Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetas

Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetas (rus. Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета) – Sankt Peterburgo universiteto struktūrinis padalinys, viena iš seniausių teisės mokyklų bei vienas iš didžiausių teisės mokslinių tyrimų centrų Rusijoje; Teisės fakultetas.

Fakulteto pastatas

Istorija

redaguoti

1724 m. sausį caras Petras Didysis išleido įsaką dėl Akademijos ir Universiteto Sankt Peterburge įsteigimo – “surinkimo mokytų žmonių, kurie jaunus žmones mokytų aukštųjų mokslų, būtent Teolofijos ir Jurisprudencijos (Teisių meno), Medicinos ir Filosofijos, iki tokio lygio, kurį jie pasiekė dabar“.

1760 m. rektorius Michailas Lomonosovas teisės profesoriumi Universitete paskiria akademinką G. F. Fiodorovičių.

1894 m. sausio 1 d. 1335 studentai (50 %) studijavo teisę (iš viso Universitete buvo 2675 studentai). Pagal studentų skaičių Teisės fakultetas buvo didžiausias Universitete.

Katedros

redaguoti

Veikia 10 katedrų (2009 m.):

Studijos

redaguoti

Suteikiami laipsniai:

Studentai

redaguoti

Fakultete studijavo Aleksandas Blokas, Janis Rainis (1865-1929), Sergejus Diagilevas (1872-1929), Nikolajus Rerichas ir kiti.

Iš Lietuvos:

  • Kazimieras Motieka (1929-2021), baudžiamųjų bylų advokatas, politinis veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras (studijavo 1950-1951 m. Leningrado valstybiniame universitete)

Absolventai

redaguoti

Ryšiai su Lietuva

redaguoti

Vilniaus universiteto Teisės fakultete veikia Rytų Europos teisės mokykla, įsteigta kaip Rytų Europos teisės centras (nuo 2003 m.). Paskaitas skaito Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Teisės f. profesoriai.

Fakultete mokėsi daug lietuvių. Studijas baigė:

  • Vaclovas Biržiška (1884–1956), kultūros istorikas, politinis veikėjas, lietuvybės veikėjas JAV (studijavo 1904-1909 m.)
  • Peliksas Bugailiškis (1883–1965), teisininkas, spaudos darbuotojas, žurnalistas, kraštotyrininkas, muziejininkas, politinis veikėjas
  • Antanas Smetona (1874-1944), tarpukario Lietuvos Prezidentas (du kartus iš Fakulteto šalintas, suimtas, trumpai kalintas; baigė 1902 m.)
  • Pranas Vaičaitis (1876–1901), poetas, vertėjas, teisininkas (studijavo 1895–1899 m.; baigė pirmojo laipsnio diplomu).
  • kt.

Kandidatines disertacijas apgynė:

  • Algimantas Dziegoraitis (1939–2007), advokatas, teisėtyrininkas administratyvistas, MRU docentas (studijavo Leningrado A. Ždanovo valstybinio universitete 1966–1969 m., apgynė disertaciją „Konkursas tarybinėje civilinėje teisėje“)
  • Zenonas Petrauskas (1950-2009), teisėtyrininkas tarptautininkas, diplomatinės ir konsulinės teisės ekspertas, VU docentas, LR URM viceministras, ESBO Sutaikymo ir arbitražo teismo sutaikytojas
  • kt.

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti