Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija: Skirtumas tarp puslapio versijų

'''Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija''' – vidurinė muzikos mokykla Vilniuje. [[1944]]–[[1967]] m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumas, nuo [[1967]] m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla. [[2004]] metais reorganizuota į vidurinę muzikos mokyklą.
 
Trumpa mokyklos istorijos apžvalga
== Istorija ==
[[1940]] m. [[lapkričio 9]] d. kampiniame Skapo gatvės name įkurta Vilniaus muzikos mokykla, kurioje mokėsi 715 įvairių tautybių vaikų. [[1949]] m. mirus [[Juozas Tallat-Kelpša|J. Tallat-Kelpšai]], muzikos mokyklai suteiktas kompozitoriaus vardas.
=== Kolegijos link ===
Vilniaus konservatorijos misija – studentų [[Lietuvos Muzikos Akademija|muzikos akademijai]] ir kitoms aukštosioms mokykloms rengimas. Tad nuo [[2001]]-ųjų rugsėjo pirmosios Muzikos fakultetas su visomis specializacijomis reformuotas į gimnaziją.
 
Mokyklos istorija prasideda 1940 m. lapkričio mėn. 9 dieną, kai įkuriama muzikos mokykla. Ji įsikūrė kampiniame Skapo
Tai reiškia, jog bendrojo lavinimo skyriuje atsirado gimnazijos klasės, į kurias gali stoti moksleiviai po aštuntosios bendrojo lavinimo mokyklos klasės ir per ketverius metus įgyti brandos atestatą. Tuo pačiu metu iš specializuotų muzikinių disciplinų moksleiviai gaus kreditus, kurie jiems leis sėkmingai įstoti į Muzikos akademiją.
gatvės name. Mokykloje mokėsi 715 įvairių tautybių vaikų. Švietimo reformos keitė mokyklos statusą ir pavadinimą.
1949 metais, mirus kompozitoriui J.Tallat-Kelpšai, muzikos mokyklai buvo suteiktas kompozitoriaus vardas. Iki 1967m.
mokykla buvo vadinama Vilniaus J.Tallat- Kelpšos muzikos technikumu, o nuo 1967m. – Vilniaus J.Tallat- Kelpšos
aukštesniąja muzikos mokykla.
 
Mokykloje mokėsi 715 įvairių tautybių vaikų.
[[2004]] metų [[liepos 1]] d, Vilniaus konservatorija buvo reorganizuota į [[Vilniaus kolegija|Vilniaus kolegijos]] menų fakultetą ir Vilniaus konservatoriją – vidurinę muzikos mokyklą.
Pirmasis direktorius buvo Jonas Bendorius.
1945-1949 metais vadovavo Konradas Kaveckas.
1949-1966 metais – Antanas Karosas.
1966-1985 metais – Petras Juodelė.
1985-1998 metais – Mikalojus Novikas.
1998-2004 metais – Laimis Vilkončius.
2004 - dabar – Doleroza Pilikauskienė.
 
 
Kiti skyriai – muzikos pedagogikos, šokio pedagogikos, vadybos ir naujai įkurtasis populiariosios muzikos – integravosi į Vilniaus kolegiją Menų studijų centro statusu.
Mokyklos misija visą veiklos laikotarpį buvo nukreipta dviem kryptimis: parengti absolventus muzikos studijoms aukštosiose šalies mokyklose ir darbui pagal pasirinktą specialybę. Studijos buvo organizuojamos dviem pakopomis. Pirmoji – baigusiems pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą, antroji – įgijusiems brandos atestatą. Kintant studentų skaičiui, mokykloje buvo rengiami profesionalūs visų specialybių muzikai: atlikėjai ir teoretikai. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykla tapo viena pagrindinių būsimųjų Lietuvos muzikos akademijos studentų rengėjų. 2005m. išleista paskutinė, 12-oji (nuo 1993m.), arba 9-oji (nuo 1997m), aukštesniojo mokslo diplomantų laida. Išduotas paskutinis -1213-asis - diplomas. Per J.Tallat- Kelpšos mokyklos egzistavimo metus parengta per 4,5 tūkstančio specialistų. Čia mokėsi žymūs menininkai: Virgilijus Noreika, Vaclovas Daunoras, Lionginas Abarius, Vaclovas Paketūras, Vytautas Barkauskas, Benjaminas Gorbulskis, Antanas Rekašius, Genovaitė Vanagaitė, Algimantas Raudonikis, Povilas Dikčius.
1993 metais LR Kultūros ir švietimo ministro įsakymu Vilniaus kultūros mokykla ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos mokykla buvo sujungtos į vieną mokyklą, pavadintą Vilniaus konservatorija. Mokyklos statusas išliko. Tokia kardinali reforma buvo įvykdyta siekiant optimizuoti lėšų bei turimos bazės panaudojimą: vienoje mokykloje trūko mokinių, o kita nebetilpo sumažėjusiose patalpose (po Restitucijos akto priėmimo dalis Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos užimamų patalpų buvo perduota Jėzuitų bendruomenei). Sujungimas įvyko ne bendruomenių susitarimo, o dėl susiklosčiusių aplinkybių, todėl naujoji struktūra nesuartino mokyklų. Vykdant švietimo reformą buvo nuspręsta, kad Vilniaus konservatorija vėl skils į dvi dalis: Vilniaus kolegijos Menų fakultetą ir vidurinę muzikos mokyklą.
[[2004]] metųm. [[liepos 1]] d,. Vilniaus konservatorija buvo reorganizuota išdalijimo būdu į [[Vilniaus kolegija|Vilniaus kolegijos]] menųMenų fakultetą ir Vilniaus konservatoriją - vidurinę muzikos mokyklą (dabar Vilniaus Juozo Tallat- Kelpšos konservatorija). Direktore paskirta Doleroza Pilikauskienė.
 
Šiandien Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija - vidurinė muzikos mokykla, kuri suteikia mokiniui visavertį
bendrąjį ir muzikinį ugdymą, sudaro sąlygas mokiniui prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius. Bendrosios programos atitinka pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo standartus, o muzikinės programos parengtos artimai bendradarbiaujant su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atitinkamų katedrų specialistais. Mokiniai, sėkmingai išlaikę abitūros ir muzikinio parengimo egzaminus, gauna brandos atestatus ir yra pasirengę studijuoti muzikinio profilio aukštosiose mokyklose. Nepasirinkus muziko kelio, išlieka galimybė studijuoti bet kurioje aukštojoje mokykloje arba kolegijoje.
 
== Skyriai ir specialybės ==
Anoniminis naudotojas