Lietuvos Respublikos kultūros ministerija: Skirtumas tarp puslapio versijų

* kontroliuoja, kaip naudojamos LR valstybės biudžeto lėšos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose kultūros įstaigose ir organizacijose;
 
* pagal savo kompetenciją nustatytąjanustatytaja tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, rengia tarptautinių sutarčių projektus, LRV įgaliota, pasirašo šias sutartis, organizuoja jų vykdymą, LRV ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
 
* remdamasi tarpvalstybiniais susitarimais kultūros srityje, rengia ir įgyvendina tarpvalstybines kultūros programas;
137

pakeitimai