Saugumo politika – valstybės, jų grupės, tarptautinės organizacijos politikos sritis, skirta užtikrinti saugumui, gynybai, apsisaugoti nuo grėsmių, išvengti pavojų. Siekdamos saugumo, valstybės jungiasi į blokus, organizacijas (pvz., NATO), bendradarbiauja šioje srityje (pvz., Europos regione veikia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija).

Nuorodos

redaguoti