Vilniaus universiteto Studentų atstovybė: Skirtumas tarp puslapio versijų

*organizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų).
 
== Struktūra ir valdymas ==
'''Ataskaitinė-rinkiminė konferencija''' - aukščiausia VU SA savivaldos institucija, kurioje skaitoma ir tvirtinama metų veiklos, finansinė, revizijos ataskaitos, renkamas VU SA prezidentas, renkama ir tvirtinama Revizijos komisija. Joje dalyvauja po 10 atstovų iš kiekvieno VU SA padalinio ir VU SA Prezidentas.
 
'''Parlamentas''' susideda iš VU fakultetų konferencijų išrinktų atstovų (po 2 iš kiekvieno fakulteto) Tarybos narių, Prezidento bei Viceprezidentų. Jis atlieka visas VU SA valdymo funkcijas, išskyrus tas, kurios yra tiesiogiai pavestos Konferencijai. Parlamentas renkasi ne rečiau nei kartą kaip vieną kartą per mėnesį.
 
'''Taryba''' - sudaro VU SA padalinių vadovai bei Prezidentas. Tarybos darbą organizuoja ir jam pirmininkauja Prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. Tarybos posėdžiai kviečiami Prezidento ar jo įgalioto asmens ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises.
 
'''Prezidentas''' dalyvauja visose VU SA valdymo institucijose. Jį renka VU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, vykstanti vieną kartą per metusm pavasarį.
 
'''Revizijos komisija''' yra VU SA savivaldos institucijų, VU SA padalinių bei VU SA įsteigtų juridinių asmenų finansinį ir veiklos auditą atliekanti institucija.
 
== VU SA prezidentai ==
22

pakeitimai