Septyni Romos karaliai

Septyni Romos karaliai – pusiau legendiniai Romos karalystės valdovai. Dauguma apie juos ir jų veiklą žinomos informacijos yra daugiau istorinė tradicija, nei patikimi faktai.

Vardas Vaizdas Tautybė Atlikti darbai
Romulas lotynas įkuria Romos miestą.
Numa Pompilijus sabinai reformuoja kalendorių.
Tulas Hostilijus lotynas kariauja su sabinais dėl Albos miesto.
Ankas Marcijus sabinai Ostijoje įkuria Romos uostą.
Tarkvinijus Senasis etruskas pradeda didžiojo cirko statybas, įrengia nutekamųjų vandenų tinklą.
Servijus Tulijus etruskas apjuosia Romą siena.
Tarkvinijus Išdidusis etruskas ant Kapitolijaus kalvos pastatydina šventyklą etruskų dievų triadai.

509 m. pr. m. e. išvejamas iš Romos, taip baigiasi Karalystės epocha ir prasideda Romos respublika.

Nuorodos redaguoti