Sandoris

(Nukreipta iš puslapio Sandorius)

Sandorisasmens veiksmas, kuriuo siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines subjektines teises ir pareigas (LR CK 1.63 str.). Dauguma civilinių teisinių santykių atsiranda sandorių pagrindu.

Sandoriai gali būti skirstomi pagal tai, kiek asmenų išreiškia savo valią:

  • Vienašaliai sandoriai – tokie, kuriems sudaryti pakanka vieno asmens (šalies) valios. Pavyzdžiui, testamentas yra vienašalis sandoris, kadangi juo valią išreiškia vienas asmuo (testatorius).
  • Dvišaliai sandoriai sudaromi suderinus dviejų šalių valią (pvz., pirkimo - pardavimo sutartis): 2 sandorio šalys, tačiau vienoje sandorio puseje gali būti ir daugiau nei vienas asmuo. Tokie atvejai galimi, kai, pavyzdžiui, daiktą parduoda keli pardavėjai, o perka vienas arba keli pirkėjai.
  • Daugiašaliai sandoriai – tokie, kuriems sudaryti reikia daugiau nei 2 šalių suderintos valios (pavyzdžiui, jungtinės veiklos sutartis: tarpusavyje susitaria 3 ir daugiau asmenų).

Sutartys – labiausiai paplitusi sandorių rūšis, tačiau ne visi sandoriai yra sutartys. Sutartimis vadinami tik tie sandoriai, kuriems sudaryti reikia daugiau nei vieno asmens valios; taigi dvišaliai ir daugiašaliai sandoriai yra sutartys, o vienašaliai – ne.