Lietuvos Respublikos Seimas: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
[[Vaizdas:New Lithuanian Parliament Hall.JPG|thumb|200px|Seimo tribūna]]
[[Vaizdas:Vilnius.Seimas, 2006-08-10.jpg|thumb|200px|Lietuvos Respublikos Seimas]]
[[Vaizdas:New Lithuanian Parliament Hall 2.JPG|thumb|200px|2007  m. įrengta Seimo posėdžių salė]]
'''Lietuvos Respublikos Seimas'''  – [[Lietuva|Lietuvos]] [[parlamentas]], nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios [[institucija]]. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 [[Seimo narys]]. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia [[Lietuvos Respublikos Prezidentas|Respublikos Prezidentas]].
 
Jeigu Respublikos Prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui. Seimas kasmet renkasi į eilines pavasario bei rudens sesijas. Jos trunka nuo [[kovo 10]] iki [[birželio 30]] d. ir nuo [[rugsėjo 10]] iki [[gruodžio 23]] d.
 
[[Seimo Pirmininkas]] ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių siūlymu, o [[Lietuvos Respublikos Konstitucija|Konstitucijos]] numatytais atvejais  – Respublikos Prezidentas gali sukviesti neeilines sesijas.
 
Seimo posėdžiams vadovauja [[Seimo Pirmininkas]] arba vienas iš jo pavaduotojų. Po rinkimų pirmąjį Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys.
 
== Seimo funkcijos ==
'''Seimas:'''
 
* svarsto ir priima [[LR Konstitucija|Konstitucijos]] pataisas;
* Vyriausybės siūlymu steigia arba panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas;
* prižiūri Vyriausybės veiklą;
* Prezidento teikimu skiria [[Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas|Konstitucinio Teismo]] teisėjus, Aukščiausiojo Teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus. Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras teikia Respublikos Prezidentas (3), Seimo Pirmininkas (3) ir Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas (3);
* Prezidento teikimu skiria:
** valstybės kontrolierių;
* Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.
 
Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu:
 
* iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai;
Tokiu atveju Respublikos Prezidentas, pageidaujantis dalyvauti rinkimuose, iš karto įregistruojamas kandidatu.
 
Tokiuose rinkimuose pakartotinai išrinktas Respublikos Prezidentas laikomas išrinktu antrajai kadencijai, jeigu iki rinkimų praėjo daugiau kaip treji metai jo pirmosios kadencijos laiko.
 
Jeigu praėjo mažiau negu treji metai jo pirmosios kadencijos laiko  – Respublikos Prezidentas renkamas tik likusiam pirmosios kadencijos laikui, kuris nelaikomas antrąja kadencija.
 
Jeigu tokie pirmalaikiai Respublikos Prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos Prezidentas gali būti išrinktas tik likusiam antrosios kadencijos laikui.
== Įstatymų priėmimas Seime ==
* Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso [[Seimo narys|Seimo nariams]], Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei;
* Taip pat įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai  – 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti;
* Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytos procedūros;
* Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje;
 
== Seimo kadencijos ==
* [[Steigiamasis Seimas]] ([[1920]]–[[1922]]  m.)
* [[Pirmasis Seimas]] (1922–[[1923]]  m.)
* [[Antrasis Seimas]] (1923–[[1926]]  m.)
* [[Trečiasis Seimas]] (1926–[[1927]]  m.)
* [[Ketvirtasis Seimas]] ([[1936]]–[[1940]]  m.)
* [[Liaudies Seimas]] (1940  m.)
* [[Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas]] ([[1990]]–[[1992]]  m.)
* [[1992–1996 m. Seimas]]
* [[1996–2000 m. Seimas]]
 
== Literatūra ==
* Lietuvos Respublikos Seimas: nuotraukų albumas. - – Vilnius: Valstybės žinios, 2008. - – 159 p.: iliustr. - – ISBN 978-9986-18-179-8
 
== Nuorodos ==