Skaidrumas (socialiniai mokslai)

 Ambox globe content.svg  Manoma, kad šis straipsnis skiria per mažai dėmesio vieniems geografiniams regionams ir per daug – kitiems.
Jei galite, subalansuotai perrašykite straipsnį, neskirdami jokiam regionui perdėto dėmesio. Taip pat galite padėti susitarti dėl sprendimo diskusijų puslapyje.

Skaidrumas – valdžios, įmonių, organizacijų ir individų veiklos charakteristika, kai veikla, planai, finansavimas ir kita informacija yra pateikiama viešai ir aiškiai.[1] Siekiant užtikrinti skaidrumą gan dažnai teisės aktuose valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams, įmonių ir organizacijų vadovams bei patikėtiniams yra numatyta pareiga veikti matomai, nuspėjamai ir suprantamai.

Nors skaidrumo principas nėra tiesiogiai paminėtas LR Konstitucijoje, tačiau jis traktuojamas kaip iš Konstitucijos kylantis imperatyvas. Remiantis Konstitucinio teismo nutarimu[2], skaidrumas yra veiklos principas, susijęs su viešosios valdžios ir pareigūnų informacijos sklaida, komunikavimu, atvirumu, viešumu, atskaitingumu bendruomenei, priimančiųjų sprendimus atsakomybe, tų sprendimų pagrįstumu ir aiškumu. Skaidrumas yra ir Europos Sąjungos teisės principas, įtvirtintas inter alia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudencijoje.[3]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Transparency International “The Anti-Corruption Plain Language Guide” <www.transparency.org>
  2. Byla Nr. 24/07
  3. http://www.lrkt.lt/dokumentai/2002/n020205.htm