Energijos skirstymo operatorius: Skirtumas tarp puslapio versijų

[[Vaizdas:lesto.png|thumb|Logotipas]]
[[Vaizdas:LESTO Vilnius.JPG|thumb|LESTO pagrindinė būstinė Vilniuje.]]
[[Vaizdas:LESTO Vilniuje.JPG|thumb|LESTO biuras Vilniuje.]]
'''AB LESTO'''  – Lietuvos [[elektra|elektros]] skirstomųjų tinklų operatorius. LESTO funkcijos: elektros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, efektyvus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.
 
== Istorija ==
 
LESTO įkurtas sujungimo būdu reorganizavus skirstomųjų tinklų bendroves  – akcinę bendrovę Rytų skirstomieji tinklai (RST) ir akcinę bendrovę „VST“ (VST).
 
2011  m. sausio 1 d. RST ir VST baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o LESTO perėmė abiejų bendrovių turtą, teises ir pareigas, taip pat visą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal RST ir VST sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles.
 
LESTO taip pat perėmė visas kitas teises ir pareigas bei prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais klientais, elektros energijos gamintojais, nepriklausomais tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus tas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu.
Elektros energetikos sektoriaus pertvarka siekiama efektyvinti Lietuvos elektros energetikos ūkį bei didinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Sektoriaus veiklos modelis kuriamas pagal Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus, kad sudarytų sąlygas integruoti Lietuvos elektros energetikos sistemą į ES rinką ir užtikrintų vykdomų strateginių energetikos projektų finansavimą.
 
Nuo pat įkūrimo 2011  m. sausio 1 d. LESTO vadovauja generalinis direktorius dr. Arvydas Tarasevičius.
 
== Ūkis ==
LESTO aptarnauja 1,577 mln. klientų visoje Lietuvoje. Šalyje veikia 45 LESTO klientų aptarnavimo centrai.
 
Bendrovės valdomas turtas lygus 5,3 mlrd. Lt. LESTO ūkį sudaro 123,75 tūkst. km elektros linijų: 82,7 proc. jų sudaro elektros oro linijos, o 18,3 proc.  – elektros kabeliai. Taip pat LESTO ūkį sudaro 930 vnt. 110/35 kV transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų ir 35 913 vnt. transformatorinių. Bendrovės aptarnaujamas plotas kvadratiniais kilometrais siekia 65,3 tūkst. km2.
 
Bendrovės įstatinis kapitalas  – 603 944 593 Lt, padalytas į 603 944 593 paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas. 2011  m. sausio 17 d. LESTO įtraukta į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. LESTO akcininkai: UAB „Visagino atominė elektrinė“  – 82,63 proc., E. ON Ruhrgas International GmbH  – 11,76 proc., kiti akcininkai  – 5,61 proc.
 
== Nuorodos, šaltiniai ==
24 898

pakeitimai