Sara (hebr.שָׂרָה‏‎ Śārāh vert. princesė) – Pradžios knygoje aprašyta moteris – Abraomo žmona, Izaoko motina.

Sara (dailininkas Giovanni Battista Tiepolo

Ją Abraomas vedė, dar gyvendamas Ūre. Kadangi Sara buvusi gražuolė, Abraomui du kartus tekę pristatyti ją kaip seserį, o ne kaip žmoną, nes baiminęsis dėl savo gyvybės. Rašoma, kad tada, kai atrodė, jog ji niekada nebegalės turėti vaikų ir todėl negalės išsipildyti Dievo pažadas dėl Abraomo palikuonių, Sara davė Abraomui tarnaitę Hagarą, kuri jam pagimdė Izmaelį. Kai trys angelai pranešė, jog Sara pagimdysianti sūnų, jai buvo 90 m. Anot Biblijos, išgirdusi šią žinią, Sara juokėsi, nes netikėjo, kad tokio amžiaus gali susilaukti palikuonio.

Gimus Izaokui, Sara išvarė Hagarą ir jos sūnų Izmaelį.

Kai Sara mirė, jai palaidoti Abraomas Hebrono apylinkėse nusipirko olą.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1993 m.