Senoji persų kalba

(Nukreipta iš puslapio Senovės persų kalba)
Senoji persų kalba
KalbamaAchemenidų imperija
Kalbančiųjų skaičius0
Vieta pagal kalbančiųjų skaičiųmirusi
Kilmėindoeuropiečių
0indoiranėnų
00iranėnų
000senoji persų
Rašto sistemospersų dantiraštis
Kalbos kodai
ISO 639-2peo
ISO 639-3peo

Senoji persų kalba – indoeuropiečių kalbų šeimos kalba, vartota Achemenidų imperijoje (Senovės Persija), viena iš dviejų raštiškai užfiksuotų senųjų iranėnų kalbų (drauge su Avestos kalba). Senosios persų kalbos šaltinių randama iš VIIIV a. pr. m. e., dabartinio Irano, Irako, Turkijos, Egipto teritorijose (molinės lentelės, architektūros statinių įrašai). Žymiausias senosios persų kalbos paminklas yra Behistuno įrašai (525 m. pr. m. e.). Ši kalba susidarė greičiausiai 1 tūkstantmečio pr. m. e. pradžioje ir buvo vartojama parsų genties. Vėliau parsams užvaldžius Iraną, persų kalba persimaišė su medų kalba. Kalba buvo užrašoma senuoju persų dantiraščiu (jis nelaikomas giminingu Mesopotamijos dantiraščiams).

Kyro įrašas Pasargaduose senąja persų kalba

Vėliau kalba palaipsniui perėjo į viduriniąją persų kalbą (Pehlevi), kuri buvo gramatiškai ir fonetiškai paprastesnė, turėjo gausių skolinių.

Gramatika

redaguoti

Kaip ir kitos senosios indoeuropiečių kalbos, senoji persų kalba turėjo 3 gramatines gimines, buvo linksniuojama, turėjo išvystytą veiksmažodžių sistemą.

Daiktavardžių linksniavimo paradigma:

-a -am
Vns. Dvs. Dgs. Vns. Dvs. Dgs. Vns. Dvs. Dgs.
Vardininkas -a -ā, -āha -am
Šauksmininkas
Galininkas -am -ām
Įnagininkas/
Abliatyvas
-aibiyā -aibiš -aibiyā -aibiš -āyā -ābiyā -ābiš
Naudininkas -ahyā, -ahya -ahyā, -ahya
Kilmininkas -āyā -ānām -āyā -ānām -āyā -ānām
Vietininkas -aiy -aišuvā -aiy -aišuvā -āšuvā
-iš -iy -uš -uv
Vns. Dvs. Dgs. Vns. Dvs. Dgs. Vns. Dvs. Dgs. Vns. Dvs. Dgs.
Vardininkas -iš -īy -iya -iy -in -īn -uš -ūv -uva -uv -un -ūn
Šauksmininkas -i -u
Galininkas -im -iš -um -ūn
Įnagininkas/
Abliatyvas
-auš -ībiyā -ībiš -auš -ībiyā -ībiš -auv -ūbiyā -ūbiš -auv -ūbiyā -ūbiš
Naudininkas -aiš -aiš -auš -auš
Kilmininkas -īyā -īnām -īyā -īnām -ūvā -ūnām -ūvā -ūnām
Vietininkas -auv -išuvā -auv -išuvā -āvā -ušuvā -āvā -ušuvā
Indoiranėnų prokalbė Senoji persų Vidurinioji persų Farsi Reikšmė
*asuras mazdhās Ahuramazda Ohrmazd Ormazd اورمزد Ahūra Mazda
*aśwas aspa asp asb اسب arklys, ašvas
*kāma kāma kām kām کام nauda
*daiwas daiva dēw div دیو demonas (plg. liet. dievas)
drayah drayā daryā دریا jūra
*źhasta- dasta dast dast دست ranka (plg. liet. žastas)
*bhāgī bāji bāj bāj باج/باژ gerovė
*bhrātr- brātar brādar barādar برادر brolis
*bhūmiš būmi būm būm بوم žemė
*martya martya mard mard مرد žmogus
*māsa māha māh māh ماه mėnuo
*vāsara vāhara bahār bahār بهار pavasaris
stūnā stūn sotūn ستون stulpas
šiyāta šād šād شاد laimingas
*ṛtam arta ard ord اُرد tvarka
*drauźh- droga drōgh dorōgh دروغ melas

Nuorodos

redaguoti