Seisminė banga

Seisminių bangų sklidimas

Seisminė bangabanga, kuri sklinda Žemėje. Seisminės bangos kyla dėl žemės drebėjimų ar sprogimų. Šias bangas jų sklidimo ypatumus nagrinėja seismologija.

Seisminės bangos būna:

  • Giluminės
    • P (primary) tipo arba išilginės bangos – sukelia dalelių virpėjimą išilgai bangų sklidimo krypties. Šių bangų sklidimo greitis pats didžiausias ir jos sklinda bet kokioje aplinkoje (kietoje, skystoje, dujinėje)
    • S (secondary) tipo arba skersinės bangos – virpina daleles statmenai išilginėms bangoms. Sklinda tik kietoje aplinkoje.
  • Paviršinės
    • Rayleight'o bangos
    • Love'o bangos (anksčiau vadintos Liavo bangomis)