Romas Lazutka: Skirtumas tarp puslapio versijų

12 679 pridėti baitai ,  prieš 10 metų
(iw Samogitian language)
 
[[bat-smg:Romas Lazutka]]
1. Žalimienė, L., Lazutka R., Skučienė D., Aidukaitė J., Kazakevičiūtė J., Navickė J., Ivaškaitė- Tamošiūnė V. Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. Vilnius. Švietimo aprūpinimo centras. 2011.
2. Ivaskaite-Tamosiune, V., Lazutka, R., Salanauskaite, L. EUROMOD-microsimulation tool for modelling the impact of policy measures. Country Report Lithuania (LT) 2005 – 2008. 2010.
3. Lazutka, R., Skučienė, D. Genetiškai modifikuotų organizmų poveikio socialinei - ekonominei aplinkai Lietuvoje įvertinimas / Romas Lazutka, Daiva Skučienė. Vilnius : Inforastras, 2010. 63, [1] p. : lent, diagr. ISBN 9789955608820.
4. Lazutka, R. , Navickė, J. Studijos ir socialinis teisingumas / Romas Lazutka, Jekaterina Navickė // Filosofija. Sociologija. ISSN 0235-7186. T. 21, Nr. 4 (2010), p. 277-284. .
5. Lazutka, R., Poviliunas, A. Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies European Commission. DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 2009. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes
6. Lazutka, R., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V. Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai // Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės. Vilnius. STI. 2009.
7. Lazutka, R., Skučienė, D. 2009. Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams // Filosofija. Sociologija. 2009. T 20.Nr.2. P.144-153. ISSN 0235-7186
8. Skučienė, D., Šumskaitė, L., Lazutka, R., Žalimienė, L. Neįgaliųjų integracijos politikos reforma Lietuvoje // Lietuvos socialinė raida : Lietuva Europos Sąjungoje Vilnius, 2009 P. 51-82. ISBN 978-9955-531-27-2
9. Lazutka, R., Žalimienė, L. Skučienė, D. Ivaškaitė-Tamošiūnė, V.Šumskaitė,L. Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Socialinės apsaugos ministerija, Socialinių tyrimų institutas, UAB „Lodvila“. 2008. 248 p. ISBN 978-9955-786-05-4.
10. Lazutka R. Pensijų privatizavimo Lietuvoje tikslai ir rezultatai // Ekonomika (mokslo darbai), Vilnius: VU, 2008, Nr.1.
11. Lazutka R. Socialinė politika ir neįgaliųjų įdarbinimas // Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės. Vilnius: VU, 2008, (su bendraautoriais Gruževskis, B., Žalimienė, L.).
12. Lazutka, R., Gevorgianienė, V. Migration and Future Challenges for Social Work in Lithuania // European Social Work Responses to Migration. Edited by Gaby Franger and Mirka Nećasová. Roma. Carocci editore. 2008, p. 78-89. ISBN 978-88-430-4786-4.
13. R.Lazutka, D.Skučienė, A.Vareikytė, L.Žalimienė, J.Kazakevičiūtė (2008). Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai. Socialinis darbas. Vilnius, MRU. 2008. Nr. 7 (3). P.1-14.
14. Lazutka, R., Poviliunas, A. Lithuania: Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies. A Study of National Policies. October 2008. European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2008/second-semester-2008
15. Lazutka R. Pensijų sistemų raida Lietuvoje // Filosofija. Sociologija. 2007, t. 18, Nr. 2, p. 64-80.
16. Lazutka R. Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija // STEPP (mokslo darbai), Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007, Nr. 4, p. 45-59 (su bendraautorium Bagdonu, A.).
17. Lazutka R. Equal Opportunities for Individuals, Groups and Nations // STEPP (mokslo darbai), Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007, Nr.4, p. 45-59.
18. Lazutka R. Žmogaus amžius, darbo rinka ir diskriminacija // Lazutka R., Bagdonas A., Žalimienė L., Vareikytė A. Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007, p. 225-311.
19. Lazutka R. Gerovės kapitalizmo raidos problemos Lietuvoje // Lietuvos ekonominė padėtis Europoje ir globalioje erdvėje. Vilnius: Ekonomikos tyrimų centras, 2007, p. 61-82
20. Lazutka R. Socialinė apsauga // Visuotinė lietuvių enciklopedija, VIII tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.
21. Lazutka, R., Poviliunas, A., Ziliukaite, R. Lithuania: Trends, Recent Developments, “Feeding in” and “Feeding out”. A Study of National Policies. European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. November 2007. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2007/second-semester-2007
22. Lazutka R. Pension Reform in the Baltics: Expectations and Early Experience. Budapest. ILO. 2006. (su bendraautoriais). 420p.
23. Lazutka R. Tarptautinės patirties taikymo sudarant Lietuvos skurdo žemėlapį galimybės // STEPP Nr.3, Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2006, p.60-74. (su bendraautore Ivaškaite V.).
24. Lazutka R. I-CUE Feasibility Study. Lithuania. Wien, European Social Policy Research Centre, 2006. http://www.euro.centre.org/data/1163686277_6287.pdf (su bendraautore Stirling, T.)
25. Lazutka R. The Role of NGOs in Solving Problems of Every Day Life // Social Work and Civil Society. Collective Monograph. Saint-Petersburg. 2006. P. 140-189.
26. Lazutka R. Financing Issues of NGOs // Social Work and Civil Society. Collective Monograph. Saint-Petersburg. 2006. P. 140-189.
27. Lazutka R. Ar socialinis teisingumas Lietuvai per brangus? // Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai, Vilnius: Valstybės žinios, 2006, p.30-37.
28. Lazutka R. Socialinė apsauga // Lietuva Europos Sąjungoje. Pirmieji metai. Vilnius, Socialinių tyrimų institutas, 2005, p. 109-147 (su bendraautoriais Žalimienė L., Skučienė, D., Šumskaitė, L.).
29. Lazutka R., Skučienė D., Žalimienė L., Andrejeva L. Socialinė apsauga // Lietuva stojant į Europos Sąjungą. Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė.- Vilnius, Socialinių tyrimų institutas, 2004, p. 27-46.
30. Lietuva stojant į Europos Sąjungą: ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. Socialinių tyrimų institutas. 2004. ISBN 9955-531-10-X. (redaktorius)
31. Lazutka R. Poverty Reduction Action Plan and Joint Inclusion Memorandum in Lithuania // EMERGO: Journal of Transforming Economies and Societies. Published by the Cracow University of Economics and the Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management. Vol. 11, No. 2 [2004], p. 68-84. ISBN: 1233-3115.
32. Lazutka R. Social Work in Lithuania.// European Social Work: Commonalities and Differences. (Ed. Campanini, A., Frost, E.). Roma, Carrocci editore, 2004. (co-authors Pivoriene, J., Eidukeviciute, J.). 138-146 p.
33. Lazutka R., Žalimienė L., Andrejeva L., Skučienė D., Mikulionienė S. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė // Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys.- Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2004, p. 55-78. ISBN 9955-531-14-2.
34. Lazutka R. Gyventojų pajamų diferenciacija // Visuotinė lietuvių enciklopedija VI tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 724-725.
35. Lazutka R. Ideological Origins and Economic Ends of the Pension Reform in Lithuania // Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and Eastern Europe. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2004, p. 189-191.
36. Lazutka R. Gerovės valstybė.- Visuotinė lietuvių enciklopedija VI tomas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 609.
37. Lazutka R. Gyvenimo lygis // Visuotinė lietuvių enciklopedija VI tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 722-723.
38. Lazutka R. Gini koeficientas (Džinio koeficientas) // Visuotinė lietuvių enciklopedija VI tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 674.
39. Lazutka R. Europos Sąjungos PHARE programos parama Lietuvos socialinės politikos plėtrai. Vilnius. ,,Europos namai”, 2003. (su bendrautore Mališauskaitė, I.). ISBN 9955-9607-0-1
40. Lazutka R. Gyventojų pajamų nelygybė // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų akademija, 2003, Nr.2, p. 22-29.
41. Lazutka R. The Establishment of the Pension Funds System in the Baltic States. Vilnius: Lithuanian Banking, Insurance and Finance Institute, 2002, 104 p. (Su bendraautoriumi Katkumi V.).
42. Lazutka R. Pensijų ekonomikos principai // Pinigų studijos.- Vilnius: Lietuvos Bankas, 2002, Nr.4, p. 63-79.
43. Lazutka R. Pajamos, vartojimas ir skurdas // “Žmogaus socialinė raida”, vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius, Homo Liber, 2001.
44. Lazutka R. Vaikų ir jaunimo gyvenimo lygis bei skurdas // Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje 2000 metais. Vilnius: JTVP, 2001.
45. Lazutka R. Socialinė apsauga // “Žmogaus socialinė raida”, vadovėlis aukštosioms mokykloms. Vilnius, Homo Liber, 2001.
46. Lazutka R. Social security in Lithuania. // International Summer School of Social Work -NGOs, Socio-Political Systems in Different Countries, Ed. P. Helppikangas, Rovaniemi, 2001, p. 65-91.
47. Lazutka R. Poverty and the Formulation of an Anti-poverty Sstrategy in Lithuania // Poverty Reduction in Estonia, Latvia and Lithuania 2000. Riga: UNDP, 2000, p. 14-21.
48. Lazutka R. Skurdas Lietuvoje: gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti. Vilnius: UNDP, 2000, 114 p. (su bendraautoriais Katsiaouni, O., Gorniak, J., liet. ir ang. kalbomis).
49. Lazutka R. Rinka prieš respubliką? // Valstybės kūrimo drama: krizė ir vizijos. Vilnius: Margi raštai, 2000, p.191-208.
50. Lazutka R. Costs of Children Care in Lithuania. – Vilnius.- SETI. - 1999. 50 p.
51. Lazutka R. Poverty and Strategies for its Reduction // Lithuania: From Transition to Convergence. Vilnius: Economic Research Centre, 1999, p. 241-264.
52. Lazutka R. To Improve or Privatise Public Pensions? // Population Ageing and the Reform of Pension System. Geneva: UN Economic Commission for Europe, 1999.
53. Lazutka R. Social Security in Lithuania: a Review. // Helsinki: ETLA (The Research Institute of the Finish Economy), Discussion papers, No. 632, 1998, 27 p.
54. Lazutka R. Gyvenimo lygis ir skurdas. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: JTVP, 1998, p.57-69.
55. Lazutka R. Pension System in Lithuania // Monitoring the Development of Social Protection Reform in the Countries of Central and Eastern Europe. Consensus Program. 1998-1999. www/consensususII.org.
56. 49. Lazutka R. Restructuring Social Security // Lithuanian Economic Reforms: Practice & Perspectives. Vilnius: Margi rastai, 1997, p. 215-242.
57. Lazutka R. Socio-economic Environment of Social Policy Development // EMERGO, Journal of transforming economies and societies. 1997, Vol. 4, No 2, p. 81-97.
58. Lazutka, R. Privatūs pensijų fondai: už ir prieš. // Aljansas. 1997. Nr 3(66). - 20-24 p. (Su bendraautore: Perminienė L.)
59. Lazutka R. Sveikatos draudimas tarpukario Lietuvoje // Sveikatos draudimas Lietuvoje. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras, 1996, p. 11-22.
60. Lazutka R. Economic Transition in the Baltics: Independence, Market Reforms and Child Well-Being in Lithuania. Frolence, 1995, p. 50, (su bendraautore Šniukštiene, Z.).
61. Lazutka R. Social Security in Lithuania // Social Policy in Transition Societies. Helsinki, 1995, p. 103-113, (su bendraautore Kostelnickiene, V.).
62. Lazutka R. Social Security System Reformation in Lithuania: Experience and Problems // Reforming Social Services in Central and Eastern Europe - an Eleven Nation Overview. Cracow Academy of Economics, 1995, p. 201-218, (su bendraautore Kostelnickiene, V.).
63. 55. Lazutka R. Altere Menschen in Litauen - Gegenwartige Lage und Perspektiven fur die Zukunft // Wohnen und leben alter Menschen in Osteuropa, 1994, p.33-52 (su bendraautoriumi Šileika A.).
64. 54. Lazutka R. Organisation of Social Security in Lithuania // Restructuring Social Security in Central and Eastern Europe, Geneva: ISSA, 1994, p. 31-40.
65. Lazutka., R. Vizija apie gerovės valstybę ir rinką neišsipildė. // Aljansas. 1994. Nr 3 (30). - 38-41p.
66. Lazutka, R. Socialinės politikos modeliai: idealai ir tikrovė. // Aljansas. 1994. Nr 6(33).-25-30 p.
67. Lazutka, R. Kaip privatizuosime socialines paslaugas. // Aljansas. 1994. Nr 7(34). - 35-38 p.
68. Mikroekonomika. Ekonomikos teorija I dalis. - Vilniaus Universiteto leidykla, 1992. - 123 p. (su bendraautorium: Černiauskas, G.)
69. Ekonomikos teorijos terminų žodynėlis. - Vilniaus Universiteto leidykla, 1992. - 55 p. (su bendraautorium: Čičinskas J.)
Anoniminis naudotojas