Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija: Skirtumas tarp puslapio versijų

== Istorija ==
Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos šaknys siekia 1840 metus, kai iš Seinų į Marijampolę buvo atkelta keturių klasių apskrities mokykla. Ji 1867m. buvo performuota į vidurinę mokyklą, kuri tapo unikaliu reiškiniu Lietuvos kultūros istorijoje, o jos auklėtiniai įnešė neįkainuojamą indėlį į mūsų tautos kultūrinį, visuomeninį bei politinį gyvenimą.
Rusų valdžia siekė lietuvius, ypač jos besiformuojančią inteligentiją, atitraukti nuo lenkų įtakos ir juos surusinti. Todėl įkurtoje vidurinėje mokykloje vietoje dominavusios lenkų kalbos visi dalykai buvo pradėti dėstyti rusų kalba, tačiau naujos vidurinės mokyklos svarbiausiu požymiu tapo į mokymo programą įtrauktos lietuvių kalbos pamokos. Nors lietuvių kalbai dažniausiai buvo skiriama vos viena neprivaloma pamoka savaitėje, bet iki to laiko ji nebuvo dėstoma nė vienoje Lietuvos vidurinėje mokykloje. Didžiąją Liudvinavo mokinių dalį sudarė tikri lietuviai, materialiai stiprėjančių Sūduvos ūkininkų vaikai, todėl netrukus jie tapo ir pagrindine 19 a. antrosios pusės lietuvių tautinio sąjūdžio jėga, jo vadovais ir organizatoriais. Šioje vidurinėje mokykloje išaugo ir subrendo labai daug garbių žmonių.
 
Rusų valdžia siekė lietuvius, ypač jos besiformuojančią inteligentiją, atitraukti nuo lenkų įtakos ir juos surusinti. Todėl įkurtoje vidurinėje mokykloje vietoje dominavusios lenkų kalbos visi dalykai buvo pradėti dėstyti rusų kalba, tačiau naujos vidurinės mokyklos svarbiausiu požymiu tapo į mokymo programą įtrauktos lietuvių kalbos pamokos. Nors lietuvių kalbai dažniausiai buvo skiriama vos viena neprivaloma pamoka savaitėje, bet iki to laiko ji nebuvo dėstoma nė vienoje Lietuvos vidurinėje mokykloje. Didžiąją Liudvinavo mokinių dalį sudarė tikri lietuviai, materialiai stiprėjančių Sūduvos ūkininkų vaikai, todėl netrukus jie tapo ir pagrindine 19 a. antrosios pusės lietuvių tautinio sąjūdžio jėga, jo vadovais ir organizatoriais. Šioje vidurinėje mokykloje išaugo ir subrendo labai daug garbių žmonių.
 
Mokykla savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 1867 m. Tam tikrais laikotarpiais keitėsi mokyklos pavadinimas bei struktūra. 1920 m. mokyklai suteiktas Kazio Borutos vardas, kuris 1940 m. buvo panaikintas. 1956 m. suteiktas Liudvinavo vardas, o 1992 m. grąžintas Kazio Borutos vardas. Mokyklos istorijoje fiksuoti šie mokyklos pavadinimai: Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla, Liudvinavo Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla.
 
Anoniminis naudotojas