Jonas Govedas: Skirtumas tarp puslapio versijų

Dydis nepakito ,  prieš 11 metų
S
(cat.)
[[1952]] su tėvais iš Anglijos persikėlė į Kanadą – [[Torontą|Torontas]]. [[1963]]–[[1968]] mokėsi Michael Power gimnazijoje, lankė Maironio šeštadieninę lietuvių mokyklą. Pas [[Stasys Gailevičius|S. Gailevičių]] mokėsi skambinti fortepijonu, giedojo Šv. Jono parapijos chore (vadovas B. Pacevičius), pradėjo šiam chorui ir akompanuoti. [[1968]]–[[1972]] studijavo Toronto universiteto Muzikos fakultete (kompoziciją pas O. Morawetza, chorvedybą pas L. Bradchawa, fortepijoną pas C. Poole'ą) ir įgijo bakalauro laipsnį.
 
Nuo [[1974]] pradėjo dirbti su chorais [[Torontas|Toronte]] ir Hamiltone – vadovavo, buvo chormeisteris ir koncertmeisteris „Birbynės“, „Volungės“, „Varpo“, „Aro“, Šv. Jono (Kankinių) parapijos ir mergaičių „Aido“ chorams. Nemažai koncertavo, dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse bei kituose kultūros renginiuose. Kaip pianistas ir vargonininkas akompanuoja chorams ir solistams. Talkino solistėms V. Ziemelytei ir G. Čapkauskienei įrašant plokšteles. Dirba Toronto miesto mokyklose – moko vaikus ir jaunimą dainuoti, akompanuoja chorams ir ansambliams. Buvo [[1978]], [[1983]] ir [[1991]] JAV ir Kanados lietuvių dainų švenčių dirigentas [[Torontas|Toronte]] ir [[Čikaga|ChicagojeČikagoje]], [[1991]] dainų šventės ir repertuarinės komisijos narys. [[1975]] Kanados lietuvių dainų šventės dirigentas, [[1988]] JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės Hamiltone muzikos vadovas ir orkestro dirigentas. [[1994]] I Pasaulio lietuvių dainų šventės [[Kaunas|Kaune]] ir [[Vilnius|Vilniuje]] dirigentas – dirigavo savo kūrinį „Už Lietuvą Tėvynę Motiną“. Į šventę atvyko su Toronto „Volungės" choru (vadovė [[Dalia Viskontiene|D. Viskontienė]]). [[Lietuva|Lietuvoje]] dar lankėsi [[1991]] ir [[1997]] metais. [[1998]] II Pasaulio lietuvių dainų šventei [[Vilnius|Vilniuje]] kartu su [[Dalia Viskontiene|D. Viskontienė]] parengė Toronto jungtinį chorą.
 
J. Govedas „Tėviškės žiburiuose“ paskelbė straipsnių ir koncertų recenzijų, yra žurnalo „Muzikos žinios“ muzikos komisijos narys. Pagal lietuvių poetų tekstus sukūrė nemaža giesmių ir dainų, daug rašo Kanados mokyklų vaikams ir jaunimui. Giesmė „Viešpaties pasaulis“ išspausdinta [[1993]] žurnalo „Muzikos žinios“ priede. Kalėdinės giesmės „Prakartėlėn skubu“, „Žemėn taiką nešu“ ir „Kalėdinė lopšinė“ Clevelando Dievo Motinos parapijos choro (vadovė [[Rita Kliorienė|R. Kliorienė]]) įrašytos į kompaktinį diską ([[1991]]), dainas ir giesmes „Skamba, skamba kanklės“, „Sakė mane šiokia“, „Subatos vakarėlį“, „Serenada“, „Viešpaties pasaulis“, „Iš Tavo rankos“, „Šventas“, „Dievo avinėlis“, „Už Lietuvą Motiną“, Toronto choras „Volungė" (vadovė [[Dalia Viskontiene|D. Viskontienė]]) įrašė į kasetę ([[1996]]).
8 229

pakeitimai