Vilniaus universiteto Studentų atstovybė: Skirtumas tarp puslapio versijų

Naujas puslapis: ''KAS?'' * '''VU SA''' – savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija; * '''VU SA''' – filtras, kuris „siurbia“...
S
(Naujas puslapis: ''KAS?'' * '''VU SA''' – savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija; * '''VU SA''' – filtras, kuris „siurbia“...)
{{reikšmingumas}}
'''Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybė''' ('''VU SA''') – seniausia{{faktas}} ir didžiausia{{faktas}} visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija [[Vilnius|Vilniaus]] mieste, atstovaujanti [[studentai|studentų]] interesams [[Vilniaus Universitetas|Vilniaus Universitete]] ir už jo ribų.
 
''KAS?''
VU SA tikslai - rūpintis studentų socialine ir akademine gerove, siekti gerinti studijų kokybę, gyvenimo sąlygas, rūpintis studentų praktika, turiningu laisvalaikiu ir poilsiu.
 
* '''VU SA''' – savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų VU studentų interesams atstovaujanti organizacija;
VU SA vienija 14 fakultetinių atstovybių. Veikia debatų, fotografijos ir kino, bardų ir poezijos klubai, Studentų investicinis fondas, taip pat vykdomos mentorių ir studentų su negalia programos.
* '''VU SA''' – filtras, kuris „siurbia“ studentų problemas ir jas išsprendžia;
* '''VU SA''' – terpė, kurioje kuriamos galimybės savarankiškam tobulėjimui;
* '''VU SA''' - gyvenimo mokykla, kurią baigęs turi tvirtą pagrindą;
* '''VU SA''' – studentiškas Universitetas, kuriame išmoksti pilietiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo;
* '''VU SA''' – idėja, su kuria užmiegi, su kuria keliesi;
* '''VU SA''' – tai studentai studentams.
 
Organizacijos šūkis - ''Vieningai už studentų ateitį!''
 
''KODĖL? KAM? KĄ?''
== Nuorodos ==
*[http://www.vusa.lt Oficialus Vilniaus universiteto studentų atstovybės tinklalapis]
 
VU SA veikia dėl studentų:
[[Kategorija:Lietuvos studentų organizacijos]]
* atstovauja studentams (gina studentų teises VU valdymo organuose ir už VU ribų);
* tobulina studijų procesą (užtikrina studijų kokybę siūlydami būtinus pakeitimus, padeda parašyti apeliaciją ar pasirinkti laisvąjį dalyką);
* rūpinasi socialine gerove (stengiasi, jog pagrindiniai studentų fiziologiniai poreikiai būtų patenkinti, inicijuoja poilsio zonų įrengimą, dalyvauja skirstant stipendijas);
* organizuoja turiningą laisvalaikį (kad metai, praleisti Universitete niekada nepasimirštų);
* skleidžia informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studento ausis).
 
 
''SU KUO?''
 
VU SA siūlo atrasti savo neribotas galimybes. Gali prisijungti prie VU SA programų: „Be etikečių“, Kuratorių ar Mentorių programos, prie „Nenusirašinėk“ akcijos komandos. Taip pat savo jėgas gali išmėginti VU SA klubuose: fotografijos ir kino, debatų, Kendo bei pasireikšti didžiausiuose VU SA projektuose – studentiškame laikraštyje „Studentų era“ bei radijo stotyje „Start FM“.
 
 
''KUR?''
 
VU SA padalinį rasi savo fakultete, VU SA Centrinį biurą – VU Centriniuose rūmuose, Observatorijos kiemelyje. Taip pat VU SA naudojasi ir šiuolaikinėmis technologijomis – facebook > VU SA bei youtube.com/VilnUniSA.
 
''KAS?!''
 
'''V'''ieningai '''U'''ž '''S'''tudentų '''A'''teitį!
 
 
'''Vizija'''
Vieninga, atvira aplinka savarankiškam studento tobulėjimui Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.
 
'''Misija'''
Siekiame efektyviai atstovauti Vilniaus universiteto studentams kurdami palankiausias sąlygas studento saviraiškai ir puoselėdami studentišką kultūrą bei savarankiškumą Vilniaus universiteto studentų bendruomenėje.
 
'''Vertybės ir veiklos principai'''
 
* Atvirumas;
* Atsakomybė;
* Veiklos kokybė;
* Vieningumas;
* Tobulėjimas.
 
'''Veiklos kryptys'''
 
# Siekti poreikiais grįsto, kokybiško studentų atstovavimo;
# Stiprinti studentų savivaldą;
# Gerinti Organizacijos veiklos kokybę suteikiant dirbantiesiems reikiamus įgūdžius ir sudarant veiklai palankias sąlygas;
# Sudaryti palankias sąlygas studentų bendruomenės plėtrai.
 
'''Ilgalaikiai tikslai ir veiklos uždaviniai'''
 
1.Siekti poreikiais grįsto, kokybiško studentų atstovavimo:
 
* Sistemingai ir operatyviai analizuoti studentų poreikius
* Aukštosios mokyklos valdymo organuose turėti kompetentingus studentų atstovus, gebančius tinkamai atstovauti studentų interesams
* Inicijuoti ir dalyvauti tobulinant studijų procesą
* Kurti ir tobulinti studentams palankią socialinę aplinką
* Formuoti Organizacijos poziciją akademinės bei socialinės politikos klausimais
 
2.Stiprinti studentų savivaldą:
 
* Mažinti atotrūkį tarp studentų ir Studentų atstovybės
* Informuoti studentus apie vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus
* Informuoti studentus apie jų teises ir pareigas
* Skatinti aktyvų studentų dalyvavimą visuomenės gyvenime ir Universiteto bendruomenės veikloje
 
3.Gerinti organizacijos veiklos kokybę, suteikiant dirbantiesiems reikiamus įgūdžius ir sudarant veiklai palankias sąlygas:
 
* Kelti Organizacijos narių kompetenciją
* Tobulinti vidaus darbo principus siekiant geresnės veiklos kokybės
* Palaikyti platų Organizacijos veiklos spektrą
* Glaudžiai bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis
 
4.Sudaryti palankias sąlygas studentų bendruomenės plėtrai:
 
* Skatinti studentų iniciatyvumą
* Kurti palankią aplinką studentų saviraiškai
* Puoselėti studentiškas tradicijas ir kultūrą
* Gryninti ir puoselėti bendruomenės vertybes
Anoniminis naudotojas