Skuodo rajono savivaldybės taryba 1997–2000 m.

Skuodo rajono savivaldybės tarybaSkuodo rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d.

Rinkimai Keisti

Rinkimuose dalyvavusios partijos Keisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
23 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3155 9
5 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1240 4
8 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 946 3
24 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 936 3
6 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 612 2
14 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 573 2
1 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 505 1
12 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 535 1
3 Lietuvių tautininkų sąjunga 333 0

Tarybos nariai Keisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vytautas Mačiulis TSLK 1
Algerdas Rozga TSLK 2
Stepas Dokšus TSLK 3 iki 1997 m. gegužės 29 d.
Viktoras Kalvaitis TSLK 4
Feliksas Liaučys TSLK 5
Vytautas Vasiliauskas TSLK 6
Ridas Egidijus Aleksa TSLK 7
Alfonsas Palšys TSLK 8
Robertas Medutis TSLK 9
Arvydas Mačiukas TSLK 10 nuo 1997 m. gegužės 29 d.
Romualdas Aloyzas Kalvaitis LDDP 1
Vaclovas Mažrimas LDDP 2
Stanislovas Petkevičius LDDP 3
Pranas Gikaras LDDP 4
Liudvikas Žukauskas LKDP 1
Petras Šukys LKDP 2 iki 1997 m. birželio 16 d.
Antanas Vindašius LKDP 3
Odeta Šiaulienė LKDP 4 nuo 1997 m. birželio 16 d.
Tomas Kubilius LCS 1
Kazys Viršilas LCS 2
Adomas Statkus LCS 3
Edvardas Karečka LVP 1
Pranas Zubė LVP 2
Steponas Gilys LSDP 1
Vydas Saltonas LSDP 2
Juozas Šalčius LPKTS 1
Petras Donatas Tamašauskas LLS 1

Veikla Keisti

Rajono meru išrinktas Liudvikas Žukauskas, jo pavaduotoju Kazys Viršilas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Aloyzas Paulikas.

Nuorodos Keisti