Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija: Skirtumas tarp puslapio versijų

'''Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija''' ('''LR VPK''') - – [[vertybiniai popieriai|vertybinių popierių]] rinką prižiūrinti [[LR]] institucija. LR Seimo įsteigta vertybinių popierių rinkos priežiūros institucija. VPK pirmininką ir narius skiria [[Lietuvos Respublikos Seimas]] LR [[LR Prezidentas|Prezidento]] teikimu. VPK veikia nuoveikė [[1992 m.]]–[[2012]] m. Pirmasis jos pirmininkas buvo finansininkas [[Algirdas Gediminas Šemeta]], vėliau - – [[Virgilijus Poderys]], teisininkė [[Vilija Nausėdaitė]] (iki [[2009 m.]] lapkričio 6 d.), finansininkas [[Vilius Šapoka]].
 
Komisijos sudarymą, funkcijas ir pagrindinius uždavinius nustato Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos [[kolektyvinio investavimo subjektas|kolektyvinio investavimo subjektų]] ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. [[2012]] m. [[sausio]] [[1]]d. komisija buvo likviduota. Vertybinių popierių komisijos funkcijas perėmė [[Lietuvos bankas]].
 
Komisijos sudarymą, funkcijas ir pagrindinius uždavinius nustato Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos [[kolektyvinio investavimo subjektas|kolektyvinio investavimo subjektų]] ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas. [[2012]]  m. [[sausio]] [[1]] d. komisija buvo likviduota. Vertybinių popierių komisijos funkcijas perėmė [[Lietuvos bankas]].
 
== Uždaviniai ==
* prižiūrėti, kaip laikomasi sąžiningos prekybos taisyklių finansinių priemonių apyvartoje;
* imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą;
* teikti pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo;
* skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus;
* imtis kitų priemonių Finansinių priemonių rinkų įstatymui ir kitiems teisės aktams, susijusiems su finansinių priemonių rinka, įgyvendinti.
 
== Funkcijos ==
VPK:
* rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta negaliojančiomis taisykles, reglamentuojančias reguliuojamų rinkų, finansų maklerio įmonių, finansų patarėjo įmonių ir maklerių licencijavimą ir veiklą, finansinių priemonių apyvartą;
* teikia išaiškinimus ir rekomendacijas finansinių priemonių apyvartos klausimais;
* reguliuojamoms rinkoms, finansų maklerio įmonėms, makleriams išduoda licencijas ar panaikina jų galiojimą;
* stebi, analizuoja, tikrina bei kitaip prižiūri finansų maklerio įmonių, reguliuojamų rinkų ir jų narių, Centrinio depozitoriumo bei sąskaitų tvarkytojų veiklą;
* taiko Finansinių priemonių rinkų ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas sankcijas asmenims, pažeidusiems Finansinių priemonių rinkos įstatymą ir Vertybinių popierių komisijos nutarimus;
* spausdina ar dalyvauja spausdinant leidinius apie finansinių priemonių rinkų veikimą ir reguliavimą;
* rengia egzaminus ir atestacijas finansų maklerių žinioms ir kompetencijai įvertinti;
* bendradarbiauja su finansų maklerio įmonių asociacijomis;
* sudaro susitarimus su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;
* bendradarbiauja ir keičiasi reikalinga informacija su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis;
* bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kredito įstaigų, draudimo įmonių ir draudimo įmonių tarpininkų, taip pat kitomis finansų įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis;
* paskiria savo atstovą į Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisiją;
* vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas funkcijas<ref>[http://www.vpk.lt/lt/veikla/funkcijos-ir-uzdaviniai/ VPK informacija] (LR įstatymų ištraukos)</ref>.
 
== Šaltiniai ==
 
== Nuorodos ==
* [http://vpk.lt/ Oficialus Vertybinių popierių komisijos tinklalapis] (lietuvių, anglų k.)
 
[[Kategorija:Lietuvos finansų institucijos]]
22 525

pakeitimai