Simono Daukanto bibliofilų klubas

Simono Daukanto bibliofilų klubas – atvira visuomenei bibliofilinė organizacija, kurianti ir tęsianti knygos kultūros tradicijas Žemaitijoje. Pavadintas istoriko ir knygos puoselėtojo Simono Daukanto vardu. Klubas turi himną ir devizą „Švieskis ir šviesk“, klubo ekslibrisu (autorė Aldona Ruibienė) tapo V. Grybo Papilėje sukurtas paminklas Daukantui, vaizduojantis žmogų su knyga. Klubo centras – Plungėje.

TikslaiKeisti

Pagrindiniai klubo tikslai – Žemaičių knygos paveldo globa, bibliofilijos populiarinimas, vertingų Žemaitijos asmeninių bibliotekų apskaita, asmeninių bibliotekų fondų atskleidimas visuomenei, Žemaičių bibliofilijos archyvo formavimas. Klubas leidžia laikraštį „Žemaičių bibliofilas“, kitus bibliofilų klubo leidinius, rengia konferencijas „Žemaitiška knyga“, organizuoja skaitytojų konkursą „Prakalbinta knyga“, knygos vakarus, parodas, viktorinas, žygius ir pažintines ekskursijas. Klubas bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių bibliofilų klubais bei giminingomis kultūros organizacijomis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose knygotyros seminaruose, knygos mugėse, aukcionuose ir kaupia klubo bibliotekėlę, kurioje daugiausia knygų su autografais.

IstorijaKeisti

Knygos bičiuliai vietos mokytojų Česlovo Vaupšo, Sauliaus Augūno ir Irenos Juškevičienės iniciatyva [1],susirinkę Plungės miesto bibliotekoje, 1984 m. gruodžio 26 d., steigiamajame susirinkime patvirtino knygos klubo įstatus ir veiklos programą. Klubas nagrinėjo knygos istoriją ir rengė išvykas ir susitikimus, bet pirmuosius dvajus metus veikė stichiškai. Palaipsniui, pirmojo klubo pirmininko Č. Vaupšo iniciatyva, klubo veikla ėmė panašėti į bibliofilinės organizacijos veiklą. Tai pastebėjo ir analogiško M. Mažvydo klubo pirmininkas Domas Kaunas: „Mano manymu, Plungėje veikiantis Daukanto klubas yra vienintelis Lietuvoje tikras bibliofilų klubas. Jo nariai turėtų apie ką kalbėti ir su garsiais užsienio bibliofilų klubais.[2]. 1987 m. Č. Vaupšas supažindino ir visuomenę su klubo veikla ir tikslais. Lietuvoje, klubo vardas tapo žinomas ir dėl garsių savaitgalio žygių pėsčiomis istoriniais S. Daukanto keliais su pilnomis kuprinėmis knygų. Visa tai buvo aprašoma spaudoje ir vėliau išleista klubo nario G. Morkio, knyga[3].

Antrame istoriniame etape 19861994 m. klubas išaugo į veiklią Žemaitijos krašto bibliofilinę organizaciją. Ėmė vadintis Simono Daukanto knygos mėgėjų klubas. 1987 m. klubui vadovauti imasi Gintautas Černeckis. Rengtos viktorinos, konkursai, parodos skirtos knygos istorijai, bibliofilijai. Vyko susitikimai su bibliofilais, knygos darbuotojais, vakaronės, pažintinės ekskursijos į muziejus, bibliotekas, spaustuves. 1988 m. spalio mėnesį Plungėje, suorganizuota pirmoji konferencija, skirta S. Daukantui. 1989 m. birželio – liepos mėn. suorganizuotas blaivybės žygis dviračiais kartu su M. Valančiaus blaivybės klubo nariais.

1994 m. patvirtinus naujus įstatus (Plungės rajono savivaldybėje įstatai registruoti 1996 m. gegužės 6 d. [4]) klubas oficialiai pasivadino Simono Daukanto bibliofilų klubu, praplėtė tikslus, dar labiau išplėtė veiklą bendradarbiaudamas su žiniasklaida, kitų miestų bibliofilais, organizuodamas konferencijas, kurios tapo tradicinėmis. Apie klubą rašė laikraščiai: „Plungė“, „Žemaitis“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, „Aitvarai“ ir kiti, žurnalai: „Tarp knygų“, „Kultūros barai“, mokslinis žurnalas „Knygotyra“ ir kt. Sustojus „Žemaičių saulutės“ spausdinimui nuo 1996 m. kovo mėn., klubas „Bibliofilų puslapį“ ėmė rengti laikraštyje „Plungė“. Puslapis spausdintas iki 2007 m. gruodžio 14 d., iš viso išėjo 122 „Bibliofilų puslapiai“. Bene vienas iš svarbiausių klubo ir Lietuvos bibliofilijos įvykių buvo laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ išleidimas, kurio pirmas numeris išėjo 2000 m. kovo 16 d. Klubo 25-erių metų sukakties proga 2009 m. vasario 12 d., išleistas penktasis numeris.

Darbo organizavimasKeisti

Klubą sudaro tikrieji nariai, garbės nariai ir rėmėjai. Tikrųjų narių gali būti ne daugiau kaip 10, jie per metus turi parengti bent po vieną pranešimą pasirinkta tema, vykdyti klubo nutarimus. Pasyvūs nariai iš klubo pašalinami. Iki 2002 m. buvo 4 garbės nariai: prof. Domas Kaunas, dr. Irena Kubilienė, knygotyrininkė dr. Nijolė Lietuvninkaitė ir kraštotyrininkė Eleonora Ravickienė. Iki 2002 m. iš viso buvo 37 tikrieji nariai. Susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 10 d. išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn. Plungės viešojoje bibliotekoje čia ir klubo būstinė. Susirinkimuose skaitomi pranešimai, vyksta jų aptarimai, susipažinama su naujomis knygomis, vyksta jų mainai. Dažnai į klubo susirinkimus kviečiami svečiai, knygos mėgėjai, kurie skaito pranešimus knygos istorijos, bibliofilijos klausimais. [5]

VeiklaKeisti

Konferencijos
 • 1988 m. spalio 30 d. Plungė – Simono Daukanto skaitymai, skirti Daukanto 195 –osioms gimimo metinėms;
 • 1993 m. spalio 23 d., Žemaičių Kalvarija – Simonui Daukantui – 200;
 • 1999 m. spalio 28 d., Plungė – „Žemaičių knyga“, skirta S. Daukanto bibliofilų klubo 15- os metų sukakčiai;
 • 2000 m. rugsėjo 16 d., Plungė, Plateliai – „Žemaičių knyga – 2“, skirta žemaičių regiono knygos veikėjams;
 • 2001 m. gruodžio 20 – 22 d., Vilnius, Plungė, Alsėdžiai – „Bibliofilija“ Tarptautinė knygotyros konferencija. S. Daukanto bibliofilų klubo nariai įėjo į organizacinį komitetą;
 • 2004 m. gruodžio 4d., Plungė – „Žemaičių knyga – 3“, skirta Simono Daukanto bibliofilų klubo 20- ties metų sukakčiai;
 • 2008 m. lapkričio 7 d., Plungė – „Žemaičių knyga – 4“, projekto dalis „Atverkime duris į krašto praeitį, kad neprarastume savęs ateityje“
Viktorinos
 • 1986 m. Literatūrinė viktorina;
 • 1987 m. "Pirmai lietuviškai knygai – 440“;
 • 1993 m. Simonui Daukantui – 200;
 • 1995 m. Knygnešių dienai ir Nežinomam knygnešiui.
Konkursai, parodos
 • Nuo 1998 m. iki 2001 m. ir 2004 m. organizavo konkursą „Prakalbinta knyga“, skirtą spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai – gegužės 7 d.
 • 2001 m. suorganizuoti du konkursai: „Knygius šypsosi“ ir geriausio knygai skirto eilėraščio konkursą „O knyga švies ir švies„.
 • 2005 m. „Žemaitijos knygiams“.
 • Kiekvienais metais rengiama paroda skirta lietuviškai knygai, knygos ženklams, senajai knygai, dailiajai knygai, asmeninių bibliotekų kolekcijoms. Viena paskutinių parodų – 2009 m. gruodžio 5 d. „Simono Daukanto bibliofilų klubas 1984–2009“, Plungėje Žemaičių dailės muziejuje.

ŠaltiniaiKeisti

 1. Paties Č. Vaupšo pasakojime ir Knygotyros enciklopedijoje I. Juškevičienė nepaminėta. Mėgėjų klubas bibliotekoje: būtinybė ar mada?//Bibliotekų darbas, 1987 Nr.5, p. 14-20; Knygotyra, 1997, p. 86
 2. Mėgėjų klubas bibliotekoje: būtinybė ar mada?//Bibliotekų darbas, 1987 Nr.5, p. 14-20
 3. G. Morkis. Nuo Kalvių per Lietuvą link Vilniaus: žygis pėsčiomis S. Daukanto keliu. Plungė: UAB „VVARFF“, 1999. 59 p., ISBN 9986-9334-0-4
 4. G. Černeckis. Simono Daukanto bibliofilų klubas – regioninis knygos kultūros ugdymo centras// Knygotyra, VU leidykla, 2002. Nr. 38
 5. Simono Daukanto bibliofilų klubas. Lietuviškas žodis. Bibliofilas.