SMERŠ (rus. СМЕРШ, iš Смерть шпионам!, liet. Mirtis šnipams!; pilnas pavadinimas – Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны СССР) – karinė TSRS specialioji tarnyba.

Įkurta 1943 m. balandžio 19 d.; steigėjas – NKVD. Pirmininkas – Viktoras Abakumovas, pavaldus tiesiogiai pačiam Josifui Stalinui. Paskirtis – kontržvalgyba, siekiant neutralizuoti „išdavikus, dezertyrus, žvalgus ir kriminalinius elementus“.

SMERŠ skyriai buvo armijoje, laivyne ir pačioje NKVD.