Savivaldybių politinė sistema

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Savivaldybių politinė sistema – politinių partijų ir organizacijų struktūra, veikianti Lietuvos Respublikos savivaldybėse.

Politinės sistemos formavimasis redaguoti

Savivaldybių partinė struktūra praktiškai susiformavo per 1995 m. savivaldybių rinkimų kampaniją ir tik iš dalies atitiko valstybės politinę sistemą. Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. Vietos savivaldos įstatymu ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Šie teisės aktai, taip pat Politinių partijų įstatymas leido steigtis partijoms, savo veikla neapimančioms visos respublikos teritorijos. Pakako turėti 400 narių, norint užregistruoti politinę partiją, o politinei organizacijai įsteigti buvo būtina tik jos registracija Teisingumo ministerijoje.

Tačiau teisės aktai nenumatė galimybės steigtis vietinėms, savo veikla apimančioms tik vienos savivaldybės teritoriją, ar regioninėms, veikiančioms etniniame ar teritoriniame regione, politinėms partijoms, kas leidžiama daugelyje Europos šalių, nes vis dar buvo baiminamasi lenkų ir rusų autonomistų, reikalavusių Vilniaus kraštui suteikti ne tik kultūrinę, bet ir politinę autonomiją ir kad lenkų kalba bei rusų kalba taptų privaloma valstybine kalba šiame regione.

Įstatymų reikalavimai buvo apeiti įkūrus nacionalines lenkų ir rusų partijas, taip pat sudarant koalicijas su bent viena registruota politine partija.

Lietuvos politinės partijos savivaldybėse redaguoti

1995, 1997, 2000 ir 2003 m. savivaldybių rinkimuose dalyvavo 39 Lietuvos politinės partijos. Įskaičiuoti visi per rinkimus vietas savivaldybių tarybose gavę politinių partijų iškelti kandidatai, nepriklausomai nuo jų partiškumo ir vėlesnių pasikeitimų pagal koalicinius sąrašus.

Paaiškinimai

  • x – partija rinkimuose nedalyvavo
  • 0 – partija rinkimuose dalyvavo, bet vietų negavo.
Pavadinimas Trumpinys 1995 1997 2000 2003
Krikščionių demokratų sąjunga KDP x 5 16 0
Liberalų demokratų partija LLDP x x x 129
Lietuvių nacionalinė partija – „Jaunoji Lietuva LNPJL 16 9 6 2
Lietuvių tautininkų sąjunga LTS 49 23 13 11
Lietuvos centro sąjunga LCS 74 135 173 156
Lietuvos demokratinė darbo partija LDDP 297 212 172 x
Lietuvos demokratų partija LDP 9 7 9 0
Lietuvos dešiniųjų sąjunga LDS x x 0 2
Lietuvos gyvenimo logikos partija LGLP 0 0 0 0
Lietuvos krikščionių demokratų partija LKDP 247 180 99 0
Lietuvos krikščionys demokratai LKD x x x 116
Lietuvos laisvės lyga LLL 0 0 4 0
Lietuvos laisvės sąjunga LS 6 6 15 5
Lietuvos lenkų liaudies partija LLLP 0 0 0 1
Lietuvos lenkų rinkimų akcija LLRA 69 56 53 50
Lietuvos liaudies partija LLP x x 0 0
Lietuvos liaudies sąjunga „Už teisingą Lietuvą“ LLSUTL x x x 3
Lietuvos liberalų sąjunga LLS 40 44 166 160
Lietuvos moterų partija LMP 0 14 x x
Lietuvos nacionaldemokratų partija LNDP 0 0 2 5
Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“ LSDS x x 2 1
Lietuvos piliečių aljansas LPA 0 20 3 0
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga LPKTS 56 20 27 24
Lietuvos reformų partija LRP 0 0 0 0
Lietuvos rusų sąjunga LRS 0 7 7 11
Lietuvos socialdemokratų partija LSDP 72 136 104 332
Lietuvos ūkio partija LŪP 0 5 0 0
Lietuvos valstiečių partija LVP 104 84 209 x
Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga MKDS x x 0 9
Naujoji demokratija-Moterų partija NDMP 0 0 10 0
Naujoji sąjunga (socialliberalai) NS x x 270 138
Nepriklausomybės partija NP 2 0 0 0
Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga NKS x x x 16
Politinė partija Rusų aljansas PPRA x x 0 3
Respublikonų partija RP 5 0 1 0
Tautos pažangos partija TPP 14 3 1 3
Tėvynės liaudies partija TLP x x 1 0
Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) TSLK 428 493 199 193
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga VNDPS x x x 190
Iš viso vietų savivaldybių tarybose 1488 1459 1562 1560