš to nėra naudos.<br>
18 Dėkui Dievui, aš kalbu kalbomis daugiau už jus visus,<br>
19 vis dėlto bendruomenės susirinkime verčiau ištarsiu penkis žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis.|Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 14, 1-19<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_14 Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 14, 1-19]</ref> }}
 
{{Citata|44 Petrui tebekalbant šiuos dalykus, Šventoji Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio.<br>
45 Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta Šventosios Dvasios dovana.<br>
46 Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą.<br>
47 Tuomet Petras tarė: „Argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo Šventąją Dvasią?!“<br>
48 Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. O šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas.<br>|Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 10, 45-48<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_10 Biblija. Pirmasis laiškas korintiečiams 10, 45-48]</ref> }}
 
=== Kitų kalbų išvertimo (paaiškinimo) dovana ===
 
Kai žmogus gauna šią Šventosios Dvasios dovaną, tai toks žmogus gali "''kitas kalbas''" (jos dar yra vadinamos "angelų kalba") išverst į klausytojams suprantamą kalbą.
 
=== Dvasių atskyrimo dovana ===
 
Kai žmogus gauna dvasių atskyrimo dovaną, tai toks žmogus gali atskirt Šventą Dvasią nuo Demoniškų dvasių.
 
=== Išminties žodžių dovana ===
 
Kai žmogus gauna išminties žodžių dovaną, tai tokio žmogaus žodžiai tampa išmintingi.
 
=== Žinių žodžių dovana ===
 
Kai žmogus gauna žinių žodžių dovaną, tai tokio žmogaus žodžiai tampa pilni žinių.
 
=== Tikėjimo dovana ===
 
Kai žmogus gauna tikėjimo dovaną, tai tokio žmogaus tikėjimas sustiprėja.
 
=== Gydymo dovana ===
 
Gydymo dovana yra minima šioje Biblijos vietoje:
 
{{Citata|4 Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerąją naujieną.<br>
5 Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją.<br>
6 Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus.<br>
7 Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų.<br>
8 Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą.|Biblija. Apaštalų darbai 8, 4-8<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_8. Apaštalų darbai 8, 4-8]</ref> }}
 
=== Stebuklų darymo dovana ===
 
Kai žmogus gauna stebuklų darymo dovaną, tai toks žmogus gali daryt stebuklus, panašius į tuos, kuriuos darė Kristus ir apaštalai.
 
=== Gyvačių ėmimo plikomis rankomis dovana ===
 
Kai Kristus prisikėlė iš mirusių, tai prieš įžengdamas į Dangų, Kristus nurodė, kad atpažint žmogų turintį Šventąją Dvasią galima pagal tai, kad toks žmogus galės „''imt plikomis rankomis gyvates''“.
 
{{Citata|17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,<br>
18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.|Biblija. Evangelija pagal Morkų 16, 18<ref>[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mk_16 Biblija. Evangelija pagal Morkų 16, 18]</ref> }}
 
 
== Nuorodos ==