Varpai (almanachas): Skirtumas tarp puslapio versijų

110 pridėta baitų ,  prieš 8 metus
[[1943]] m. almanachas įkurtas [[Algirdas Julius Greimas|Algirdo Juliaus Greimo]] iniciatyva. Leido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, redagavo rašytojas [[Kazys Jankauskas]]. Išėjo du 328 p. ir 400 p. numeriai 10 000 egz. tiražu. Juose išspausdinta 30 rašytojų originalūs kūriniai ([[Jonas Aistis]], [[Bernardas Brazdžionis]], [[Jurgis Baltrušaitis (1903)|Jurgis Baltrušaitis]], [[Kazys Bradūnas]], [[Antanas Gustaitis (1907)|Antanas Gustaitis]], [[Kazys Jankauskas]], [[Viktoras Katilius]], [[Faustas Kirša]], [[Vincas Krėvė]], [[Antanas Miškinis]], [[Henrikas Nagys]], [[Balys Sruoga]], [[Antanas Vienuolis]], [[Stepas Zobarskas]]), straipsnių literatūros bei kultūros klausimais, vertimų, dailės kūrinių reprodukcijų.
 
[[1989]] m. atkurtame almanache spausdinami originalūs literatūros, meno, kultūros bei publicistikos kūriniai. Tarp autorių – [[Bernardas Brazdžionis]], [[Kazys Jankauskas]], [[Viktoras Katilius]], [[Kazys Bradūnas]], [[Justinas Marcinkevičius]], [[Liūnė Sutema]], [[Marius Katiliškis]], [[Algirdas Julius Greimas]], [[Stasys Santvaras]], [[Antanas Gustaitis]], [[Henrikas Nagys]], [[Jurgis Jankus]], [[Algirdas Titus Antanaitis]], [[Vanda Daugirdaitė-Sruogienė]], [[Rimantas Dichavičius]], [[Jonas Juškaitis]], [[Donaldas Kajokas]], [[Petronėlė Orintaitė]], [[Kazys Daugėla]], [[Ričardas Pakalniškis]], [[Eduardas Mieželaitis]], [[Bronys Raila]], [[Kazimieras Barėnas]], [[Vytautas Martinkus]], [[Sigitas Geda]], [[Alvydas Šlepikas]], [[Valentinas Sventickas]],[[Jonas Avyžius]], [[Vladas Vyšniūnas]], [[Marcelijus Martinaitis]], [[Aidas Marčėnas]], [[Kornelijus Platelis]], [[Petras Dirgėla]], [[Viktorija Daujotytė]], [[Danielius Mušinskas]], [[Mykolas Karčiauskas]],[[Valdemaras Kukulas]], [[Jurgis Kunčinas]], [[Judita Vaičiūnaitė]], [[Leonardas Gutauskas]], [[Juozas Aputis]], [[Eugenijus Ališanka]], [[Algimantas Mikuta]], [[Romas Gudaitis]], [[Algimantas Baltakis]], [[Vytautas Bubnys]], [[Jonas Mikelinskas]], [[Arvydas Juozaitis]], [[Vytautas Petras Bložė]], [[Mykolas Sluckis]], [[Tomas Venclova]], [[Viktoras Rudžianskas]], [[Jonas Liniauskas]], [[Renata Šerelytė]], [[Petras Bražėnas]], [[Onė Baliukonė]], [[Birutė Jonuškaitė]], [[Vladas Braziūnas]], [[Vacys Bagdonavičius]], [[Kostas Ostrauskas]], [[Vytautas Volertas]], [[Albinas Bernotas]], [[Henrikas Algis Čigriejus]], [[Rimvydas Stankevičius]], [[Alfonsas Maldonis]], [[Alfonsas Bieliauskas]], [[Gintaras Grajauskas]], [[Rimantas Vanagas]], [[Antanas Andrijauskas]], [[Julius Keleras]], [[Aldona Ruseckaitė]], [[Kęstutis Nastopka]], [[Gasparas Aleksa]], [[Emilija Liegutė]], [[Jonas Užurka]], [[Vytenis Rimkus]].
 
Vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius, redaktorė Silvija Peleckienė. 1989–[[2012]] m. išleisti 25 numeriai (nuo 124 iki 304 p.), kurių [[tiražas]]: 1989 m. 10 000 egz., [[1992]] m. – 4000 egz., 1996 m. – 500 egz. {{šaltinis|{{ŽE|548}}}}, [[1997-2012]] m. - 1600-1000 egz.
Anoniminis naudotojas