Vilniaus universiteto Teisės fakultetas: Skirtumas tarp puslapio versijų

| įkurtas = [[1641]] m.
| vieta = [[Vilnius]], [[Lietuva]]
| dekanas = prof. [[Vytautas Nekrošius]]
| darbuotojai = 104 (2007 m.)<ref name="vu">''Kviečia Vilniaus universitetas 2008''. Vlnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 88 p.:iliustr.</ref>
| studentai = 2235 (2007 m.)<ref name="vu" />
| svetainė = [http://www.tf.vu.lt/ www.tf.vu.lt]
}}
'''Vilniaus universiteto Teisės fakultetas''' ('''VU TF''') – vienas iš [[Vilniaus universitetas|Vilniaus universiteto]] (VU) fakultetų, kuriame ruošiami teisės[[teisė]]s specialistai. Nuosekliosios studijos fakultete organizuojamos pagal 5 metų trukmės [[Vientisosios studijos|vientisųjų studijų]] modelį. [[Teisės fakultetas]] - vienas seniausių VU padalinių.
 
== Istorija ==
=== Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas ===
Teisės fakultetas buvo įsteigtas [[1641]] metų spalio 11 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos privilegija.
 
[[1579 m.]] balandžio 1 d. [[Steponas Batoras|Stepono Batoro]] (1533-1586) suteikta privilegija paliko už Vilniaus jėzuitų akademijos ribų [[teisės mokslai|teisės]] ir [[medicina|medicinos]] mokslus. Jėzuitai buvo įsitikinę, kad, daugėjant teisės ir medicinos studentų, jie gali atsivežti „kenksmingų [[erezija|eretiškų]]“ [[knyga|knygų]], o pasauliečiai dėstytojai, patys užsikrėtę erezija, gali ją [[propaganda|propaguoti]] ir Universitete, o tai reikštų jo sužlugdymą (remiantis Pont-a-Mousson akademijos jėzuitus vizitavusio tėvo Jono Maldonato ([[Jėzuitai|SJ]]) 1579 m. balandžio 20 d. laiške Lotaringijos kunigaikščiui Karoliui III išsakyta nuomone: ''...iš patirties žinome, kad viena dešimtis Teisės fakulteto studentų (kiek jų dabar yra Ponte) pridarė daugiau bolgio ir nusižengimų per 1-erius metus kaip visi kiti studentai per 4-erius'')<ref>Rabikauskas P. Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai. Sudarė L. Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2002, 280 psl.</ref>. To siekė Jėzuitų ordino vadovybė (pvz., Ordino generolas 1615-1645 m. Mucijus Vitelskis ir kt.), norėdami „veikti profesorių drausmingumą“<ref>[Pirmieji mėginimai įsteigti Teisės fakultetą] // Vilniaus Jėzuitų akademijos Teisės fakulteto įsteigimo priešistorė. Jevgenij Machovenko. Teisė, Nr. 57, 2005</ref> dėl kovos prieš Reformaciją Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (Jėzuitams nepatiko [[Lietuvos statutas]], įtvirtinęs religijų toleranciją, vienodas [[Evangelikai reformatai|evangelikų reformatų]], [[Stačiatikybė|stačiatikių]] ir [[Romos katalikų bažnyčia|Romos katalikų]] teises).
Beveik du šimtus metų (iki [[1832]] m., kai Rusijos imperatorius Nikolajus I įsakė Vilniaus universitetą uždaryti) teisę čia dėstė garsiausi tuometiniai mokslininkai: J. Stroinovskis, A. Olizarovskis, A. Kapelis, I. Danilavičius, I. Oldachovskis, S. Malevskis, J. Jaroševčius, J. Lelevelis ir kiti.
 
Steigti fakultetą taip pat delsta dėl [[Krokuvos universitetas|Krokuvos universiteto]] interesų protegavimo, nuolaidos [[Lenkija|Lenkijos]] bajorams mainais už [[Vyriausiasis Lietuvos tribunolas|Vyriausiojo Lietuvos tribunolo]] įkūrimo toleravimą. Broliai didikai [[Jeronimas Valavičius]] († [[1636 m.]]) ir [[Eustachijus Valavičius]] (~1560–1630) dėjo dideles pastabas, siekdami pakeisti privilegijos sąlygotą situaciją ir įkurti Teisės fakultetą. Teisės fakultetas buvo įsteigtas [[1641]] metų spalio 11 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio [[Vladislovas Vaza|Vladislovo Vazos]] (1595-1648) privilegija. Ji išplaukė iš Fakulteto fundatoriaus [[Kazimieras Leonas Sapiega|Kazimiero Leono Sapiegos]] (1609-1656) ir jėzuitų susitarimų.
[[1919]] m. [[VU|universitetas]] vėl atkurtas, tačiau [[Lenkija]]i ankesavus kraštą, lietuviškoji teisės mokykla savo tradicijas tęsė [[Kaunas|Kaune]].
 
Teisės fakultetas pradėjo darbą tik [[1644 m.]]<ref>[http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090611_130744-71096/DS.005.0.01.ETD Lietuvos teisinės sistemos jurisprudencijos subsistemos istorija] // XIII-XX a. [[Lietuvos teisinė sistema|Lietuvos teisinės sistemos]] istorija. [[Jevgenij Machovenko]], 22 psl.</ref>. 1644 m. į Vilnių atvyko teisės profesoriai pasauliečiai iš Ingolštato universiteto ([[Bavarija]]) - tai [[abiejų teisių daktaras|abiejų teisių daktarai]] dėstytojai kanonistas [[Jonas Jurgis Šaueris]] ir civilistas [[Simonas Dilgeris]] († po 1666 m.). Abiems iškilmių [[Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia|Šv. Jonų bažnyčioje]] metu buvo suteikti abiejų teisių [[teisės magistras|magistrų]] ir filosofijos [[daktaras|daktaro]] laipsniai. [[1645 m.]] (ar 1646 m.) [[Paduja|Padujos]] universiteto profesorius pasaulietis kanonistas [[Aronas Aleksandras Olizarovskis]] (1610-1659).
1922 metų antroje pusėje laikinojoje sostinėje įkurtas Teisių fakultetas, kuriame savo žiniomis dalijosi tokie iškiliausi Lietuvos teisininkai kaip P.Leonas, V.Biržiška, A.Janulaitis, M.Romeris ir kt.
 
=== ''Schola Sapiehana'' ===
Lietuvai susigrąžinus Vilniaus kraštą, Teisių ir Humanitarinių mokslų fakultetai iš Kauno perkelti į sostinę.
 
[[1655 m.]] K. L. Sapiega, siekdamas, kad Teisės fakultetas išliktų, jam testamentu užrašė [[Počajevai|Počajevų]] dvarą ([[Volynės gubernija]], [[Kšemenecas|Kšemeneco]] pavietas) ir savo biblioteką [[Ružanai|Ružanuose]] ([[Gardino pavietas]]). K. L. Sapiegos fundacijoje buvo numatyta išlaikyti 4 katedras: po 2 kiekvienam Fakulteto skyriui - [[Kanonų teisė]]s ir [[Civilinė teisė|Civilinės teisės]]<ref>[Teisės fakulteto veiklos pradžia] // Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetas 1641-1667 metais. Jevegenij Machovenko. Teisė, Nr. 57, 2005.</ref>. Atsidėkojant Teisės fakultetas buvo pavadintas ''Schola Sapiehana'' ({{lt|Sapiegos mokykla}})<ref>[http://www.mokslasvu.mb.vu.lt/LT.php?content=page&Id=521 Teisė ir ekonomika] // Mokslas senajame VU</ref>.
[[1942]] m. kovo mėn. Teisės fakultetas uždaromas antrą kartą, tačiau jau po poros metų atnaujina savo veiklą ir sėkmingai ją tęsia iki šių dienų.
 
Didžioji rusų invazija skaudžiai palietė ir Vilniaus jėzuitų akademijos Teisės fakultetą. Sapiegos mokykla neteko savo pajamų ir buvo uždaryta. [[1667 m.]] Akademija atgavo Počajevičius. Teisės mokyklą vėl pradėjo lankyti „ganėtinas studentų skaičius". [[1684 m.]] civilinės teisės profesorium buvo abiejų teisių daktaras Pranciškus Peyer, gegužės 18 m. Vilniaus kapitulos išrinktas konsistorijos [[notaras|notaru]]<ref>[http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=93 „Karaliaus privilegijos neleidžia steigti teisės ir medicinos fakultetų“] // Teisė ir medicina Vilniaus akademijoje. [[Paulius Rabikauskas]]</ref>.
Šiuo metu fakultetui vadovauja prof. habil. dr. [[Vytautas Nekrošius]]. Jam talkina prodekanas dr. [[Tomas Davulis]].
 
=== VU Teisės fakultetas ===
 
Beveik du šimtus200 metų (iki [[1832]] m., kai Rusijos imperatorius Nikolajus I įsakė Vilniaus universitetą uždaryti) teisę čia dėstė garsiausi tuometiniai mokslininkai:teisės Jdėstytojai ir mokslininkai. Tai [[Jeronimas Stroinovskis]] (1752-1815), A. Olizarovskis, A.[[Aloyzas Kapelis]] (1776-1838), I.[[Ignas Danilavičius]], I. Oldachovskis, S. Malevskis, J. Jaroševčius, J.[[Joachimas Lelevelis]] (1786-1861) ir kiti.
== Struktūra ==
=== Katedros ===
*Baudžiamosios justicijos katedra
*Privatinės teisės katedra
*Viešosios teisės katedra
 
[[1919]] m. [[VU|universitetas]] vėl atkurtas, tačiau [[Lenkija]]i ankesavus[[aneksija|aneksavus]] kraštą, lietuviškoji teisės mokykla savo tradicijas tęsė [[Kaunas|Kaune]]. Buvo įsteigtas [[Aukštieji kursai|Aukštųjų kursų]] Teisių skyrius.
=== Centrai ===
*Prancūzijos teisės mokykla
*Vokietijos teisės centras
 
[[1922 m.]] antroje pusėje laikinojoje sostinėje įkurtas Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teisių fakultetas, kuriame savo žiniomis dalijosi tokie iškiliausi Lietuvos teisininkai kaip [[Petras Leonas]] (1864-1938), [[Vaclovas Biržiška]] (1884–1956), [[Augustinas Janulaitis]] (1878-1950), [[Mykolas Romeris]] (1880-1945) ir kiti. Lietuvai susigrąžinus Vilniaus kraštą, Teisių ir Humanitarinių mokslų fakultetai iš Kauno perkelti į sostinę. [[1942]] m. kovo mėn. Teisės fakultetas buvo uždarytas antrą kartą, tačiau jau po poros metų atnaujina savo veiklą ir sėkmingai ją tęsia iki šių dienų.
== Alumni ==
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija – tai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto auklėtinių asociacija, kurios misija - palaikyti tvirtus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto absolventų tarpusavio ryšius ir ryšius su Alma mater, prisidėti prie Vilniaus universiteto Teisės fakulteto veiklos vystymo ir plėtros, vystyti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto auklėtinių bendruomenės profesinius gebėjimus.
 
Iki [[2009 m.]] rugpjūčio 31 d. veikė Baudžiamosios teisės katedra, Civilinės teisės ir [[civilinis procesas|civilinio proceso]] katedra, [[Darbo teisė]]s katedra, [[Konstitucinė teisė|Konstitucinės]] ir [[administracinė teisė|administracinės teisės]] katedra (buvusi [[Valstybinė teisė|Valstybinės teisės]] katedra), [[Kriminalistika|Kriminalistikos]] ir baudžiamojo proceso katedra, Tarptautinės ir ES teisės katedra (buvusi Tarptautinės ir ir [[lyginamoji teisė|lyginamosios teisės]] katedra), Teisės teorijos ir istorijos katedra, [[Informatikos teisės centras prie VU Teisės fakulteto]].
Draugija vykdo švietėjiškus, profesinių gebėjimų tobulinimo, mokslo ir studijų plėtros projektus, teikia finansinę paramą Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, jo studentams, studentų organizacijoms ir mokslo renginiams.
 
== Administracija ==
Šiuo metu draugija jungia virš šimto penkiasdešimties narių, gyvenančių ir dirbančių įvairiuose Lietuvos miestuose.
*Dekanas - prof. [[Vytautas Nekrošius]]
*Prodekanas studijoms - doc. [[Haroldas Šinkūnas]]
*Prodekanas planavimui - doc. [[Gintaras Švedas]]
*Prodekanas tarptautiniams ryšiams ir mokslui - doc. [[Tomas Davulis]]<ref>[http://www.tf.vu.lt/lt/struktura/administracija VU TF administracija]</ref>.
 
== Studentų atstovybėStruktūra ==
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Fakultete veikia šios katedros: [[Baudžiamoji justicija|Baudžiamosios justicijos]] (vedėjas - prof. Gintaras Švedas), [[Privatinė teisė|Privatinės teisės]] (vedėjas - prof. [[Vytautas Mizas]]) ir [[Viešoji teisė|Viešosios teisės]] katedros (vedėjas - prof. [[Egidijus Kūris]]).
Teisės fakulteto studentų atstovybė (TFSA) rūpinasi pažeistomis studentų teisėmis, stengiasi gerinti studijų kokybę, organizuoja apklausas, rengia projektus dėl priimtinesnės egzaminų tvarkos, garsina Vilniaus universiteto ir Teisės fakulteto vardą.
 
[[Užsienio teisė]]s mokyklos bei centrai - tai [[Prancūzijos teisės mokykla]] ir [[Vokietijos teisės centras]]. Anksčiau taip pat veikė [[Rytų Europos teisės centras]] bei [[Lenkijos teisės mokykla]].
TFSA taip pat atsakinga už visą turiningą ir linksmą studentų laisvalaikį. Ji organizuoja poilsines stovyklas, ypatingus tradicija tapusius Teisės fakulteto renginius:
 
== Mokslas ==
KoDi - Konstitucijos diena, kurią turėtų švęsti kiekvienas savo valstybę gerbiantis ir mylintis žmogus. Žmogui, ypatingai pasižymėjusiam ginant savo ar kitų žmonių teises Konstitucijos pagalba, dovanojama Konstitucijos taurė. KoDi proga kiekvienais metais organizuojamas nemokamas muzikinis koncertas.
Nuo [[1957 m.]] Fakultetas leidžia teisės mokslinį žurnalą „Teisė“ (nuo 1999 m. iki [[2003 m.]] buvo paskelbti 169 TF mokslininkų darbai). Fakultete vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai tyrimai. Rengiamos ir ginamos socialinių mokslų (teisės krypties) disertacijos (anksčiau - ir [[habilitacija|habilitacijos]]), atliekamos habilitacijos procedūros. Tarptautinės ir ES teisės katedros darbuotojai reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos teisės harmonizavimo su ES teise, tyrė ir sprendė atitinkamas problemas (dalis darbuotojų buvo ir iki šiol vadovaujančias pareigas einantys [[Europos teisės departamentas prie LR teisingumo ministerijos|ETD prie LR TM]] tarnautojai), taip pat teisinius stojimo ir dalyvavimo NATO aspektus, [[Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija|Europos žmogaus teisių konvencijos]] aiškinimą ir taikymą žmogaus teisių teismo praktikoje, veiklą tęsia net ir dirbdami tarptautiniuose teismuose (pvz., [[EŽTT]] teisėjai prof. [[Pranas Kūris]], doc. [[Danutė Jočienė]], [[Pirmosios instancijos teismas|Pirmosios instancijos teismo]] teisėjas prof. [[Vilenas Vadapalas]]). Civilinės ir civilinio proceso (nuo 2009 m. - Privatinės teisės) katedroje pradėtos nagrinėti Lietuvos privatinės teisės sistemos kūrimo, civilinės teisės ir civilinio proceso teisės aiškinimo ir taikymo teorinės ir praktinės problemos<ref>[http://www.tf.vu.lt/lt/mokslas Mokslas Teisės fakultete] (VU TF inf.)</ref>.
 
VU TF Studentų mokslinę draugiją sudaro mokslinės veiklos būreliai – skyriai (iš viso - 7), pagal veiklos specializacijas pradėję veikti prie atitinkamų dalykų katedrų<ref>[http://www.tf.vu.lt/lt/mokslas/studentu-moksline-draugija VU TF Studentų mokslinė draugija]</ref>:
TeDi - Teisininkų dienos, kurios švenčiamos jau daugiau nei trisdešimt metų. Šventės metu vyksta tradiciniais tapę ir studentų kiekvienais metais laukiami renginiai – aukcionas, konferencija ir baigiamasis vakaras, kuriame pasirodo garsūs atlikėjai.
* Baudžiamosios teisės SMD skyrius - prie Baudžiamosios teisės katedros (kuratorius – lekt. [[Gintautas Sakalauskas]])
* Civilinės teisės ir civilinio proceso SMD skyrius - prie Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros (kuratorius – lekt. Rimantas Simaitis)
* Darbo teisės SMD skyrius (prie Darbo teisės katedros (kuratorė – doc. Daiva Petrylaitė)
* Konstitucinės ir administracinės teisės SMD skyrius (prie Konstitucinės ir administracinės teisės katedros, kuratoriai – doc. [[Vaidotas Vaičaitis]])
* Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso SMD skyrius (prie Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros, kuratorė – asist. G. Juodkaitė-Granskienė)
* ''Moot Court Training'' - prie Tarptautinės ir ES teisės katedros (kuratorė – lekt. Vygantė Milašiūtė)
* Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos SMD skyrius - prie Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros (kuratorius – doc. [[Jevgenij Machovenko]]).
 
== PartneriaiStudentų atstovybė ==
Teisės fakulteto studentų atstovybė (TFSA) rūpinasi pažeistomis studentų teisėmis, stengiasi gerinti studijų kokybę, organizuoja apklausas, rengia projektus dėl priimtinesnės egzaminų tvarkos, garsina Vilniaus universiteto ir Teisės fakulteto vardą. TFSA taip pat rūpinasi turiningu ir linksmu studentų laisvalaikio praleidimo organizavimu. Ji rengia poilsines [[stovykla]]s (pvz., būsimiems pirmakursiams, vad. „[[fuksas|fuksams]]“), ypatingus tradicija tapusius Teisės fakulteto renginius:
*[[Konstitucijos dienos]] (''KoDi'') - Konstitucijos[[LR dienaKonstitucija]]i pažymėti skirti renginiai (konferencija, kuriąįvairios turėtųakcijos švęstiVU kiekvienasTeisės savofakultete valstybębei gerbiantis[[Vilnius|Vilniaus]] irmiesto mylintiscentre, baigiamasis žmogus[[kocertas]]). Žmogui, ypatingai pasižymėjusiam ginant savo ar kitų [[žmogaus teisės|žmonių teises]] Konstitucijos pagalba, dovanojama [[Konstitucijos taurė]]. ''KoDi'' proga kiekvienais metais organizuojamas nemokamas muzikinis koncertas.
TeDi - *[[Teisininkų dienos,]] kurios(''TeDi'') švenčiamos jau daugiau nei trisdešimt30 metų. Šventės metu vyksta tradiciniais tapę ir studentų kiekvienais metais laukiami renginiai – aukcionas, konferencija ir baigiamasis vakaras, kuriame pasirodo garsūs atlikėjai.
 
== Alumni ==
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis profesinėmis įstaigomis ir organizacijomis. Pasirašytos sutartys leidžia fakulteto studentams šiose institucijose atlikti praktiką, o moksliniams darbuotojams – tyrimus.
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija – tai Fakulteto auklėtinių asociacija, kurios misija - palaikyti fakulteto absolventų tarpusavio ryšius bei ryšius su ''[[Alma mater]]'', prisidėti prie Fakulteto veiklos vystymo ir plėtros, vystyti Fakulteto auklėtinių bendruomenės profesinius gebėjimus. Draugija vykdo švietėjiškus, profesinių gebėjimų tobulinimo, mokslo ir studijų plėtros projektus, teikia finansinę paramą Fakultetui, jo studentams, studentų organizacijoms, remia mokslo renginius. Šiuo metu draugija jungia virš 150 narių, gyvenančių ir dirbančių įvairiuose Lietuvos miestuose.
 
== Partneriai ==
Fakultetas sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis teisinėmis įstaigomis bei organizacijomis. Pasirašytos sutartys leidžia fakulteto studentams šiose institucijose atlikti praktiką, o [[mokslo darbuotojas|mokslo darbuotojams]] – [[mokslinis tyrimas|mokslinius tyrimus]]. Nacionalinės bendradarbiavimo [[sutartis|sutartys]] pasirašytos su tokiomis institucijomis bei įstaigomis kaip [[Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija|LR Vyriausybės kanceliarija]], [[Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija|LR teisingumo ministerija]], [[Lietuvos Aukščiausiasis Teismas|Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu]], [[Advokatų taryba]], [[Lietuvos notarų rūmai]], [[Lietuvos teisės institutas|Teisės institutas]], [[VĮ Teisinės informacijos centras]], [[Vilniaus viešoji advokatų kontora]], Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas, Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos.
 
== Tarptautiniai ryšiai ==
Nacionalinės bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su šiomis institucijomis:
Fakultetas bendradarbiauja su įvairiomis užsienio organizacijomis, kartu vykdo studentų mainus (pvz., [[ERASMUS]]<ref>[http://www.tf.vu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-programa/erasmus-programos-partneriai VU TF Erasmus programos partneriai] (VU TF informacija)</ref>, teisinės praktikos atlikimo užsienyje programas). Pvz., [[Frankfurto universitetas]], [[Berlyno laisvasis universitetas]], [[Bonos universitetas]], [[Heidelbergo universitetas]], [[Konstancos universiteas]], [[Kelno universitetas]] ([[Rytų Europos teisė]]s institutas), [[Miunsterio universitetas]], [[Latvijos universitetas]], [[Tartu universitetas]], [[Zalcburgo universitetas]]. Taip pat su [[:category:Vokietijos fondai|Vokietijos fondais]] kaip [[Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondas]] ({{de|IRZ}}), ''[[Hertie Stiftung]]'' (remiančiais [[VTC]] veiklą) bei kitais.
* Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
* Teisingumo ministerija
* Lietuvos Respublikos Aukščiausiuoju Teismu
* Lietuvos Advokatų Taryba
* Lietuvos Notarų rūmais
* Teisės institutu
* VĮ Teisinės informacijos centru
* Vilniaus viešąja advokatų kontora
* Lukiškių tardymo izoliatoriumi – kalėjimu
* Kalėjimų departamentu prie LR Teisingumo ministerijos
 
Tarptautinio bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su tokiais partneriais kaip<ref>[http://www.tf.vu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/dvisalis-bendradarbiavimas VU TF Tarptautinių ryšių skyriaus informacija]</ref>:
*[[Sankt Peterburgo universitetas|Sankt Peterburgo valstybinio universiteto]] Teisės fakultetas (Rusija)
*[[Maskvos universitetas|Maskvos valstybinio M. V. Lomonosovo universiteto]] Teisės fakultetas (Rusija)
*[[Lodzė]]s universiteto Teisės ir administravimo fakultetas (Lenkija)
*Krokuvos [[Jogailos universitetas|Jogailos universiteto]] Teisės ir administravimo fakultetas (Lenkija)
*[[Rygos aukštoji teisės mokykla]], (Latvija)
*[[Kijevas|Kijevo]] Nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės fakultetas ([[Ukraina]])
*Pietvakarių universiteto „Neofit Rilsky“ Teisės ir istorijos fakultetas ([[Bulgarija]])
*Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto Teisės ir administravimo fakultetas (Lenkija)
*[[Taškentas|Taškento]] valstybinis teisės institutas ([[Uzbekistanas]])
*[[Sibiras|Sibiro]] federalinis universitetas (Rusija)
*[[Saratovas|Saratovo]] valstybinė teisės akademija (Rusija).
== Šaltiniai ==
<references />
 
== Nuorodos ==
*[http://www.tf.vu.lt/ OficialiOficialus svetainėVU Teisės fakulteto tinklalapis] (lietuvių, anglų k.)
*[http://www.tfsa.lt/ TFVU Teisės fakulteto studentų atstovybės svetainėtinklalapis]
 
{{Vilniaus universitetas}}
{{mok-stub}}
 
[[Kategorija:LietuvosVilniaus teisinėsuniversiteto Teisės fakultetas| organizacijos]]
[[Kategorija:Vilniaus universitetas]]
[[Kategorija:Aukštosios teisės mokyklos]]
24 705

pakeitimai