Sąvadas

Sąvadas - oficialus rinkinys, suvestinė, vienodos rūšies duomenų, dokumentų rinktinė. Pagal turinį gali būti:

Sąvadas sudaromas renkant, sisteminant kokią nors informaciją, apdorojant vienos rūšies duomenis. Sudarytas rinkinys naudojamas kaip duomenų bazė, atskaitos taškas tolesnei dalykinei veiklai, palengvinant darbą su atitinkama informacija arba jos ieškant. Operavimas viename dokumente surinktomis taisyklėmis nereikalauja papildomų išteklių, ieškant atitinkamos srities (informacijos) šaltinių.

RūšysKeisti

 
Civilinės teisės sąvadas. Institucijos ir Digestai. Išleido Gothofredus, 1583 m.
 • Taisyklių rinkinys:
  • Kalbos taisyklės (pvz., Kalbos kultūros taisyklių sąvadas)
  • Teisės sąvadas - teisės normų rinkinys (nebūtinai teisės aktas):
   • teisynas, kodeksas
   • tvarka, nuostatai (pvz., Statinio projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldos institucijos ar jos administracijos tarnautojo patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas;
 • Sąrašai:
  • Objektų sąrašas, pvz., Nacionalinis tradicinės kultūros vertybių sąvadas
  • Pavardžių sąvadas, pvz., Lietuvių kalbininkų sąvadas[1]
 • Dokumentų rinkinys, pvz., Lietuvos archyvų fondo sąvadas [2]