Silvestras Leonavičius

Silvestras Leonavičius (Leonas) (1843 m. gruodžio 16 d. Leskavos kaime, dab. Prienų rajonas1917 m. vasario 18 d. Lukšiuose, dab. Šakių rajonas) – Romos katalikų bažnyčios kunigas, knygnešys ir lietuvybės puoselėtojas.

Biografija redaguoti

Gimė daugiavaikėje valstiečių šeimoje, jaunesnysis brolis tapo žinomu teisininku Petru Leonu. Pradinį išsilavinimą įgijo privačiai. Nuo 1864 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d. Vikaravo Veisiejų, Vilkaviškio parapijose. 1869 m. kartu su klebonu Kazimieru Sakavičiumii parvežė ir išdalino Veisiejų parapijiečiams 150 egz. uždraustų kun. Motiejaus Brundzos elementorių, kuriuose buvo išspausdintos ir lietuviškos maldos.[1] 1870 m. šie abu kunigai Veisiejų bažnyčioje įvedė pamokslus lietuvių kalba.[2] Šioje bažnyčioje tai buvo pirmąkart visoje Užnemunėje.[3] 18721875 m. S.Leonavičius tarnavo vikaru Šunskų filijinėje bažnyčioje, po to Krosnoje. 18761880 m. – Vygrių parapijos vikaras, o 1880–1883 m. buvo vikaru Meteliuose. 1883–1884 m. Silvanonių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonu. Rusijos caro valdininkų 1883 m. nubaustas 50 rb bauda už veiklą tarp unitų, vėliau jį įsakyta iškelti iš Silvanonių. 1885 m. vėl buvo baustas už religinių paslaugų teikimą stačiatikiams. 1885–1890 m. skiriamas Pajevonių parapijos vikaru, o 1890–1896 m. – vikaru Aukštosios Panemunės parapijoje. 1896–1901 m. Balbieriškio parapijos vikaras, o 1901–1906 m. paskirtas Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčios klebonu. 1906–1917 m. tarnavo klebonu Šv. Juozapo bažnyčioje Lukšiuose, šiame kaime ir mirė.

Išnašos redaguoti

Bibliografija redaguoti

  • A.A. kunigas Silvestras Leonavičius (Leonas): (1843.12.16–1917.02.18) / Surašė ir išleido Petras Leonas // Kaunas:"Raidės" spaustuvė, 1932

Šaltiniai redaguoti