Sietynas (organizacija)

Sietynas – slapta 18921897 m. Vilkaviškio ir Marijampolės apylinkėse veikusi organizacija lietuviškai spaudai platinti jos draudimo metu. Pradininkai – Pilviškių varpininkai Juozas Bagdonas, Kazys Grinius, Pranas Matulaitis, Andrius Matulaitis, Stasys Matulaitis, mokytojas Vincas Palukaitis ir kiti, subūrę keliolika patikimų ūkininkų ir moksleivių, tarp jų ir šešiolikmetį Motiejų Baltūsį.[1]

Po metų ši draugija turėjo 8 padalinius spaudai platinti ir virš šimto platintojų, paskleisdavusių apie 60 „Varpo“ ir 70 „Ūkininko" egzempliorių, smulkesnių laikraštėlių, atsišaukimus. Spaudinius, keliavusius per Virbalį ir kitur siųsdavo gydytojas J. Bagdonas iš Naumiesčio, o Marijampolėje skirstydavo J. ir P. Lietuvninkai.

Pas juos 1897 m. balandžio mėnesį Vonsackio vadovauti žandarai atliko kratą, surado organizacijos narių sąrašą ir suėmė virš trijų dešimčių Marijampolės, Vilkaviškio ir aplinkinių kaimų šviesuolių – Marijampolėje kun. Arnatauską ir A. Smolenskį, Bartninkuose kunigą J. Bulvičių, Keturvalakiuose – klieriką Rudvalį, Liudvinave – F. Sirutį, S. Slavicką, keturis brolius Vitkauskus, A. ir P. Matulaičius, Meškučiuose – J.Čėsną, Pilviškiuose – J. Kačergių ir P. Oleką, Sasnavoje – J. Luobikį, Sintautuose – studentą A. Daniliauską, Vilkaviškyje – kurpių J. Strimaitį bei kitus.

Byla tęsėsi iki 1899 m. J. Lietuvninkas su žmona nuteisti po 15 m. sunkiųjų darbų kalėjimo, kun. Arnatauskas ištremtas į Sibirą, gyd. P. Matulaitis į Viatkos guberniją, kur numirė, Stasys Matulaitis į Vologdos guberniją, J. Luobikis į Voluinės guberniją, Juozas Rimša į Odesą ir t. t. Gyd. J. Bagdonas, J. Kriaučiūnas, Pranas Matulaitis ir dar būrys asmenų laikinai paleisti iš kalėjimo sugebėjo pasislėpti Mažojoje Lietuvoje arba emigravo į JAV.

Caro valdžiai sunaikinus Sietyno organizaciją „Varpui“ ir „Ūkininkui“ prasidėjo sunkios dienos dėl rašančiųjų ir lėšų stokos, tačiau vėliau įsikūrė kitos organizacijos. Buvusieji Sietyno nariai 1927 m. Marijampolėje paminėjo savo 35 -metį, Sietyno vardu Marijampolėje vadinama gatvė, Atgimimo pradžioje tokiu pavadinimu išėjo keletas literatūrinio almanacho numerių.

Šaltiniai

redaguoti