Samuelis Boguslavas Chilinskis

Samuelis Boguslavas Chilinskis (g. apie 1631 m. Šventežeryje, Lazdijų r. – m. 1666 m. liepos 5 d. Londone, Anglija) – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, kurio vertimas buvo imtas spausdinti.

Chilinskio brošiūra pranešanti apie Biblijos vertimą į lietuvių kalbą - An Account of the Translation of the Bible into the Lithuanian Tongue (Oxford, 1659)

Gimė reformatų kunigo Adriano Chilinskio (1586–1656) šeimoje. Motina – lietuvė Minvydaitė iš lietuvių reformatų bajorų Minvydų giminės. Lietuvių kalbą Chilinskis mokėjo iš mažens.

Mokslai ir studijos redaguoti

Mokėsi greičiausiai Kėdainiuose (1653 m. buvo Švobiškio fundacijos alumnatas Kėdainiuose). Su reformatų sinodo stipendija nuo 1654 m. studijavo teologiją Franekerio universitete (Nyderlandai), ten, be visų kitų disciplinų, mokėsi filosofijos, hebrajų kalbos, matematikos. 1655 m., sužinojęs apie karo su Rusijos kunigaikštyste pradžią, bandė grįžti iš Franekerio į namus, bet tai nepavyko, nes kelią pastojo karo frontai. Atkeliavęs iki Gdansko, gavo Lietuvos evangelikų reformatų sinodo sprendimą tęsti studijas užsienyje, tačiau lėšų joms sinodas nebeskyrė. 1657 m. kovo 31 d. rekomenduotas Franekerio universiteto rektoriaus, filosofijos daktaro, logikos profesoriaus Kristupo Munsteraus (Christhophorus Munsterus) ir bibliotekininko D. Kaldendbacho, nuvyko į Oksfordo universitetą. Nuo 1657 m. studijavo Oksforde.

Biblijos vertimas redaguoti

1656 m. lapkričio 22 d. (tokią datą nurodo pats S. B. Chilinskis) pradėjo į lietuvių kalbą versti Bibliją ir darbą baigė 1660 m. Apie atliktą darbą visuomenę informavo dviem brošiūrom, kuriose siekė paaiškinti Londono ir Anglijos visuomenei savo darbo tikslus bei trumpai ją supažindinti su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, jos evangelikų reformatų bažnyčios veikla, raštija lietuvių kalba ir pateikti argumentus, kodėl būtina išspausdinti Bibliją lietuviškai:

  • 1659 m. išleistas 8 puslapių leidinys An Account of the Translation of the Bible into the Lithuanian Tongue, Into which Language the Scriptures were as yet never Translated: With a copy of the Testimoniall given to the Translator, and of the Approbation of his undertaking, by several Reverend Doctors of Divinity, with the Professors of the same, and other Persons of Note, in the University of Oxford, November 15, 1659 : Printed by Hen. Hall, Printer to the University.
  • Ratio institutae translationis Bibliorum in linguam Lithuanicam, in quam nunquam adhuc Scriptura sacra est versa, ex quo fidem Christianam, ab conjunctionem Magni Ducatus Lithvaniae cum Regno Poloniae. Manoma, kad šioji brošiūra publikuota 1659 arba 1661 m., bet dėl tikrų duomenų abejojama, kadangi Upsalos universiteto bibliotekoje išliko tik vienas šio leidinio egzempliorius, kurio apačia su leidimo duomenimis (metai, leidimo vieta, spaustuvininko pavardė ir spaustuvė) brošiūruojant buvo nupjauta.

Biblijos vertimas 1660 m. buvo pradėtas spausdinti Londone. Prašant Lietuvos reformatų sinodą lėšų, susilaukta jo įgaliotinių J. Božimovskio vyresniojo ir J. Skrodzkio neigiamo atsiliepimo apie vertimo kokybę. Spausdinimas sustojo, o rankraštis dingo. Manoma, kad J. Božimovskio vertinimas galėjo būti ne visai objektyvus, nes J. Božimovskis pats vertė į lietuvių kalbą Naująjį Testamentą ir turbūt norėjo, kad būtų išspausdintas jo vertimas, be to, neaišku, į kokių kalbų Biblijos tekstus orientavosi vertinimo komisijos nariai.

Yra žinomi 3 nevienodo dydžio išspausdinti Senojo Testamento dalies egzemplioriai. Du iš jų, vilniškis ir Šcecino-Berlyno bibliotekų egzemplioriai, pradingęs, o trečiasis, mažiausias (176 p.), išliko Britų muziejaus bibliotekoje Londone. Išlikęs ir Britų bibliotekoje saugomas Naujojo Testamento rankraštis. 1958 m. jis perspausdintas Poznanėje.

Nuorodos redaguoti

Literatūra redaguoti

  • Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. III tomas. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai = Fontes ad historiam Samueli Boguslai Chylinski Bibliae Lithuanicae illustrandam. [Kavaliūnaitė, G., ed.] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, lxiiij+563.
  • Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. I tomas. Senasis Testamentas. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės = Vetus Testamentum Lithvanica Lingva donatum a Samuelo Boguslao Chylinski, una cum texto belgico. [Kavaliūnaitė, G., ed.] Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, cliv+906 p.
  • S. B. Chilinskis. Biblijos vertimo į lietuvių kalbą pagrindimas. Knygotyra, 2000.
  • V. Biržiška. Aleksandrynas. T. I, Čikaga, 1960.