Skaiti aibė

Aibė A yra skaiti, jeigu egzistuoja bijekcija A N (iš A į natūraliųjų skaičių aibę N.)
Taip pat skaičios yra šios gerai žinomos aibės:

Taip pat bet kurios skaičios aibės poaibis yra skaitus.

Realiųjų skaičių aibė nėra skaiti.