Sakalas (leidykla)

„Sakalas“ – knygų leidybos bendrovė, veikusi 19241940 m. ir 19431944 m. Kaune.

Sukrėtimas pasaulio didysis romanas
„Sakalo“ bendrovės 1931 m. išleistas romanas „Didysis pasaulio sukrėtimas“

Istorija

redaguoti

Bendrovę įkūrė Antanas Kniūkšta, Antanas Vireliūnas ir Lionginas Indreika. Nuo 1925 m. faktiškai vadovavo A. Kniūkšta.

Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, žurnalus „Kalba“ (1930 m.), „Dienovidis“ (1938–1939 m.), „Gimtoji kalba“ (1933–1937 m.). Nuo 1936 m. skyrė literatūrines premijas; jas gavo Petras Cvirka, Vincas Mykolaitis-Putinas, Bronė Buivydaitė.[1]

Iki 1940 m. išleido 608 knygas, tarp jų Kazio Borutos, Bernardo Brazdžionio, Petro Cvirkos, Liudo Dovydėno, Juozo Grušo, Kazio Inčiūros, Vinco Krėvės, Oskaro Milašiaus, Antano Miškinio, Salomėjos Nėries, Lazdynų Pelėdos, Vinco Pietario, Vinco Mykolaičio-Putino, Motiejaus Valančiaus, Antano Venclovos, Antano Vienuolio kūrinių, taip pat užsienio autorių: Viljamo Šekspyro, Džordžo Bernardo Šo dramų, Selmos Lagerliof, Karlo Majaus, E. Mnišek, E. M. Remarko, Žiulio Verno, Tomo Main Rido apysakų ir romanų. 1940 m. bendrovė nacionalizuota. 1943–1944 m. išleido dar apie 30 knygų. [2]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Julius BūtėnasSakalas (leidykla). Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 3 (Masaitis-Simno). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987. // psl. 611
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 439 psl.