Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija: Skirtumas tarp puslapio versijų

'''Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija''' ('''LR VPK''') - [[vertybiniai popieriai|vertybinių popierių]] rinką prižiūrinti valstybės[[LR]] institucija. JosLR Seimo įsteigta vertybinių popierių rinkos priežiūros institucija. VPK pirmininką ir narius skiria [[Lietuvos Respublikos Seimas]] prezidentoLR [[LR Prezidentas|Prezidento]] teikimu. JiVPK veikia nuo [[1992 metųm.]] Pirmasis jos pirmininkas buvo finansininkas [[Algirdas Gediminas Šemeta]], vėliau - [[Virgilijus Poderys]], teisininkė [[Vilija Nausėdaitė]] (iki [[2009 m.]] lapkričio mėn6 d.).
{{tvarkyti}}
 
'''Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija''' - vertybinių popierių rinką prižiūrinti valstybės institucija. Jos pirmininką ir narius skiria [[Lietuvos Respublikos Seimas]] prezidento teikimu. Ji veikia nuo 1992 metų. Pirmasis jos pirmininkas buvo [[Algirdas Gediminas Šemeta]], vėliau - [[Virgilijus Poderys]], [[Vilija Nausėdaitė]] (iki 2009 m. lapkričio mėn.).
Komisijos sudarymą, funkcijas ir pagrindinius uždavinius nustato Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas, Lietuvos Respublikos [[kolektyvinio investavimo subjektas|kolektyvinio investavimo subjektų]] ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas.
 
== Uždaviniai ==
*prižiūrėti, kaip laikomasi sąžiningos prekybos taisyklių finansinių priemonių apyvartoje;
*imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą finansinių priemonių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą;
*teikti pasiūlymus dėl valstybės ekonominės politikos, skatinančios finansinių priemonių rinkų plėtrą, formavimo;
*skleisti informaciją apie finansinių priemonių rinkų veikimo principus;
*imtis kitų priemonių Finansinių priemonių rinkų įstatymui ir kitiems teisės aktams, susijusiems su finansinių priemonių rinka, įgyvendinti.
 
== Funkcijos ==
VPK:
*rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta negaliojančiomis taisykles, reglamentuojančias reguliuojamų rinkų, finansų maklerio įmonių, finansų patarėjo įmonių ir maklerių licencijavimą ir veiklą, finansinių priemonių apyvartą;
*teikia išaiškinimus ir rekomendacijas finansinių priemonių apyvartos klausimais;
*reguliuojamoms rinkoms, finansų maklerio įmonėms, makleriams išduoda licencijas ar panaikina jų galiojimą;
*stebi, analizuoja, tikrina bei kitaip prižiūri finansų maklerio įmonių, reguliuojamų rinkų ir jų narių, Centrinio depozitoriumo bei sąskaitų tvarkytojų veiklą;
* taiko Finansinių priemonių rinkų ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas sankcijas asmenims, pažeidusiems Finansinių priemonių rinkos įstatymą ir Vertybinių popierių komisijos nutarimus;
*spausdina ar dalyvauja spausdinant leidinius apie finansinių priemonių rinkų veikimą ir reguliavimą;
*rengia egzaminus ir atestacijas finansų maklerių žinioms ir kompetencijai įvertinti;
*bendradarbiauja su finansų maklerio įmonių asociacijomis;
*sudaro susitarimus su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;
*bendradarbiauja ir keičiasi reikalinga informacija su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis;
*bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kredito įstaigų, draudimo įmonių ir draudimo įmonių tarpininkų, taip pat kitomis finansų įstaigų priežiūrą vykdančiomis institucijomis;
*paskiria savo atstovą į Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisiją;
*vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas funkcijas<ref>[http://www.vpk.lt/lt/veikla/funkcijos-ir-uzdaviniai/ VPK informacija] (LR įstatymų ištraukos)</ref>.
 
== Šaltiniai ==
{{ref}}
 
== Nuorodos ==
*[http://vpk.lt/ Oficialus Vertybinių popierių komisijos tinklalapis] (lietuvių, anglų k.)
 
[[Kategorija:Lietuvos institucijos]]
[[Kategorija:Lietuvos finansų organizacijos]]
24 705

pakeitimai