29-asis teritorinis šaulių korpusas: Skirtumas tarp puslapio versijų

įv. koregavimai bei papildymai
(OFICIALIAI (SOVIETŲ POŽIŪRIU) tai ne rugpjūčio 27, o 30 d. jis buvo įkurtas...)
(įv. koregavimai bei papildymai)
 
== Lietuvos kariuomenės pertvarkymas į Raudonosios armijos korpusą ==
Vykdant TSRS gynybos liaudies komisaro [[1940]] m. [[rugpjūčio 17]] d. direktyvinį nurodymą Nr. 0/2/105022 Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos Karinei tarybai, atskira [[LTSR]] kariuomenė, t. y. [[Lietuvos liaudies kariuomenė]] turėjo būti palikta vienerius metus, iki galutinio šios kariuomenės likvidavimo iš jos pašalinant visą „nepatikimą„nelojalų elementą“. Rugpjūčio 3017 d. LTSRnurodyme Liaudiesbuvo Komisarųpateikti Tarybair nutarėbūsimo „Perorganizuoti29-ojo Lietuvos Liaudies Kariuomenę į Raudonosios Armijosteritorinio šaulių teritorinį korpusą ir įjungti jį į Pabaltijo Ypatingosios Karo Apygardos kariuomenės sudėtį“, t. y. iš esmės likviduoti buv. Lietuvos kariuomenę. Vykdant šį nutarimą, Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos žinion turėjo būti perduota visas buv. Lietuvos kariuomenės turtas ir visos buv. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos; [[Lietuvos karo mokykla]] turėjo būti pertvarkyta į Raudonosios armijos Vilniaus pėstininkų karo mokyklą, o karo komendantūros – į Pabaltijo ypatingajai karinei apygardai pavaldžius sovietinio pavyzdžiokorpuso kariniusstruktūros komisariatusmetmenys.
 
1940 m. [[rugpjūčio 30]] d. LTSR Liaudies Komisarų Taryba nutarė „perorganizuoti Lietuvos Liaudies Kariuomenę į Raudonosios Armijos šaulių teritorinį korpusą ir įjungti jį į Pabaltijo Ypatingosios Karo Apygardos kariuomenės sudėtį“, t. y. iš esmės likviduoti buv. Lietuvos kariuomenę. Vykdant šį nutarimą, Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos žinion turėjo būti perduota visas buv. Lietuvos kariuomenės turtas ir visos buv. Lietuvos krašto apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos; [[Kauno karo mokykla]] turėjo būti pertvarkyta į Raudonosios armijos Vilniaus pėstininkų karo mokyklą, o karo komendantūros – į Pabaltijo ypatingajai karinei apygardai pavaldžius sovietinio pavyzdžio karinius komisariatus.
Oficialiai 29-asis teritorinis šaulių korpusas buvo įsteigtas Vyriausiosios likvidacinės komisijos (LTSR krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos liaudies kariuomenei likviduoti) pirmininko V. Vitkausko 1940 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu, kuris skelbė: „Remiantis Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos nutarimu, nuo š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. Lietuvos Liaudies Kariuomenė performuojama į SSSR Raudonosios Armijos 29 šaulių teritorinį korpusą. Pagrindas: Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos 1940 m. rugpjūčio mėn. 30 d. raštas Nr. 00298/C“. Netrukus po šio įsakymo paskelbimo [[29-asis šaulių korpusas]] perėmė didžiąją dalį [[Lietuvos liaudies kariuomenė]]s ginkluotės bei turto; dalis korpuso karininkų ir civilių tarnautojų buvo išleisti į Raudonosios armijos atsargą ar atleisti iš tarnybos Raudonojoje armijoje, o nenumatytos performuoti buv. Lietuvos kariuomenės valdybos, tarnybos, įstaigos ir įmonės – ilgainiui panaikintos.
 
Oficialiai 29-asis teritorinis šaulių korpusas buvo įsteigtas Vyriausiosios likvidacinės komisijos (LTSR krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos liaudies kariuomenei likviduoti) pirmininko [[Vincas Vitkauskas|V. Vitkausko]] 1940 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu, kuris skelbė: „Remiantis Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos nutarimu, nuo š. m. rugpjūčio mėn. 30 d. Lietuvos Liaudies Kariuomenė performuojama į SSSR Raudonosios Armijos 29 šaulių teritorinį korpusą. Pagrindas: Pabaltės Karo Apygardos Karinės Tarybos 1940 m. rugpjūčio mėn. 30 d. raštas Nr. 00298/C“. Netrukus po šio įsakymo paskelbimo [[29-asis šaulių korpusas]] perėmė didžiąją dalį [[Lietuvos liaudies kariuomenė]]s ginkluotės bei turto (įskaitant 20 karo lėktuvų, 44 [[tankas|lengvuosius tankus]] ir 10 [[šarvuotasis transporteris|šarvuotųjų transporterių]]). Rugpjūčio–rugsėjo mėn. atleidus apie 500 Lietuvoje gimusių korpuso dalinių politinių vadovų (vad. „politrukų“), juos pakeitė kitose Raudonosios armijos dalyse parinkti politiniai vadovai; dalistuo pat metu apie 300 ne Lietuvoje gimusių asmenų buvo paskirti korpuso dalinių [[karinis komisaras|kariniais komisarais]], o korpuso štabai ir kai kurie daliniai papildyti karininkais nelietuviais. Dalis korpuso karininkų ir civilių tarnautojų buvo išleisti į Raudonosios armijos atsargą ar atleisti iš tarnybos Raudonojoje armijoje, o nenumatytos performuoti buv. Lietuvos kariuomenės valdybos, tarnybos, įstaigos ir įmonės – ilgainiui panaikintos.
29-ąjį šaulių korpusą sudarė trys pagrindinės dalys: vad. „korpuso dalis“ (iš buv. Lietuvos kariuomenės aviacijos, ryšių bei kavalerijos dalinių, taip pat dalies artilerijos, karo technikos ir pėstininkų dalinių sudaryti daliniai, tiesiogiai pavaldūs korpuso štabui), 179-oji šaulių divizija ir 184-oji šaulių divizija.
 
29-ojo šaulių korpuso formavimas užtruko iki 1940 m. pabaigos. Korpuso divizijos buvo formuojamos iš pradžių Utenos, Biržų ir Zarasų apskrityse, vėliau daugiausia [[Vilniuje]] ir jo apylinkėse. Lietuvos okupacinei administracijai baiminantis 29-ojolietuviškojo šaulių korpuso karininkų masinio „išėjimo pas vokiečius“, 1940 m. rugsėjį beveik visas korpusas buvo sutelktas [[LTSR]] rytiniame pakraštyje, t. y. atokiau nuo LTSR sienos su [[Vokietija]]. Korpuso ir jo divizijų štabai nuo tada buvo dislokuoti [[Vilniuje]], dauguma korpuso dalinių – Vilniuje ir jo apylinkėse, kai kurie – [[Rokiškis|Rokiškyje]], [[Obeliai|Obeliuose]], [[Kupiškis|Kupiškyje]], [[Švenčionėliai|Švenčionėliuose]] ir [[Ukmergė]]je.
„Korpuso dalį“ sudarė:
 
29-ąjį šaulių korpusą sudarė trys pagrindinės dalys: vad. „korpuso dalis“dalys“ (iš buv. Lietuvos kariuomenės aviacijos, ryšių bei kavalerijos dalinių, taip pat dalies artilerijos, karo technikos ir pėstininkų dalinių sudaryti daliniai, tiesiogiai pavaldūs korpuso štabui), 179-oji šaulių divizija ir 184-oji šaulių divizija.
 
„Korpuso dalį“dalis“ sudarė:
* korpuso vadovybė
* aviacijos eskadrilė
* 615-asis artilerijos pulkas
* 26-asis kavalerijos pulkas ir kt. daliniai
179-ąją šaulių diviziją sudarė:
* divizijos štabas
* 215-asis šaulių pulkas
* 234-asis šaulių pulkas
* 618-asis lengvosios artilerijos pulkas
* 619-asis haubicų pulkas ir kt. daliniai
184-ąją šauliušaulių diviziją sudarė:
* divizijos štabas
* 262-asis šaulių pulkas
* 294-asis šaulių pulkas
* 617-asis haubicų pulkas ir kt. daliniai
 
Po 1940 m. 29-ojoatlikto šauliųbuvusios korpuso[[Lietuvos etatųkariuomenė]]s sąrašesumažinimo buvo1941 apie 16 tūkstm. pareigybiųpr. Pojoje, 1940t. my. atlikto29-ajame korpusošaulių sumažinimo 1941 m. pr. jamekorpuse tarnavo apie 12 tūkst. kariškių (vietoje ~28įskaitant kelis tūkst., 1940korpuso m.dalinių birželįkarinių tarnavusiųkomisarų [[Lietuvosbei kariuomenė]]je)„politrukų“; maždaug ~3200 iš jų korpuso čekistai ([[NKVD]] ypatingųjų skyrių darbuotojai) laikė „politiškai nepatikimais“ ir apie 1941 m. pradžiąpr. jau buvo numatę suimti.
Lietuvos okupacinei administracijai baiminantis 29-ojo šaulių korpuso karininkų masinio „išėjimo pas vokiečius“, 1940 m. rugsėjį beveik visas korpusas buvo sutelktas [[LTSR]] rytiniame pakraštyje, t. y. atokiau nuo LTSR sienos su [[Vokietija]]. Korpuso ir jo divizijų štabai nuo tada buvo dislokuoti [[Vilniuje]], dauguma korpuso dalinių – Vilniuje ir jo apylinkėse, kai kurie – [[Rokiškis|Rokiškyje]], [[Obeliai|Obeliuose]], [[Kupiškis|Kupiškyje]] ir [[Ukmergė]]je.
 
1940 m. 29-ojo šaulių korpuso etatų sąraše buvo apie 16 tūkst. pareigybių. Po 1940 m. atlikto korpuso sumažinimo 1941 m. pr. jame tarnavo apie 12 tūkst. kariškių (vietoje ~28 tūkst., 1940 m. birželį tarnavusių [[Lietuvos kariuomenė]]je); maždaug 3200 iš jų korpuso čekistai ([[NKVD]] ypatingųjų skyrių darbuotojai) laikė „politiškai nepatikimais“ ir apie 1941 m. pradžią jau buvo numatę suimti.
 
1940 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. atleidus apie 500 Lietuvoje gimusių korpuso dalinių politinių vadovų (vad. „politrukų“), juos pakeitė kitose Raudonosios armijos dalyse parinkti ne lietuvių tautybės politiniai vadovai. Tuo pat metu apie 300 ne Lietuvoje gimusių asmenų buvo paskirti korpuso dalinių [[komisaras|komisarais]], o korpuso štabai ir kai kurie daliniai papildyti karininkais nelietuviais.
 
== Pirmosios represijos ==
1 708

pakeitimai