Skersinė banga

Skersinės sferinės bangos sklidimas dvimatėje gardelėje.

Skersinė banga yra banga, kurioje fizikinio dydžio pokyčiai vyksta statmenai bangos sklidimo krypčiai. Pavyzdžiui, jei skersinė banga juda teigiama x-ašies kryptimi, svyravimai joje vyksta yz-plokštumoje. Stygos arba membranos svyravimas būtų papraščiausi mechanikos pavyzdžiai.

Šviesos bangos yra skersinės bangos, sudarytos iš surištų elektrinio lauko E ir magnetinio lauko M laukų, svyruojančių tarpusavyje statmenomis kryptimis, ir sklindančios statmena E ir M vektoriams kryptimi.