Lietuvos krikščionių demokratų partija: Skirtumas tarp puslapio versijų

S
wiki sintakse 2
(red.)
S (wiki sintakse 2)
'''Lietuvos krikščionių demokratų partija''' – [[Lietuva|Lietuvoje]] veikusi [[1905]]-[[1907]] m. ir [[1917]] [[1940]] m., o [[1989]] m. atkurta dešinioji partija, savo ideologiją remianti krikščioniškomis verybėmis.
== Ištakos ==
Enciklikoje „Rerum novarum“ buvo apibrėžti ir skirtumai požiūryje į nuosavybę bei kapitalą: ''Privačios nuosavybės teisę yra suteikę ne žmonių sukurti įstatymai, bet pati prigimtis, todėl valstybė negali jos panaikinti''. Skirtingas požiūris ir į turtingųjų ir beturčių santykius. Enciklikoje rašoma: ''Kaip įvairios kūno dalys tarp savęs derinasi tvarkingu santykiu, kas teisingai vadinama simetrija, panašiai ir prigimtis yra surikiavusi valstybės gyvenimą, kur abu šie sluoksniai darniai papildo vienas kitą ir užtikrina abipusę pusiausvyrą; jie labiausiai reikalingi vienas kitam, negali būti kapitalo be darbo ir darbo be kapitalo''. Krikščionybės moralė, atlaidumas, taikos tarp tautų siekimas – tai tradiciniai krikščionių demokratų principai.
 
Krikščioniškosios demokratijos ištakos Lietuvoje siekia [[XIX amžius|XIX a.]] vidurį ir [[Motiejus Valančius|M.Valančiaus]] veiklą. Partijos istoriją tyręs [[Mykolas Krupavičius]] teigia, kad iki 1905 m. krikščioniškoji demokratija pergyveno potencialų, o vėliau – aktualų periodą. Tuo metu jau veikė [[Ropai|von Ropp'o]] [[Lietuvos – Baltarusijos katalikiška konstitucinė partija]]. Šią partiją sudarė daugiausia dvarininkai ir aukštieji dvasininkai. Lietuvos-Baltarusijos katalikiška konstitucinė partija taip pat pasisakė už Lietuvos autonomiją. [[1905]]-[[1906]] m. krikdemai kaip politinė srovė Lietuvoje buvo labai įtakinga. [[1905]] m. pirmąją krikdemų kuopelę įkūrė [[Juozas Tumas-Vaižgantas|J.Tumas-Vaižgantas]].
== Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga ==
'''Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga''' (LKDS) įkurta [[1905]] m. lapkričio mėn. Programą parengė [[Petrapilis|Petrapilio]] dvasinės akademijos profesoriai kunigai [[Pranciškus Būčys]], [[Adomas Dambrauskas-Jakštas]], [[Maironis|Jonas Mačiulis-Maironis]]. Partija, remdamasi jaunais kunigais, siekė išlaikyti katalikų bažnyčios privilegijas Lietuvoje. Išleido keletą atsišaukimų, daugiausia nukreiptų prieš socialdemokratus, smerkė pastaruosius už jų radikalumą. Palankiau vertino [[Lietuvos demokratų partija|Lietuvos demokratų partiją]], su kuria mielai bendradarbiavo. Bažnyčios vadovybei neparėmus, LKDS [[1906]] m. nustojo egzistavusi, tačiau dalis kunigų savo praktinėje politinėje veikloje laikėsi jos [[1907]] m. paskelbtos programos, kurioje buvo pabrėžiamas giminingumas su von Ropp'o partija. Politinėje dalyje propaguota [[Autonomija|autonomijos]] idėja. Daug radikalesnė buvo socialinė dalis: agrarinėje dalyje numatyta galimybė išdalinti valstybines žemes už mokestį; reikalauta socialinės, teisinės pagalbos iš valstybės.
 
LKDS dalyvavo rinkimuose į Rusijos [[Rusijos imperijos Valstybės Dūma|Dūmas]]. [[1906]] m. įkurta katalikiška [[Žagrė (draugija)|draugija „Žagrė“]]. [[1908]] m. atkurta [[Blaivybės draugija]]. Iki [[1PK|Pirmojo pasaulinio karo]] partija pagrindinės veiklos neorganizavo, daugiausia užsiėmė laikraščių ir leidinių leidimu. [[1905]]-[[1907]] m. leistas laikraštis [[Nedieldiemio skaitymai|„Nedieldiemio skaitymai“]], [[1906]]-[[1925]] m. – [[Šaltinis (laikraštis)|„Šaltinis“]] (red. [[Jonas Vailokaitis|J. Vailokaitis]]).
 
== Lietuvių krikščionių demokratų partija ==
'''Lietuvių krikščionių demokratų partija''' (LKDP) įkurta [[1917]] m. kovo mėn. Rusijoje ir [[1917]] m. rugsėjo mėn. Lietuvoje. 1916 m. Petrograde buvo įkurtas krikdemų Centro komitetas. 1917 m. J. Vailokaitis įsteigė „Liaudies sąjungą“, kuri veikė tiktai Rusijoje.
[[1917]] m. rugsėjį sušaukta [[Vilniaus konferencija|Lietuvių konferencija]] paskatino krikščionis demokratus vienytis ir [[1917]] m. lapkritį abi krikdemų grupės susijungė. Programa priimta [[1918]] m. [[lapkričio 11]] d. Jos autoriai kun. Mykolas Krupavičius, vysk. [[Jurgis Matulaitis|J. Matulevičius]], Aleksandras Stulginskis. 1917 m. pagrindinės krikdemų pastangos buvo skirtos atitraukti lietuvius nuo revoliucijos. [[1917]] [[1918]] m. rėmė Lietuvos įjungimo į Vokietiją idėją, kvietė [[Mindaugas II|V. Urachą]] tapti Lietuvos karaliumi.
 
Iki [[1926]] m. dalyvavo visose Lietuvos vyriausybėse, turėjo savo atstovus [[Lietuvos Taryba|Lietuvos Taryboje]], [[Steigiamasis Seimas|Steigiamajame Seime]] (59 nariai iš 112), [[Pirmasis Seimas|I Seime]] (38 iš 78), [[Antrasis Seimas|II Seime]] (40 iš 78), [[Trečiasis Seimas|III Seime]] (30 iš 85). Partijos atstovai sudarė VI Ministrų kabinetą ir tris kartus formavo koalicines vyriausybes. Vienas iš LKDP lyderių A.Stulginskis [[1924]]-[[1926]] metais buvo [[Lietuvos Respublikos Prezidentas]]. [[1926]] m. LKDP nariai, bijodami staigaus Lietuvos posūkio kairėn, buvo vieni iš antidemokratinio valstybės perversmo iniciatorių - organizavo [[1926]] m. [[gruodžio 17]] d. valstybės perversmą, tačiau valdžioje išbuvo tik iki [[1927]] m. balandžio. Vėliau [[tautininkai]] jų paramos atsisakė, o 1936 m. LKDP buvo uždrausta. Po sovietinės okupacijos veikė tik užsienyje.
 
Leido laikraščius „Vadas“ ([[1916]] [[1918]]), „[[Laisvoji Lietuva]]“ ([[1917]] [[1919]]), „[[Laisvė (laikraštis)|Laisvė]]“ ([[1919]] [[1923]]), „[[Rytas (laikraštis)|Rytas]]“ ([[1923]] [[1936]]), „[[XX amžius (laikraštis)|XX amžius]]“ ([[1936]] [[1940]]), žurnalą „[[Krikščionis demokratas]]“ ([[1927]] [[1929]]).
 
== Pirmininkai ==
Lietuvoje tiek krikščionių demokratų judėjimas, tiek '''Lietuvos krikščionių demokratų partija''' veiklą atnaujino [[1990]] m. [[sausio 28]] d. Krikdemai dalyvavo keliose valdančiosiose koalicijose ir vyriausybėse. [[1992]] m. rinkimuose į Seimą pasirodė gana sėkmingai, tapdama rimta politine jėga. Daugiausia rinkėjų balsų krikščionys demokratai gavo kaimiškose vietovėse. Vėliau krikščionių demokratų partija keletą kartų skilo ir jungėsi su kitomis partijomis ir šiuo metu pirminiu pavadinimu nebeegzistuoja. Lietuvos krikščionių demokratų partija ir '''Krikščionių demokratų sąjunga''' (KDS) savo bendrame suvažiavime [[2001]] m. [[gegužės 12]] d. priėmė nutarimą dėl partijų susijungimo. Partija pasivadino „[[Lietuvos krikščionys demokratai]]“ (LKD).
 
[[CategoryKategorija:Lietuvos partijos]]
 
[[fr:Chrétien-démocrates lituaniens]]
427 096

pakeitimai