Paslaugos lygio valdymas

(Nukreipta iš puslapio Service level management)

Paslaugos lygio valdymas (angl. Service level management, SLM) – vienas iš svarbiausių ITIL procesų. Valdnat paslaugas, užtikrintina, kad paslaugos būtų pateiktos laiku ir tinkamai (t. y. tinkamu būdu, į teisingą vietą, pakankamu kiekiu). Paslaugos lygio valdymas neatsiejamai susijęs su visais paslaugų teikimo (angl. Service delivery, SD) procesais bei su dauguma kitų ITIL procesų. Viena iš svarbiausių paslaugų lygio valdymo sąvokų – paslaugos pateikiamumo įsipareigojimas (SLA).

Procesai, veikla redaguoti

Svarbiausi paslaugų lygio valdymo procesai ir veiksmai yra:

  • Reguliarus egzistuojančių bei savalaikis planuojamų paslaugų peržiūrėjimas.
  • Derybos su klientais.
  • Reguliarus egzistuojančių bei savalaikis planuojamų kontraktų su trečiosiomis šalimis peržiūrėjimas.
  • SLA kūrimas ir įgyvendinimo stebėjimas.
  • Paslaugų gerinimo taisyklių ir proceso sukūrimas ir palaikymas.
  • Prioritetų (kokybės, kainos etc.) nustatymas.
  • Paslaugų augimo planavimas.
  • Dalyvavimas apmokestinimo procese, siekiant užtikrinti veiksmingai susigrąžinant patirtas sąnaudas.

Nuorodos redaguoti