Socialistinis liaudies frontas

Socialistinis liaudies frontas
LyderisEdikas Jagelavičius
Įkurta2009 m.
BūstinėVilnius, Kaštonų g. 4
Narių skaičius1033[1]
Politinė ideologijaDemokratinis socializmas
Svetainė
http://www.slfrontas.lt

Socialistinis liaudies frontas, SLF – Lietuvos politinė partija. 2009 m. gruodžio 19 d. Vilniuje įvyko jungiamasis partijos „Frontas" ir Lietuvos socialistų partijos suvažiavimas. Naujai įkurta partija pavadinta Socialistiniu liaudies frontu. Jungiamajame suvažiavime Vilniaus pedagoginio universiteto salėje dalyvavo 102 partijų skyrių delegatai. Už dviejų partijų jungimąsi balsavo 96 delegatai, 3 buvo prieš, 1 susilaikė. Lietuvos socialistų partijos lyderis Giedrius Petružis atsisakė kandidatuoti į sujungtos partijos pirmininko postą, atsisakymą motyvuodamas būtinybę užsiimti moksline veikla. Naujos partijos pirmininku buvo išrinktas partijos „Frontas" lyderis Algirdas Paleckis.[2]

Ideologija, programinės nuostatos redaguoti

Partijos ideologija – socializmas. 2009 gruodžio mėn. 19 d. suvažiavime priimti Socialistinio liaudies fronto Statutas ir Partijos programa. Partijos Statute nurodyta, kad „Partija yra neatskiriamoji tarptautinio socialistinio judėjimo dalis. Ji aktyviai siekia Lietuvos ir kitų šalių tautų draugystės stiprinimo, kovoja už taikos išsaugojimą bei stiprinimą, palaiko ryšius su tarptautinėmis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, kurios laikosi demokratijos bei socialinio teisingumo principų“. Partijos tikslai: „demokratinio socializmo sukūrimas Lietuvoje; solidarios visuomenės, kurios nariai padeda vieni kitiems, stiprinimas“. Programoje pabrėžiama:

Savo politinėje veikloje partija vadovaujasi kūrybiškai plėtojama marksizmo teorija ir metodologija, vakarietiškos socialdemokratijos laimėjimais, teigiamais tarybinio socializmo pradais, civilizacijai naudingais kapitalistinės santvarkos pasiekimais, humaniškumo, lygiateisiškumo ir solidarumo principais. SLF atstovauja privačiame, viešame bei valstybiniame sektoriuose samdomą fizinį ir protinį darbą dirbančiųjų interesams. SLF gina smulkių ir vidutinių verslininkų teises. Nuolatinis jos rūpestis - visų socialiai remtinų žmonių problemos. Savo programinių tikslų SLF sieks tik taikiais politinės kovos būdais, pasiremdama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais bei žmogaus teises ginančiais tarptautiniais aktais ir principais.[3][4]

Struktūra redaguoti

Aukščiausias partijos vadovaujantis organas – SLF Suvažiavimas. Suvažiavimas renka partijos Tarybą, kuri numato ir organizuoja partijos veiklą tarp suvažiavimų, priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis sudarymo, tvirtina biudžetą, lėšų panaudojimo ataskaitą, rinkimų štabo vadovo kandidatūrą. Partijos vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. Teritoriniai partijos padaliniai yra partijos skyriai ir grupės.

Šaltiniai redaguoti