Salantų herbas

Salantų herbasSalantų miesto ir seniūnijos heraldinis atributas.

AprašasKeisti

Sidabriniame skydo lauke ant žalios papėdę sudarančios kalvos žengiantis raudonas gaidys auksiniais snapu ir kojomis, iškištu raudonu liežuviu.

SimbolikaKeisti

Gaidys – ryto ir Saulės pranašas, daugelyje tautų dėl skaisčių plunksnų ir ugnies spalvos skiauterės laikomas Saulės bei ugnies simboliu, šviesos pergalės prieš tamsą ir budrumo reiškėju. Savo karingumo dėka gaidys pelnė kovos, narsumo ir drąsos įvaizdį. Krikščionybėje gaidys yra prisikėlimo ir Kristaus sugrįžimo Paskutinio teismo dieną simbolis. Vėjarodės pavidalu dažnai iškeltas ant bažnyčių bokštų viršūnių ir anksčiausiai nušviečiamas saulės spindulių, gaidys reiškia tikėjimo Kristumi pergalę prieš tamsos jėgas, be to, yra kvietimo ryto maldai įvaizdis.[1]

IstorijaKeisti

1996 m. Salantai atšventė 440 metų paminėjimo jubiliejų. Šia proga miestui suteiktas herbas (iki tol miestas istorinio herbo neturėjo). Aptariant naujo herbo idėjas Heraldikos komisijos nariai ir Salantų miesto seniūnija parinko gaidžio simbolį. Herbo etaloną parengė dailininkas Arvydas Každailis, jį Heraldikos komisija aprobavo 1996 m. gegužės 28 d. Herbas patvirtintas 1996 m. liepos 2 d. LR prezidento dekretu Nr. 984. [2]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Salantų miesto herbas. 2012-10-24, Salantiskis.blogsport.com (tikrinta 2021-11-25).
  2. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=29339