Juozas Meškauskas (1906): Skirtumas tarp puslapio versijų

S
nėra keitimo aprašymo
S
S
Duktė [[Marija Aldona Gaižutienė]]. [[1923]] m. baigė [[Anykščių Antano Vienuolio gimnazija|Anykščių vidurinę mokyklą]], 1923-[[1927]] m. mokėsi [[Ukmergės gimnazija|Ukmergės gimnazijoje]]. [[1933]] m. baigė me­di­ci­ną [[VDU|Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te]]. Nuo [[1929]] m. pri­klau­sė [[Ateitininkai|at­ei­ti­nin­kų]] or­ga­ni­za­ci­jai, „Ga­jos“ kor­po­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas. [[1937]] m. apsigynė disertaciją „Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų ankstyvos diagnozės ir gydymo klausimu“ ir gavo medicinos daktaro laipsnį. [[1938]] m. stažavosi [[Viena|Vienoje]] ir [[Berlynas|Berlyne]]. <ref>[http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=238 Anykštėnų biografijų žinynas]</ref>
 
1933-[[1939]] m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Vi­daus li­gų kli­ni­kos asistentas, [[1941]]-[[1944]] m. ve­dė­jas, 1939-1941 m. Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto privatdocentas, docentas, nuo 1941 m. profesorius, fakulteto de­ka­nas, šias pareigas ėjo net ir uždarius universitetą iki [[1944]] m. [[liepos 24]] d. [[1942]] m. [[Naciai|naciams]] siekiant, kad studentai eitų į darbo tarnybą, su kitais se­na­to nariais ir profesoriais suimtas, savaitė kalintas. Artėjant frontui pa­ly­dė­da­mas vo­kie­čių kon­fis­kuo­tą Medicinos fakulteto tur­tą išvyko į Vo­kie­ti­ją, dirbo Kem­fen­hau­zo, nuo [[1945]] m. [[Augsburgas|Augsburgo]] ligoninėje. [[1946]]-[[1948]] m. lietuvių gydytojų tremtinių sąjungos pirmininkas, [[1949]] m. – Tarptautinės tremtinių gydytojų sąjungos komiteto narys. 1949 m. persikėlė į [[JAV]]. Vertėsi gydytojo praktika, rūpinosi lietuvių gydytojų aklimatizacija JAV. Apie 20 metų Čikagos Alkoholikų ir narkomanų gydymo instituto medicinos direktorius. 1949-[[1957]] m. At­ei­ti­nin­kų fe­de­ra­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Ili­no­jaus lie­tu­vių gy­dy­to­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vių me­di­ci­nos mu­zie­jaus Či­ka­go­je gar­bės ku­ra­to­rius. Ra­šė straips­nius į žur­na­lą „Me­di­ci­na“. Pa­ra­šė kny­gų. <ref>[http://www.kmu.lt/avevita/text.php?str_id=1489 Loreta Giedraitienė. Neeilinis 100 metų jubiliejus. Ave vita, 2006 m.]</ref>
 
== Bibliografija ==
5 051

pakeitimas